Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah Dále

Plány

Babička se srdečně rozesmála Adamovu zděšení a pokračovala ve vyprávění.

„Naštěstí pro Tebe...“ Několik výzkumnic, i přes doporučené zrušení výzkumu, pokračovalo ve zkoumání viru. Zjistily například, že nepotřebují varlata, ale stačí semenná tekutina, to je, co zbude, když se z... ehm, jak to říct ...oného odstraní spermie. Zmraženého 'oného' měly na desítky let. Vše konali za mimořádných bezpečnostních opatření. Výzkum prováděli pouze dálkově ovládanými roboty, místnosti výzkumu hermeticky uzavřeli. Potřebné nástroje měly před sebou jednosměrnou cestu do zóny výzkumu a pak je likvidovali. Za žádných okolností se nic nesmělo dostat zpět... Po třech letech tento výzkum přinesl ovoce - byla zjištěna drobná skulinka v jinak bezchybné sekvenci DNA viru. Malá, ale dostačující pro vložení drobného kousku upraveného genomu. Ten zajišťoval, že virus už necílil na chromozom 'Y', který je vlastní pouze mužům, ale na chromozomální aberace. To jsou takové kombinace, které nezajišťují zdravý plod, třeba kombinace XXY, XYY, popřípadě pouze X bez Y atd.

Následovaly tři roky intenzivního testování. Neomezilo se pouze na zvířata a rostliny, i přes silný nesouhlas se do zóny výzkumu odebralo několik žen. Dopředu věděly, že za to zaplatí životem, ale nedaly se nijak přesvědčit. Dokonce samy na sobě vyzkoušely účinnost upraveného viru tím, že dvě otěhotněly pomocí velice vzácné kapičky nenakaženého spermatu. Výsledkem byl jeden potrat a jedny dvojčátka - holčička a chlapeček. Oba bez genetických poruch! Výzkumnice zvenčí jen s úděsem sledovaly, jak je chlapeček dotován masívními dávkami testosteronu, takže měl již v 11 měsíci plně vyvinutá funkční varlata. Načež byla elektrochemicky vyvolána ejakulace a výsledek podroben pečlivému laboratornímu a genetickému rozboru. Ženské i mužské spermie byly naprosto v pořádku. Další z přítomných žen byla oplodněna, tentokráte chlapcovým spermatem. Plod, opět mužského pohlaví, se vyvíjel naprosto bez problémů, opět nebyly zjištěny žádné genetické vady.

Po těch třech letech bylo rozhodnuto ukončit výzkum, jelikož účinky upraveného viru na organismus byly zdokumentovány jako zlepšující a ne destruktivní, jakým býval. Navíc, tento nový virus napadal i ten starý a buď ho přizpůsobil sobě nebo ho zničil...

Takže sedm výzkumnic, z toho jedna těhotná, a dvě děti měly být propuštěny z utěsněných laboratoří. Protože se nikomu nechtělo překonávat překážky, které si samy učinily, když blokovaly přístup k laboratořím, rozhodlo se vybudovat novou přístupovou trasu. Byl tu tunýlek dva krát jeden metr, s několika propustmi, kde měly být dezinfekční sprchy. Použili osvědčené nanostroje, takže to ani netrvalo dlouho. Už po týdnu byl tunel pomalu hotov a tak se houf naháčů vydal k první dezinfekční stanici. Kontejner s upraveným virem byl dodán v průběhu prací, neboť nepotřeboval tak velký rozměr průchodu. I on byl několikrát máčen v dezinfekčních roztocích, aby na něm neulpělo nic nepatřičného.

Houfec už ne nahých lidí, ale oblečených ve slušivých jednorázových kombinézách se právě dostal do předposlední dezinfekční stanici, když přišla katastrofa. Nanostroje, stále pečlivě plnící zadání tvorby stavby tunelu, rovnajíc strop této stanice, narazily na vlasovou trhlinu ve skále. Nešlo by o nic závažného, kdyby trhlinka druhým koncem neústila v podzemním jezeře. Tlak vody z jezera, tísněného skálou a kilometry ledu na sebou, byl stovky atmosfér. Nebyla šance uhnout před jako jehla tenkým pramínkem vody, který se ovšem choval jako nesmírně ostrý skalpel. Navíc se pod tlakem měnilo ústí trhliny v komoře, takže vodní paprsek kmital po celé prostoře stanice. Další problém byl s neustále přibývající vodou. Kam s ní? Jelikož již byla skupinka po smrti, rozhodlo se o utěsnění zbytku tunelu mezi stanicí a kopulí. Dvacetimetrová zátka z přetaveného čediče musí stačit...

„Takže, mladý muži, virus Vám už nehrozí, maximálně může pomoci při chybě pohlavních chromozomů.“


Adamovi z toho šla hlava kolem a mozek právě vyhlašoval stávkovou pohotovost. Stěží se zmohl na otázku:

„No dobře. A co teď?“

Babiččina odpověď ho šokovala:

„Teď si půjdete odpočinout a pak Vám rozmrazíme tolik plodných dívenek, kolik si budete přát a na co budete stačit. Jak se Vám bude líbit role Otce rodu?! Nebo máte nějaké jiné plány?!“

 


Zpět Obsah Dále

28.07.2017 23:05