Bez COOKIEs je omezený přístup!

Trosečníci polárního moře

Vzducholodí na severní pól

(Dokumenty 1)

 

Literatura faktu

František Běhounek

© 1955 František Běhounek

© Václav Junek 1965

Nakladatelství: SNDK


Obsah

Prolog(38k) 6

KATASTROFA (38k) 6

Trosečníci(40k) 1

Veliké zklamání(33k) 1

První pátrání(32k) 4

Země na obzoru(31k) 1

Rozkol v táboře(33k) 1

Tři muži odcházejí(22k) 2

Volání od pólu(44k) 1

Marné hledání(31k) 3

Polární Robinzoni(48k) 2

Ledoborce vypluly(49k) 3

Letadla nad červeným stanem(39k) 1

Švédové přistáli(67k) 4

Nový trosečník(65k) 5

Poslední cesta Roalda Amundsena(34k) 2

Příhody letců z J-13(61k) 4

Vítězná loď(66k) 4

Tajemství polárního moře(45k) 4

Poznámky(19k) 1

Fotografické přílohy(18k)(22k) 24

Seznam knih Komentáře

18.04.2020 13:45 Errata!

Na hlavní stránku


Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů nejprve
šklebila, pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... až i ten zmizel...

Označení střídání obsahu

Identifikace:


Titul: Trosečníci polárního moře

Podtitul: Vzducholodí na severní pól

Autor: František Běhounek


© 1955 František Běhounek

Veškeré připomínky jsou vítané:

vsemerad@volny.cz

Skupina: Dokumenty 1

Nakladatel: SNDK

Žánr: Literatura faktu

Ilustrace: © Václav Junek 1965

Téma: Trosečníci-polárního-moře

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Další díly skupiny


02) Mlha nad Atlantikem

Poznámky pod čarou


1 Anglicky: pack - balík, ice - led.

2 Italsky: Večerní zpravodaj.

3 Italsky: Italský lid.

4 Všechny doby jsou udány v středoevropském čase, na nějž měl Běhounek nařízeny hodinky.

5 Vzducholodi Nobilova typu byly konstruovány tak, že příď byla normálně vždy lehčí než záď. Proto bylo nutné udržovat výškovými kormidly vzducholoď stále ve vodorovné poloze.

6 Všude jsou míněny námořní míle (1,852 km).

7 Poněvadž při malé výšce letu je údaj tlakoměrných výškomérů zatížen velkou chybou, měřila se výška vzducholodi rychlostí volného pádu tělesa shozeného z její paluby.

8 Je odedávna hlavní potravou všech polárních výprav. Má velkou výživnou hodnotu při poměrně malé váze. Jeho hlavní součástí je rozemleté sušené sobí maso, pokud je to původní pemikan kanadských Indiánů, z jejichž řeči pochází i jméno „pemmakan". Italský pemikan Nobilovy výpravy obsahoval mnoho příměsí (hrách, oves, brambory, cibuli, celer, tuk, rozinky atd.), které mu dodávaly velmi nepříjemné chuti, takže byl studený stěží poživatelný.

9 Když byl Běhounek roku 1929 povolán do Říma, aby vypovídal jako svědek před komisí, která vyšetřovala katastrofu Nobilovy vzducholodi, sešel se s inženýrem Trojanim, svým druhem z ledové kry. Od něho se dověděl zajímavý příběh krátkovlnné vysílačky. Biagi, veselý a spokojený jako vždy, připlahočil se s ní do hangáru v Kingsbay a právě ji nakládal do vzducholodi, když se objevil Mariano. „K čemu to?" tázal se, ukazuje na vysílačku. „No, přece pro lidi, které vysadíme na pólu. Kdyby vzducholoď musila odletět..." - „Nesmysl!" odbývá ho Mariano. „Vzducholoď od nich neodletí, zůstane zakotvena. Nech to tady, je to zbytečná přítěž!" Odchází a Biagi se za ním dívá, škrábaje se rozpačitě za uchem. Tak vida, zbytečně se dřel s tím krámem! Váží to třicet kilo, půl hodiny to táhl, těžké je to jako hrom. Všechno nadarmo. Pojednou se usměje, bystře se rozhlédne a potom vstrčí malou skříňku do své drobounké kabiny. V té panuje sám, nikdo do ní nevstoupí, protože by se tam ani nevešel, když je on uvnitř. A tak letěla vysílačka s nimi na severní pól.

10 Není slyšet nic!

11 Sextantem se měří vzdálenost dvou bodů v obloukové míře, tj. měří se jím úhel svíraný přímkami, které vycházejí z oněch dvou bodů a protínají se v oku pozorovatelově. Přístroj se skládá z kovové kruhové výseče, na jejímž jednom rameni je upevněno zrcátko, na druhém dalekohled. Oblouk výseče má přesné dělení na stupně a jejich díly a pohybuje se po něm konec pohyblivého ramene, které nese druhé zrcátko. Dalekohledem pozorujeme jeden bod, kdežto druhý se vhodným nastavením pohyblivého ramene zobrazí oběma zrcátky tak, že jeho obraz splyne v dalekohledu s prvním bodem, pozorovaným přímo. Z polohy pohyblivého ramene na stupnici se pak určí úhel mezi oběma body. Sextant je nezbytným průvodcem námořníka, který jím měří výšku slunce nad obzorem. Určuje ji změřením úhlu mezi sluncem a jeho odrazem v moři. Poněvadž hladina moře se vždy pohybuje a nedává klidný obraz a na zamrzlém moři nelze takového obrazu vůbec dosáhnout, používá se umělého obzoru, zpravidla nádobky se rtutí, opatřené skleněným víkem. Lesklá hladina rtuti nahrazuje vodní hladinu a vytvoří obraz slunce. Pro každou denní dobu a pro každé místo na povrchu zeměkoule je výška Slunce nad obzorem jiná. Určíme-li z těchto tří veličin dvě, můžeme třetí vypočíst nebo přímo vyhledat ve zvláštních tabulkách, sestavených podle takových výpočtů. Změřime-li tedy výšku Slunce nad obzorem a známe-li přesný čas, kdy jsme měření konali, můžeme vypočíst nebo v tabulkách vyhledat svou zeměpisnou polohu, tj. zeměpisnou šířku a délku. K určení šířky stačí jediné měření, k určení délky je potřebí měření dvou, konaných ve dvou různých dobách. Určení polohy je vždy zatíženo chybou několika kilometrů.

12 Zejména Odd Arnesen, jehož kniha Vzducholodí na severní točnu (Tragédie vzducholodi »Italia«) vyšla i česky v překladu z esperanta (nakladatelství Orbis 1929). Arnesen nechává Kremerovu výpravu dorazit až téměř k Severnímu mysu, do míst, kam zdaleka nepronikla.

13 Anglicky: »Koníček« (ve smyslu záliby).

14 Racek 36

15 Za letu poháněl dynamo větrný motor, opatřený vrtulí, která vyčnívala ven ze vzducholodi. Pohybem vzducholodi vznikal vždy proud vzduchu, který byl dosti silný, aby uvedl vrtuli do rychlého pohybu. »Italia« vysílala na vlně 900 metrů.

16 Norsky: „Vpřed".

17 Udělejme to tajně...

18 Účastníci ruské Brusilovovy polární výpravy, která zamrzla roku 1914 s lodí „Svatá Anna" severně od země Františka Josefa, trpěli po požití pečených medvědích jater závratěmi a žaludečními křečemi. Třebaže nikdo z nich nezemřel, vyhýbají se od té doby polárníci požívání medvědích jater. Jedovatost jater je způsobena nadbytkem vitamínu A.

19 Lodní kompasy plněné lihem, na němž plave větrná růžice s magnetkou.

20 Na shledanou zítra večer!

21 ...naloženi jako mezci!

22 Tento elektrometr a polární oblek Běhounkův jsou teď v pražském Národním technickém muzeu na Letné.

23 Od té doby byla věnována kosmickému záření rostoucí pozornost. Bylo studováno jak teoreticky, tak i pokusně a přístroje k jeho pozorování byly ustavičně zdokonalovány. Dnes se ponejvíce používá složitých počítačů kosmického záření, opatřených četnými zesilovacími elektronickými stupni, které se ovšem velmi liší od jednoduchého elektrometru Běhounkova. Počet vědeckých prací věnovaných výzkumu kosmického záření činí už mnoho tisíc. Byly v něm objeveny nové dvě základní částice hmoty, pozitron a mezon, tj. lehký kladný elektron a těžký elektron, nabitý kladně nebo záporně anebo bez náboje. V popředí velmi významných prací posledních let stojí práce sovětských fyziků. Nejpřijatelnější výklad původu kosmického záření podal Těrleckij roku 1952. Podle něho jsou kosmické paprsky částice hvězdné hmoty, hlavně vodíku, urychlené proměnlivými elektromagnetickými poli mnohých hvězd na vysokou energii, s jakou pronikají až k zemskému povrchu. Pocházejí z hvězd naší Mléčné dráhy.

24 Později, jako mnoho jiných, popravený během »Stalinských čistek«.

25 Tento ledoborec byl postaven za 1. světové války v Newcastlu v Anglii firmou Armstrong, Whitworth a Co. Byl spuštěn na vodu r. 1917 a pokřtěn „Svjatogor". Toto jméno zůstalo na jeho bronzovém zvonu, jímž se dávají signály za mlhy. V SSSR jej přejmenovali podle Leonida Krasina, bývalého ředitele Putilovských závodů, který prokázal SSSR v prvních letech jeho existence velké služby. »Krasin« má nosnost 10.500 tun a právě tolik koňských sil. Je 98 metrů dlouhý, má největší šířku 21,3 metru a ponor 8,25 metru. Jeho posádka činila kolem 120 mužů. Po druhé světové válce byl důkladně přestavěn.

26 Rovněž později popravený během »Stalinských čistek«

27 Podobný omyl se stal i později na »Citta di Milano«, kde radiotelegrafista spojil slova »Foyn circa« v jediné slovo Francesco, které rovněž uváděl v souvislosti se zemí Františka Josefa (italsky Terra Francesco Giuseppe).

28 Sirianni měl nepochybně pravdu, když hledal v nevšímavosti »Citta di Milano« hlavní příčinu, že neslyšela volání trosečníků. To, že je zaslechl ruský posluchač na vzdálenost nejméně šestkrát větší, než byla vzdálenost lodi, není nic nadpřirozeného: krátké vlny jsou někdy s to překonat pomocí odrazových elektrických oblaků vysokých vrstev ovzduší neuvěřitelné vzdálenosti. Byrdově jihopolární výpravě se roku 1931 podařilo několikrát navázat spojení se sovětskou stanicí na zemi Františka Josefa; krátké vlny tu oběhly téměř polovinu zeměkoule, od jihopolární pevniny na 79. stupni jižní šířky až na Hookerův ostrov, ležící na 81. stupni severní šířky.

29 Adventní zátoka je na západním pobřeží Špicberků, jižně od Kingsbay. Právě tak jako v Kingsbay i tam jsou uhelné doly, v nichž se tehdy pracovalo.

30 Anglicky: „Pátrač".

31 Předepsaný směr letu nebo plavby, pokud jde o loď.

32 John Franklin se pokusil roku 1843 proplout tak zvanou „Severozápadní cestou" z Atlantického do Tichého oceánu kolem severních břehů Kanady. Měl dvě válečné korvety »Erebus« a »Teror« s celkovou posádkou 133 mužů. Nikdo z nich se nevrátil. Celkem 40 různých výprav bylo posláno Franklinovi na pomoc. Osud jeho výpravy objasnil až po 12 letech Mac Clintock. Výprava musila dvakrát přezimovat blízko země krále Viléma, velkého polárního ostrova u kanadských břehů. Za druhého přezimování zahynul Franklin a část posádky obou lodí, patrně na kurděje. Zbytek posádky se rozhodl k cestě po ledě do Kanady, ale všichni zahynuli. Konzervy, jimiž byla výprava zásobena, byly dodány už zkažené a jejich výrobce byl později v Anglii odsouzen. Zdá se, že příčinou smrti účastníků Franklinovy výpravy byly hlavně kurděje, dále zkažené maso konzerv a konečně i hlad, který byl tak krutý, že došlo dokonce k případům kanibalství. Z Franklinových lodí jedna byla rozdrcena ledy, druhá se uvolnila a byla později Eskymáky vyloupena a neopatrným řízením potopena.

33 Nešlo pochopitelně o pozdější atomový ledoborec stejného jména...

34 Lékařský způsob řeči; znamená to operovat v době, kdy pacient necítí potíže a kdy jsou podmínky pro operaci příznivější než při záchvatu.

35 Akční rádius - okruh činnosti, zde plocha území, kterou může ledoborec prozkoumat.

36 Polární den, kdy slunce svítí i v noci, se týká pouze oblastí za polárním kruhem. Všude jinde je v noci normální tma.

37 Vy zítra večer Kingsbay!

38 Anglicky: „Pátrač".

39 Švédsky: „Orel".

40 Andréův tábor byl objeven o dva roky později. Podrobněji o tom v knize F. Běhounka: Lidé a póly.

41 Doslova: naložené hovězí; ve skutečnosti to byla směs nejlepšího hovězího a vepřového masa s tukem. Chutí i složením se jim hodně podobaly masové konzervy značky Libbys, které k nám dovezla UNRRA po druhé světové válce.

42 Tlakoměr

43 I Běhounek ve svém původním polárním deníku, který byl přeložen do různých světových jazyků.

44 Italsky: „U vařeného medvěda".

45 Východní skupině

46 Anglicky: »Mol«.

47 V tuto dobu už »Krasin« opustil Bergen a plul po Barentsově moři přímo k západnímu pobřeží Špicberků.

48 O dva roky později, v roce 1930, objevil norský velrybářský škuner »Bratwaag« na jižním břehu Bílého ostrova Andréův tábor a mrtvá těla všech tří vzduchoplavců.

49 Italsky: „Pětačtyřicet motorů - sedm tisíc koňských sil - a my jsme na pack icu!" Počet motorů v letadlech pomocných výprav byl ovšem trochu přehnaný.

50 Italsky: „Jíst, potom visku, visku!"

51 Důvěrné francouzské oslovení nadřízeného.

52 Norsky: „Královna Maud".

53 Mořská voda tuhne za nižší teploty než říční, poněvadž je v ní vyšší obsah soli. Voda oceánů mrzne zpravidla kolem dvou stupňů pod nulou, kdežto destilovaná voda se mění v led při nulové teplotě.

54 Kotva, která se zaráží do ledového pole, má tvar obráceného písmene L.

55 Námořnická míra, 18,4 cm.

56 Anglická stopa, 30,4 cm.

57 Kolik mil urazí dnes?

58 Má-li loď alespoň dva stroje, může se jimi řídit místo kormidla. Plavba je pak ovšem mnohem obtížnější a mezi ledy velmi nebezpečná, poněvadž ovládání lodi je těžkopádné.

59 Tak říkali na palubě »Krasinu« radiotelegrafistům podle italského fyzika Guglielma Marconiho, který zdokonalil radiotelegrafii. Vlastním objevitelem radiotelegrafie však je ruský fyzik A. S. Popov, kterému se také podařil (roku 1895) první bezdrátový přenos zpráv.

60 Toho roku byla zvýšená aktivita slunce a ionizovaná atmosféra Země silně rušila rádiový provoz, zejména v oblasti kolem pólů.

61 Tento názor byl od té doby již mnohokrát potvrzený.

62 Vyšetřovací komise jmenovaná italskou vládou tento zákaz přiznala.

63 V dřívějším svém vyprávění Italům na »Citta di Milano« řekl Zappi, že na ně Malmgren kýval. Poněvadž byl dotazován, zda je tím Malmgren nezval k sobě, upravil své vyprávění jednoznačněji.

64 Podezření Rusů o věrohodnosti vyprávění Zappiho bylo vzbuzeno už ve chvíli, kdy Zappi odkládal svých několik kazajek a o jedné prohlásil tajemníku Ivanovovi, že patří Malmgrenovi. Kladli velké naděje ve film, který natočil Bluvštejn, když J-1 kroužil nad krou Zappiho. Domnívali se, že objasní záhadu Malmgrenova zmizení, ale po vyvolání filmu se ukázalo, že na něm nic není; nestačil při velké rychlosti letadla a nízké výšce něco zachytit.

65 Krátce po příjezdu lodi do Tromsö startoval Maddalena se svou „Savoiou" a bez pohromy doletěl do Itálie. Penzo s Dornier-Wallem čekal ještě na návrat svého druha poručíka Crosia, který velel malému leteckému sboru na »Braganze«. Potom opustil i Dornier-Wall Tromsö, ale nad údolím francouzské řeky Rhôny naletěl na dráty elektrického vedení a zřítil se. V jeho troskách zahynula celá posádka, Penzo, Crosio a poddůstojník radiotelegrafista Della Gatta. Počet obětí pomocných výprav tím sloupl na devět, o jednoho muže více, než byly ztráty vlastní Nobilovy výpravy. O dva roky později zahynul Maddalena při letu nad italským pobřežím a Lundborg za normálního cvičného letu, když přistával v Malmettu. Jeho zachránce Schyberg, jenž povýšil až na generálmajora letectva, přišel o život při inspekčním letu r.1953.

66 V té době už se nepátralo po Amundsenovi, ježto nález ulomeného plováku Lathamu 47 byl přesvědčivým důkazem, že letadlo ztroskotalo na volném moři a celá jeho posádka zahynula.

Errata:

18.04.2020 13:45


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 27/1 v 12:48 na téma: Vzestup-byrokracie : počínaje článkem "Šéfe, kam mám vylít tu vakcínu? kde to najdu?   =*=   27.01 SW : Pod nadpisem je "Obsah" a v obsahu kliknout na příslušné řádky... ;

Domů
Statistiky

"Trosečníci polárního moře Vzducholodí na severní pól" (komentáře)

Téma=Trosečníci-polárního-moře

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

28.01.2021  id: 1336267

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 381 e-mailu 28.01.2021 00:00 :

Ukončen "Král bez království" (měsíc beze změn). 27.01.2021 0001

Změněn Raxdinka 27.01.2021 1204-2140

Kapitola 20 dodána k "Raxdinka". 27.01.2021 1204

Vtip dodán 27.01.2021 1514   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky včera: Vzestup-byrokracie