Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Výbuch

„To už nesnesu!“ udeřil ve velínu Trebwr svou mohutnou pěstí do stěny.

„Uklidni se, synku,“ mírnil ho Surws.

„Uklidni se? To je všechno co mi řekneš?!“ soptil Trebwr. „Viděls stabilizační motory? V životě nebyly tak vycíděné! A podívej se na tohle!“ Vztekle nacvakal na jednom pultu pár příkazů a na obrazovce se objevily sloupce čísel. „Nejen že vyleštil všechny čtyři systémy - on je přitom i dokonale SEŘÍDIL! A to všechno stihl za sedm hodin!!“

„To není možné,“ zachmuřil se Surws.

„Jasně ze to není možné!“ řval Trebwr. „Ti dva vetřelci mu nějak pomohli! Já je nenávidím!!“

„Uklidni se, synku,“ opakoval kapitán.

„Nemůžu!“ praštil Trebwr zase pěstí do stěny. „Nebudu s tím Arsiou v téhle raketě pohromadě ani den! Vyber si: buďto on, nebo já!“

„Ale to přece nemůžeš-“

„Ne?! Tak teď půjdu do ložnice a rovnou ho odprásknu!“ Trebwr odjistil pušku.

„Zadrž!“ vzkřikl kapitán. „Stále jsem JÁ kapitán Modchideche, nezapomeň!“

„Tak ho zastřel ty sám!!“ vybuchl mladík zuřivě.

Surws zavrtěl hlavou. „Sedni si! Pořád nevím, kdo jsou a kdo si pro ně přijde. Bylo by hodně špatné, kdyby se tu objevili Lastakarijci a řekli mi: ale my jsme ho chtěli živého! Chápeš?“

Trebwr supěl potlačovanou zuřivostí. „Dáváš přednost cizákům přede mnou? Zítra se seberu a odejdu do pralesa! Jak jsem řekl: když ne oni, tak já!“ Vztekle se obrátil a chtěl odejít, ale Surws řekl:

„Do pralesa, říkáš...? To není vůbec špatný nápad...!“

Slyšel jsi? otázala se Arrinci svého přítele.

Dolehlo ke mně cosi, odpověděl Arsia veselou myšlenkou. Oba vyslechli rozhovor, ačkoli je od velína dělila tři poschodí rakety. Surws ani Trebwr zhola netušili, že jejich soukromí není pro jisté bytosti na palubě zdaleka tak soukromé.

Chceš to řešit sám nebo... nadhodila.

Arxen se protáhl. Nelam si s tím svou Negganskou hlavičku. Některé věci potřebují svůj čas, aby uzrály.

 


Zpět Obsah Dále

24.03.2019 20:07