Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo:

Můžete ponechat, co tady "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.


Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás již obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.


Vysvětlení:

Pro náhodné návštěvníky se tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Základní nastavení získáte, když jen stisknete .

Rozšířené přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta skrytých položek  MENU .


Na této webové stránce usnadňují přihlášení COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. změnit dětskou pojistku).


Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem tyto kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších!) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.

Zpět Obsah Dále

Opět doma

Přijetím Národa Ptáků získalo impérium dalšího člena. Příslušní úředníci si chvíli lámali hlavy, když zjišťovali, kdo vězí za těmi sedmi historickými adresami, kde Ptákové vyhubili hmyzí civilizaci. Legendy o Ptákohlavech se vyskytovaly u pěti ras Impéria. S trochou překvapení zjistili, že šestá adresa vede na naši Zemi - Gaiu. Na sedmé adrese nalezli nefunkční portál, mohlo se tedy jednat o domovský svět hmyzích válečníků.

Vysvětlily se také legendy o Ptákohlavech a bojích s nimi a ta naše lebka, nalezená u pobořené zdi. Africký meteorit, který způsobil vylidnění Afriky a další jevy ve světě Impéria se ale nalezením Ptákohlavů nevysvětlil. Asi to skutečně byl mezihvězdný šutr velikosti planetky, který se prořítil napříč sluneční soustavou Impéria.

Naše Země vplula do Impéria tak nějak samovolně. Nejdřív Jana a spol. narazili na portál, časem objevili Impérium, to pomohlo ochránit objevitele, objevitelé pro změnu měli pro Impérium překvapivé informace, následovaly další interakce... Nakonec Jana jako zástupce Země formálně dodatečně požádala o přijetí a bylo jí promptně s úsměvem vyhověno.

Situace na Zemi se obracela k lepšímu. Amerika měla po rozpadu na městské státečky dost starostí sama se sebou. S Gainou pomocí byla zbavena nukleárního arzenálu, odtud už nebezpečí nehrozilo. A ani odjinud. Na popud Ruska se členové atomového klubu rozhodli odvrhnout své nukleární zbraně, s pomocí Francie v její zpracovatelské továrně je přeměnili na palivo do reaktorů atomových elektráren. Byl to taktický ústup, Gaia byla připravena změnit všechny štěpné látky ve zbraních na olovo. To ovšem věděli jen velmi vysocí státní představitelé dotčených států.

A nezůstalo jen u jaderných zbraní. Jako další logický krok se stejně rozhodlo o chemických zbraních. Rusko nabídlo vybudovat společnými silami továrnu na likvidaci chemických zbraní, dokonce nabídlo i umístění - neobydlený ostrůvek Mednyj náležící ke Komandorským ostrovům v Beringově moři. Ostatní státy vyjádřily opatrný souhlas.

Jana navštívila Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně proděkana pro bakalářské a magisterské studium, aby s ním projednala možnost pokračování ve studiu, které byla nucena díky vnějším vlivům opustit. Pan proděkan se jen usmíval a zavolal na pomoc děkana. Ten záhy přispěchal a slavnostně přednesl řeč:

„Milá slečno studentko! Mnohokrát Vám jménem fakulty děkuji za propagaci archeologie. Víte, kolik mladých díky Vám objevilo krásy archeologie? Možná to nevíte, ale letos jsme otevřeli jako první na světě obor xenoarcheologie! Budou nám tu přednášet profesoři z Imperiální Akademie!“

Otřel si vzrušením opocené čelo a pokračoval:

„Na tomto základě proběhlo nedávno zasedání Akademického Senátu, kde Váš případ byl jedním z bodů programu. V jednomyslně schváleném usnesení jsme se rozhodli Vám udělit titul řádného doktora v oborech archeologie i xenoarcheologie. S Vašimi zkušenostmi by docházka do školy byla ztrátou času. Pokud budete souhlasit, uspořádáme v naší aule ve vhodném čase slavnostní předání doktorátu.“

Jana jen zírala. Nakonec se jí podařilo s menším zakoktáním projevit souhlas s tím, že vhodný termín dohodne později. Později, při odchodu, jí pan děkan ukázal galerii slavných absolventů fakulty, v níž zaujímala čestné místo. Všichni jí to přáli, jak místní, tak i přátelé z Impéria.

Uvolnění ve světě přineslo další pozitiva. Mohli jsme zrušit ochrannou kupoli silového pole, Gaia teď registrovala vše létající v širokém okruhu okolo Vranova. Na 98% to byli ptáci, občas nějaký větroň či ultralight. Pouze jednou vyhlásila Gaia poplach, to když se vranovským klukům splašil duralový model rakety a mířil přesně na znovuzrozenou stavbu tvrze. Ta s Gainou pomocí pokračovala rychlým tempem, akorát místo útlé věže pro Princeznu Janu bratři postavili pořádný obytný donjon. Jana s Michalem hodlali napodobit Jitku s Jackem a vstoupit do svazku manželského. Čekalo se jen na to, až bude zkolaudován Rytířský sál a vlastně celá tvrz.

Pozemská náboženství se objeven Studny Světů s mnoha rasami otřásla v základech. Na nebesích již nebylo místo pro anděly, peklo také zašlo na úbytě. Nejlépe z toho vyšli budhisté a podobné směry. Naopak, islám se rychle propracovával k zániku. Nejdříve utrpěl děsnou ránu zničením Mekky i s největšími náboženskými autoritami a vůdci. Technologická pomoc Impéria s vysoce výkonnými akumulátory a palivovými články spolu s nadbytkem energie z nyní již bezpečných jaderných elektráren způsobila prudký pád ceny ropy. Většina arabských států nebyla na takový scénář připravena, takže zastavení přílivu zisků z ropy znamenalo konec ambiciózních projektů, blahobytu a podpory islámských militantních skupin. Ty zareagovaly na tenčící se podporu po svém - začaly útočit na své dřívější spojence, aby zbylo víc na ně. Zanedlouho válčil každý s každým, snědý Arab proti černému Nigerijci a podobně. Muslimové v Evropě, zbaveni podpory mocné Saudské Arábie, přestali provokovat a najednou o nich nebylo téměř slyšet. Afghánistán a Pákistán se rozpadly na kmeny, kde nejvyšší autoritou byl místní náčelník a všichni okolo byli nepřátelé. Kmenový vykladač islámu ho vykládal tak, jak se to nejvíc hodilo kmeni a náčelníkovi.

K nevíře Pražáků a přes jejich ostré protesty začal stoupat význam Brna. Již z dřívějších dob sídlil v Brně Ústavní soud. Nyní k němu přibývaly různé úřady a velvyslanectví. Každý stát chtěl mít svoje zastoupení co nejblíže ke Studni Světů a cesta z Prahy do Brna nebyla v ideálním stavu. Leckterý tankodrom měl lepší a kvalitnější povrch než světoznámá dálnice D1. A jak se rozšiřoval Visegrád, stávalo se Brno centrem aktivity. Po Rakousku se připojilo Srbsko a mimo Republiky Kosovo i ostatní státy bývalé Jugoslávie. Několik let byl klid a pak se v průběhu jednoho roku připojilo Bulharsko, Řecko a Itálie. O neoficiální titul hlavního města Visegrádu se ucházela Vídeň, ale z nacionálních důvodů nakonec svůj požadavek stáhla. Vzniklé soustátí by až příliš připomínalo staré Rakousko-Uhersko... Brno byla logická volba, jsou s Vídní skoro sousedi, vždyť co to je, 80 kilometrů. Bratislava a Budapešť jsou hlavními městy svých států, proto ani nesoutěžily. Brnu také prospělo Impérium, tam je Brno jejich hlavním městem odedávna, a obyvatelé Impéria se divili, že to u nás není také tak. Samozřejmě, lidé se musí domluvit, proto úředníci, kteří měli v Brně pracoval, procházeli intenzivními kurzy češtiny. Netrvalo dlouho a čeština začala ohrožovat angličtinu v úloze světového dorozumívacího jazyka. Pak podalo žádost o vstup Holandsko. K nevíře Němců začínalo být Německo obklopeno zeměmi s česky mluvícím obyvatelstvem. To spolu s ekonomickým úpadkem jako důsledek socialistických multikulturních vlád nakonec vedlo k obrovským protestům, které vyústily v pád vlády. Nové volby vyhrála strana nazvaná Alternativa pro Německo, zastřešující strany a hnutí, které se předtím marně snažily zabránit předchozím vládám v rozhazování peněz a byly též proti různým multikulturním experimentům. Na ten nejhorší se nedalo zapomenout. Jedna z bývalých vlád uvolnila imigrační pravidla natolik, že se do země nastěhovaly dva miliony převážně islámských ekonomických přistěhovalců. Ti se vydávali do Německa jako do Země zaslíbené, kde po příchodu obdrží byt, velké peníze, auto a k ruce několik mladých Němek. Namísto toho končívali v přeplněných detenčních centrech, kde si vylévali své frustrace na personálu a obyčejných obyvatelích okolních měst a obcí. A kdo se dokázal ubránit, byl tou multikulturní vládou stíhán...

 


Zpět Obsah Dále

28.05.2017 00:25