Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Plány

Babička se srdečně rozesmála Adamovu zděšení a pokračovala ve vyprávění.

„Naštěstí pro tebe ne...“ Několik výzkumnic, i přes doporučené zrušení výzkumu, pokračovalo ve zkoumání viru. Zjistily například, že nepotřebují varlata, ale stačí semenná tekutina, to je, co zbude, když se z... ehm, jak to říct ...oného odstraní spermie. Zmraženého »oného« měly na desítky let. Vše prováděly za mimořádných bezpečnostních opatření pouze dálkově ovládanými roboty, místnosti výzkumu hermeticky uzavřely. Potřebné nástroje měly před sebou jednosměrnou cestu do zóny výzkumu a pak je zlikvidovaly. Za žádných okolností se nic nesmělo dostat zpět... Po třech letech tento výzkum přinesl ovoce - zjistily drobnou skulinku v jinak bezchybné sekvenci DNA viru. Malou, ale dostačující pro vložení drobného kousku upraveného genomu. Ten zajišťoval, že virus už necílil na chromozom »Y«, který je vlastní pouze mužům, ale na chromozomální aberace. To jsou takové kombinace, které nezajišťují zdravý plod, třeba kombinace XXY, XYY, popřípadě pouze X bez Y atd.

Následovaly tři roky intenzivního testování. Neomezilo se pouze na zvířata a rostliny. I přes silný nesouhlas se do zóny výzkumu odebralo několik žen. Dopředu věděly, že za to zaplatí životem, ale nedaly se nijak přesvědčit. Dokonce samy na sobě vyzkoušely účinnost upraveného viru tím, že dvě otěhotněly pomocí velice vzácné kapičky nenakaženého spermatu. Výsledkem byl jeden potrat a jedny dvojčátka - holčička a chlapeček. Oba bez genetických poruch! Výzkumnice zvenčí jen s úděsem sledovaly, jak uvnitř chlapečka dotovaly masívními dávkami testosteronu, takže měl již v 11.měsíci vyvinutá a funkční varlata. Načež elektrochemicky vyvolaly ejakulaci a výsledek podrobily pečlivému laboratornímu a genetickému rozboru. Ženské i mužské spermie byly naprosto v pořádku. Další z přítomných žen se sama oplodnila, tentokráte chlapcovým spermatem. Plod, opět mužského pohlaví, se vyvíjel naprosto bez problémů, opět nebyly zjištěny žádné genetické vady.

Po těch třech letech se výzkumnice rozhodly ukončit výzkum, jelikož účinky upraveného viru na organismus zdokumentovaly jako zlepšující, nikoliv destruktivní, jakým býval. Navíc, tento nový virus napadal i ten starý a buď ho přizpůsobil sobě nebo ho zničil...

Takže sedm výzkumnic, z toho jedna těhotná, a dvě malé děti se měly vrátit z utěsněných laboratoří. Protože se jim nechtělo překonávat překážky, které si samy učinily, když blokovaly přístup k laboratořím, rozhodly se vybudovat novou přístupovou trasu, tunýlek dva krát jeden metr s několika propustmi, kde měly být dezinfekční sprchy. Použily osvědčených nanostrojů, takže to ani netrvalo dlouho. Už po týdnu byl tunel dokončen a tak se houf naháčů vydal k první dezinfekční stanici. Kontejner s upraveným virem dodaly zvenčí v průběhu prací, nepotřeboval tak velký rozměr průchodu. Pro jistotu no několikrát máčely v dezinfekčních roztocích, aby na něm neulpělo nic nepatřičného.

Houfec už ne nahých lidí, ale oblečených ve slušivých jednorázových kombinézách se právě dostal do předposlední dezinfekční stanici, když přišla katastrofa. Nanostroje, stále pečlivě plnící zadání tvorby stavby tunelu, rovnajíc strop této stanice, narazily na vlasovou trhlinu ve skále. Nešlo by o nic závažného, kdyby trhlinka druhým koncem neústila v podzemním jezeře. Tlak vody z jezera, tísněného skálou a kilometry ledu na sebou, byl stovky atmosfér. Pod tímto tlakem vibrovalo ústí trhliny v komoře, takže vodní paprsek kmital po celé prostoře stanice. Nebyla šance uhnout před pramínkem vody tenkým jako jehla, který se ovšem choval jako nesmírně ostrý skalpel a rozřezal celou skupinku na fašírku. Další problém byl s neustále přibývající vodou. Kam s ní? Jelikož již byla skupinka po smrti, rozhodly ostatní utěsnit zbytek tunelu mezi stanicí a kopulí. Dvacetimetrová zátka z přetaveného čediče musí stačit...

„Takže, mladý muži, virus vám už nehrozí, maximálně může pomoci při chybě pohlavních chromozomů.“

Adamovi z toho šla hlava kolem a mozek právě vyhlašoval stávkovou pohotovost. Stěží se zmohl na otázku:

„No dobře. A co teď?“

Babiččina odpověď ho šokovala:

„Teď si půjdete odpočinout a pak Vám rozmrazíme tolik plodných dívenek, kolik si budete přát a na co budete stačit. Jak se Vám bude líbit role Otce rodu?! Nebo máte nějaké jiné plány?!“

 


Zpět Obsah Dále

21.02.2019 20:39