Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Addendum

Swarpské slunce se skrylo za obzor, ale uvnitř korábu bylo rušno. Mangwaxellané - respektive především Foronep - se horečně snažili přemluvit energetické zdroje, ale čím dál tím jasněji viděli nereálnost své práce. Ačkoliv indikátory ukazovaly čtyřicetiprocentní stav zdrojů, dostat se k energii se ukázalo těžší než najít na poušti vodu. Počáteční nadšení vystřídala bezradnost, postupně pak vztek a zuřivost.

„Nic tam není!“ vyskočil nakonec Foronep. „Indikátory jsou zaseknuté a ukazují falešně!“

„Věděl to! Určitě to věděl!“ vztekal se až k nepříčetnosti Surws. „Proto ta jeho výsměšná poznámka abychom nechvátali s oživováním! Mizera! Proklatec! Ničema!“

Náhle k nim dolehl i přes silný plášť jakýsi rachot a praskot. Stěny korábu se zachvěly, přenosné světlo, zavěšené na konzoli, se rozkývalo a střídavě osvětlovalo polekané tváře mužů. Sebrali se a ozlomkrk běželi ven v domnění, že se koráb hroutí. Ale venku zůstali ohromeně stát.

Téměř na dosah, pouhých několik desítek kroků od opuštěného korábu, kotvil uprostřed rozdrcených stromů moderní, od pohledu skvěle vybavený galaktický letoun, který ozařoval široké okolí desítkami jasných světel. Foronep spatřil na jeho povrchu několik laserových děl, jejichž hlavně teď mířily kolmo k hvězdné obloze.

„Co to je?“ snažil se Surws překřičet doznívající praštění rozlámaného dřeva.

„Možná se vrátili!“ odpověděl Foronep. „Támhle!“

V boku korábu se otevřel vstup. Dali se do běhu, zakopávali o kusy větví a drápali se přes rozštípané kmeny, až konečně celí uštvaní stanuli před otevřeným obdélníkem. Tam už stála vzorně seřazená skupinka lidí s jedním singlitem ženského vzhledu v čele.

„Piráti!“ vykřikl polekaně Trebwr, uskočil, vrazil do kapitána a oba spadli na zem. Také ostatní zmateně zarazili, ale vtom se na osvětlené rampě objevil ještě jeden člověk.

„Arxen!“ vykřikl Foronep.

„On se vrátil,“ vydechl Surws nevěřícné.

Mladík sešel až k nim a na tváři mu hrál dobře známý úsměv.

„Přiletěl jsi pro nás?“ přiběhl k němu Trebwr. „Viď že jo? Řekni že ses pro nás vrátil!“

„Co se mně týče, nebudu se vyjadřovat. Ale Její Výsost princezna Deecanthijská uvážila, jak dvorně jste se k ní po dobu její dovolené na Swarpu chovali, a chce se vám patřičně odměnit.“

„Ne!“ zařval vylekaně kluk a už-už by chtěl utéci, ale Arxen se rozesmál:

„Myslí to v dobrém, ne ironicky, Trebwre!“

„Takže?“ vydechl Surws.

„Střídání stráží,“ zavelel mladík. Na ten pokyn přešli piráti v ukázněném zástupu po rampě a zastavili na planině před nehybným nákladním korábem. Na neuvěřitelné poslušnosti, s jakou se podrobovali svému osudu, bylo nejlépe vidět, jakou hrůzu měli z Lastakarijské moci.

„Na co čekáte? Nastupte si,“ pobídl Arxen váhající kosmonauty. Teprve jakoby se teď probrali - o překot se vrhli po rampě vzhůru a vběhli do korábu. Arxen pootočil hlavu a vstup se uzavřel.

„Ale-“ obrátil se na něj Twllips. Mladík ho lehkým gestem zarazil: „Docela prostě. Přestože věděla, kdo jsem, poslala mě ctěná velitelka pirátů ke korábu s nefunkčními zdroji skrz území inteligentních min. a abychom je náhodou neobešli, poradila mi ještě, že máme jít po hlase majáčku. Velice prospěšná rada. Nevím, zda byla tak naivní, že si myslela, že na to zajdeme anebo že se mi později schová ve vesmíru. Teď už si to určitě nemyslí. Každopádně díky tomu teď dostáváte darem její poměrně moderní galaktický koráb. Validovali jsme vám ho, takže už se nemusíte bát, že vás nějaká hlídka cestou sestřelí. A piráti s nebývalou ochotou zaujmou vaše místa na Swarpu. Nebo snad máte něco proti tomu?“ To bylo řečeno takovou formou, že se kosmonauté museli dát do smíchu.

„Už chápu tvou radu,“ volal Twllips, „abychom s tím oživováním počkali! Odpusť, že jsem tě podezíral! Byl jsi vždycky pro nás ten největší dobrodinec!“

„Nevím, jak ti poděkovat,“ třásl mu rukou Foronep. „Ještě děti mých dětí si budou s úctou vykládat, jak jsem se setkal přímo s nejvyšším... nejmocnějším... nej-“

Arxen odmítavým gestem zarazil další projevy vděčnosti. Přidržel technikovu dlaň a tiše pravil: „Věříš v osud, příteli Foronepe?“

„Osud?“ Technik pokrčil rameny. „Ani ne.“

„Až se vrátíš na Mangwaxellu, podej si přihlášku na Královskou mezihvězdnou konstrukční akademii. Netušíš, jak slavná budoucnost tě čeká. To je moje poslední rada pro tebe... k princeznině dárku.“

„Arsio-!“ zalapal technik po dechu, ale pak se rozesmál. „Dobrý vtip! Tam se jako neurozený nikdy nemohu dostat!“

„Jsi si tak naprosto jist?“ mrkl na něj mladík spiklenecky a otočil se k ostatním:

„Můžete letět. Moji technici přeložili ovládací systémy do vaší řeči. Start na vysoký orbit bude automatický a tam budete mít času kolik budete chtít, abyste se ten kus technického důmyslu naučili bezpečně ovládat. Věřím, že to pro vás bude hračka.“

„Počkej ještě!“ zvolal Surws. „Počkej, prosím... kdo doopravdy jsi? Ale vážně!“

„Vypadá to jako člověk, chová se to jako člověk...“ pousmál se Arxen ještě než se nechal teleportovat zpět na vlajkový koráb. A už z místa, které zůstalo tam, kde před okamžikem stál, se ozvalo: „Hádej...“


  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Al.hexth

24.03.2019 20:07


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Q-19052215: 1/6 v 13:40 na téma: Pážata-magické-říše : Skoda, ze je to jen ukazka.;

Domů
Statistiky

"Swarp" (komentáře)

Téma=Swarp Hlasovalo 11, celkem 55 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: jace

 

 

15.11.2018 v 20:51 id: 1295612

Super čtení, je to psáno s určitou nadsázkou, filosofické vhledy i vtipné hlášky nechybí, velmi zajímavé technologické nápady, charaktery postav se pomalu ale jistě rozvíjí, jazyk autorův je pokročilý, děj naznačuje existenci reálií nějakého scifi / fantasy světa, takže pokud ostatní dílka budou ze stejné "série", tak by to mohl být začátek něčeho velkého :)


3. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

12.11.2018 v 19:49 id: 1295604

Dočetl jsem a JSEM nadmíru spokojený

Pěkně napsaný,trochu humoru,zajímavý nápady,jak čtenáře zaujmout.

Rád si počkám na další dílka od autora.


4. Jméno: Q-1811101527

 

 

10.11.2018 v 15:35 id: 1295596

naprostá bomba... jedním dechem...


SW: ...naprostá bomba... se dá vyjádřit ještě lépe pěti hvězdičkami, ne? (Příspěvek ve Fóru bude brzy historií, hvězdičky zůstávají!) (10.11.2018 20:35)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Pážata-magické-říše