Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Addendum

Swarpské slunce se skrylo za obzor, ale uvnitř korábu bylo rušno. Mangwaxellané - respektive především Foronep - se horečně snažili přemluvit energetické zdroje, ale čím dál tím jasněji viděli nereálnost své práce. Ačkoliv indikátory ukazovaly čtyřicetiprocentní stav zdrojů, dostat se k energii se ukázalo těžší než najít na poušti vodu. Počáteční nadšení vystřídala bezradnost, postupně pak vztek a zuřivost.

„Nic tam není!“ vyskočil nakonec Foronep. „Indikátory jsou zaseknuté a ukazují falešně!“

„Věděl to! Určitě to věděl!“ vztekal se až k nepříčetnosti Surws. „Proto ta jeho výsměšná poznámka abychom nechvátali s oživováním! Mizera! Proklatec! Ničema!“

Náhle k nim dolehl i přes silný plášť jakýsi rachot a praskot. Stěny korábu se zachvěly, přenosné světlo, zavěšené na konzoli, se rozkývalo a střídavě osvětlovalo polekané tváře mužů. Sebrali se a ozlomkrk běželi ven v domnění, že se koráb hroutí. Ale venku zůstali ohromeně stát.

Téměř na dosah, pouhých několik desítek kroků od opuštěného korábu, kotvil uprostřed rozdrcených stromů moderní, od pohledu skvěle vybavený galaktický letoun, který ozařoval široké okolí desítkami jasných světel. Foronep spatřil na jeho povrchu několik laserových děl, jejichž hlavně teď mířily kolmo k hvězdné obloze.

„Co to je?“ snažil se Surws překřičet doznívající praštění rozlámaného dřeva.

„Možná se vrátili!“ odpověděl Foronep. „Támhle!“

V boku korábu se otevřel vstup. Dali se do běhu, zakopávali o kusy větví a drápali se přes rozštípané kmeny, až konečně celí uštvaní stanuli před otevřeným obdélníkem. Tam už stála vzorně seřazená skupinka lidí s jedním singlitem ženského vzhledu v čele.

„Piráti!“ vykřikl polekaně Trebwr, uskočil, vrazil do kapitána a oba spadli na zem. Také ostatní zmateně zarazili, ale vtom se na osvětlené rampě objevil ještě jeden člověk.

„Arxen!“ vykřikl Foronep.

„On se vrátil,“ vydechl Surws nevěřícné.

Mladík sešel až k nim a na tváři mu hrál dobře známý úsměv.

„Přiletěl jsi pro nás?“ přiběhl k němu Trebwr. „Viď že jo? Řekni že ses pro nás vrátil!“

„Co se mně týče, nebudu se vyjadřovat. Ale Její Výsost princezna Deecanthijská uvážila, jak dvorně jste se k ní po dobu její dovolené na Swarpu chovali, a chce se vám patřičně odměnit.“

„Ne!“ zařval vylekaně kluk a už-už by chtěl utéci, ale Arxen se rozesmál:

„Myslí to v dobrém, ne ironicky, Trebwre!“

„Takže?“ vydechl Surws.

„Střídání stráží,“ zavelel mladík. Na ten pokyn přešli piráti v ukázněném zástupu po rampě a zastavili na planině před nehybným nákladním korábem. Na neuvěřitelné poslušnosti, s jakou se podrobovali svému osudu, bylo nejlépe vidět, jakou hrůzu měli z Lastakarijské moci.

„Na co čekáte? Nastupte si,“ pobídl Arxen váhající kosmonauty. Teprve jakoby se teď probrali - o překot se vrhli po rampě vzhůru a vběhli do korábu. Arxen pootočil hlavu a vstup se uzavřel.

„Ale-“ obrátil se na něj Twllips. Mladík ho lehkým gestem zarazil: „Docela prostě. Přestože věděla, kdo jsem, poslala mě ctěná velitelka pirátů ke korábu s nefunkčními zdroji skrz území inteligentních min. a abychom je náhodou neobešli, poradila mi ještě, že máme jít po hlase majáčku. Velice prospěšná rada. Nevím, zda byla tak naivní, že si myslela, že na to zajdeme anebo že se mi později schová ve vesmíru. Teď už si to určitě nemyslí. Každopádně díky tomu teď dostáváte darem její poměrně moderní galaktický koráb. Validovali jsme vám ho, takže už se nemusíte bát, že vás nějaká hlídka cestou sestřelí. A piráti s nebývalou ochotou zaujmou vaše místa na Swarpu. Nebo snad máte něco proti tomu?“ To bylo řečeno takovou formou, že se kosmonauté museli dát do smíchu.

„Už chápu tvou radu,“ volal Twllips, „abychom s tím oživováním počkali! Odpusť, že jsem tě podezíral! Byl jsi vždycky pro nás ten největší dobrodinec!“

„Nevím, jak ti poděkovat,“ třásl mu rukou Foronep. „Ještě děti mých dětí si budou s úctou vykládat, jak jsem se setkal přímo s nejvyšším... nejmocnějším... nej-“

Arxen odmítavým gestem zarazil další projevy vděčnosti. Přidržel technikovu dlaň a tiše pravil: „Věříš v osud, příteli Foronepe?“

„Osud?“ Technik pokrčil rameny. „Ani ne.“

„Až se vrátíš na Mangwaxellu, podej si přihlášku na Královskou mezihvězdnou konstrukční akademii. Netušíš, jak slavná budoucnost tě čeká. To je moje poslední rada pro tebe... k princeznině dárku.“

„Arsio-!“ zalapal technik po dechu, ale pak se rozesmál. „Dobrý vtip! Tam se jako neurozený nikdy nemohu dostat!“

„Jsi si tak naprosto jist?“ mrkl na něj mladík spiklenecky a otočil se k ostatním:

„Můžete letět. Moji technici přeložili ovládací systémy do vaší řeči. Start na vysoký orbit bude automatický a tam budete mít času kolik budete chtít, abyste se ten kus technického důmyslu naučili bezpečně ovládat. Věřím, že to pro vás bude hračka.“

„Počkej ještě!“ zvolal Surws. „Počkej, prosím... kdo doopravdy jsi? Ale vážně!“

„Vypadá to jako člověk, chová se to jako člověk...“ pousmál se Arxen ještě než se nechal teleportovat zpět na vlajkový koráb. A už z místa, které zůstalo tam, kde před okamžikem stál, se ozvalo: „Hádej...“


  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Al.hexth

24.03.2019 20:07


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jirkacbx: 20/8 v 00:04 na téma: §Paza : Za mně pro SW vřelé poděkování za trochu rozsáhlejší konec románu a ne obligátní rychlé ukončení.Rád se budu těšit na jiný další čtení.Romány od SW mají prostě "něco do sebe" a i proto jsou tak povedený a čtivý.Děkuji za Pážata.

Domů
Statistiky

"Swarp" (komentáře)

Téma= Hlasovalo 10, celkem 47 hvězd, průměr=4.70.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

   

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: dvášedesát = (nejsi robot?)    (18669 příspěvků).  

! Včera: 2 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: §Paza


2. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

20.08.2019 v 00:04 id: 1317614

Za mně pro SW vřelé poděkování za trochu rozsáhlejší konec románu a ne obligátní rychlé ukončení.

Rád se budu těšit na jiný další čtení.

Romány od SW mají prostě "něco do sebe" a i proto jsou tak povedený a čtivý.

Děkuji za Pážata.


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 23:36 id: 1317607

Přidal jsem tam ještě dva výstřely (neb pušky už někde vpředu visely na stěně) Jednak rozhovor s dočasným vlastníkem Knihy ve vězení (aby se vysvětlilo, proč nebyl úspěšný, předtím to bylo jen letmo nakousnuté) a doplnění rozhovoru se Saúdským princem (Jistě, pane Rotschilde, pane Bushi, nekopejte pana Clintona...)


4. Jméno: Norbert

 

Info: dědek

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 22:47 id: 1317606

Ta novější díla jsou snad ještě čtivější, než ta starší. Usilovně doufám, že otec zakladatel napíše ješě další a další, neb se ze mne stáva závislák na Semerádovďe díle.


5. Jméno: honbri

 

Info: Hltač Semeráda

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 20:44 id: 1317595

Je to sice "dětská sci-fi", ale zřejmě už se vracím do dětských let (mám 73), protože se mi právě takové příběhy líbí i víc, než některé "dospělé sci-fi". Od pana Semeráda mám ale rád skoro všechno (výjimek se najde opravdu velmi málo) ...


6. Jméno: knihomol

 

 

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 19:39 id: 1317589

No, pane Semeráde, zase pecka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


7. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 07:37 id: 1317533

Přestat věřit na rozkaz? Jde to? Mohu na rozkaz začít věřit? Myslím, že mohu přestat-začít VZÝVAT cosi... ale víra? Víra je něco vnitřního... mohu věřit, že například druhá odmocnina ze dvou je přesně 1,41, nebude-li mi podán důkaz, že tomu tak není. Anebo mohu prohlašovat to, co je mi nařízeno, avšak věřit sám svému tvrzení nemusím... Nevím. Víra má tuhý kořen.

Konec konců ještě i teď se někteří zaklínají Starými bohy. Například je běžné, že něčím překvapený člověk zakleje: " Do Pěruna jasného, cos to zrobil ty gizde"... Anebo třeba k dětem: "Vy pěruni jedni, kaj ste to do cholery dali?"

No a co jméno toho senzačního piva? RADEGAST! žádný Jehova, nebo Juháva... A konec konců , ve Vašich končinách děláte velmi dobré pivo KRAKO-NOŠ, taky myslím nezapomenutý Starý... Ten co přinesl Kraka (Kroka?) do Krakova... A obyčeje lidí se na naše bohy odkazují... co třeba Morana? Vesna? Konfesi může člověk změnit ajncvaj... ale na víru se zapomíná tisíc let... Však i můj oblíbený spisovatel V.Semerád ty naše Staré bohy připomenul..., nebo ne???


SW: Potíž je v tom, že dnes všichni "na rozkaz" věří (). Znám pár muslimů, kteří u víry "setrvávají" čistě z obavy o život, ostatní by je popravili, kdyby zapochybovali. S těmi se dá dokonce mluvit. Takovým stačí odebrat onen Damoklův meč a klidně se přikloní ke křesťanům (Ježíš je proti Mohamedovi přímo vzor laskavosti), nebo k ateistům, případně i k nám, českým heretikům. Chápu, je to těžké, žít celý život pod hrozbou uřezání hlavy a najednou nic ...a Mohamed je darebák... Pro mě byl takový šok, když mi táta v pěti letech vysvětloval, že komunisti nejsou takoví laskaví a "spravedliví" dobráci, jak je nadšeně opěvovali v "našem" rádiu (televize tenkrát nebyla!), ale vraždící bestie, které se rvou o kosti i mezi sebou... krátce poté začaly "procesy" se Slánským a spol., to bylo, panečku, potvrzení tátových slov! A co se týče Radegasta? Dobré pití, ale aby mu někdo přinášel krvavé oběti? (Nanejvýš finanční!) (19.08.2019 08:58)


8. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

18.08.2019 v 11:59 id: 1317446

A poslední kapitola Pážat se odehrává na Karlštejně... (viz ID=1315567)


SW: ...a polehoučku nastoupí otázka: co bude dál? ... (19.08.2019 18:38)


jaxx: Co dál? Některé knihy končí podivně, jsou jakoby useknuté. Třeba Mloci končí tak nějak neurčitě... Určitě nebudu sám, kdo by se přimlouval za pořádný konec.

Popřípadě nějaká kniha z vesmíru, něco jako Giweruz... (19.08.2019 21:41)


9. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

16.08.2019 v 10:48 id: 1317325

Chápu-li to dobře, tak americké Vipony unášejí všechny, zatímco na obyčejné lidi se soustřeďují jen tehdy, pokud se aktivně účastní nějakých špatností. Jinak z toho, že ruská carská rodina nemá viponský původ, je možno usuzovat, že britská královská rodina také ne, protože britští, němečtí a ruští panovníci byli v 19. století mezi sebou dost blízce provázáni sňatky mezi svými příbuznými. Také bych čekal, že většina evropských panovníků bude mít nějaké předky z říše Galadech.


SW: To bych považoval za logické. Tyhle královské rody sahají daleko před 30-letou válku. (17.08.2019 20:11)


10. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

16.08.2019  id: 1317324

Sankce proti USA? Výborně, jen tak dál. Škoda, že to nejde v reálu... (Příspěvek pozítří zmizí!)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Paza