Bez COOKIEs je omezený přístup!

Prezidenti - naše chlouba?

Václav Semerád, Nová Ves 2012

Zpět Obsah Dále

Sejde se Američan, Rakušák, Japonec, Žid a Avatar - co je to?<br> Prezidentská kandidátka v Čechách

Sejde se Američan, Rakušák, Japonec, Žid a Avatar - co je to?
Prezidentská kandidátka v Čechách

Tohle je, prosím, čistě můj, subjektivní názor. Nedělám si nárok na objektivnost, úplnost, nakonec ani na pravdivost. Kdo má zdroje ve stylu JPP (Jedna Paní Povídala), může psát spíš drby než vědeckou studii. Vlastně ano, jsou to většinou drby. Kde nevím, přiznám, že nevím. Komu to vadí, může připojit komentář, fakta jsem ochoten přijmout a své názory opravit. Samozřejmě budou-li mít větší váhu.

Karel IV

Karel IV - otec vlasti

Karel IV - otec vlasti

Snad poslední vladař, který to s Čechami asi opravdu myslel dobře, byl blahé paměti Karel IV. Všichni si ho ovšem chválit nemohli. 16. listopadu 1349 Karel IV jako císař Římský udělil městu Norimberku svolení srovnat židovskou čtvrť se zemí a na jejím místě založit mariánský kostel a tržiště. 5. prosince 1349 následoval pogrom, pro který Karel IV. předem vyhlásil na veškeré násilné činy proti Židům amnestii. Zavražděno jich bylo 560... No, nepáral se s nimi... s loupežníky také ne, i těch nechal popravit víc než dost – za to ho lid obecný spíš chválil než aby ho odsuzoval, byliť loupežníci za jeho otce Jana Lucemburského postrachem království. (Maně mě napadá, jak by asi král Karel zatočil s dnešními poslanci? Dal by je jako šlechtice postínat, nebo jako sprosté lapky pověšet?)

Ale od té doby? Kdo ještě? Václav IV - za jehož vlády v Čechách vzniklo nejsilnější protestní protivládní hnutí (proti tehdy vládní katolické církvi)? Jiří z Poděbrad...? Když pominu jeho dobytí Tábora, zničení Táboritů i jeho aktivní účast na straně katolíků v bitvě u Lipan... hodně bych se rozmýšlel přiznat mu titul Husitský král (tak mu tenkrát beztak nadávali jeho nepřátelé, už protože byl Čech – velice se to podobá nadávkám současných pitomců, kteří každého, kdo s nimi nesouhlasí, bezohledně označí za komunisty, bolševiky nebo aspoň soudruhy, přičemž jim vůbec nevadí komunisté s převlečenými kabáty, kteří se dnes vydávají za přesvědčené antikomunisty – pokud to nejsou přímo oni sami, jako bývalý zapálený komunista, dnes komunistobijec Štětina – zkrátka, kdyby blbost kvetla, je internet samá růže...) – ale Jiřímu Poděbradskému také nevěřím, že to s Čechami myslel opravdu upřímně... (což má od dob Standy Grosse podezřelý význam...)

A po něm Čechám vládli už jen cizinci... Tak snad po vzniku ČSR?

Tomáš Garrigue Masaryk

Tatíček Masaryk 1925

Tatíček Masaryk 1925

Masarykova socha v Karlových Varech

Masarykova socha v Karlových Varech

Prvním naším? prezidentem byl Tomáš Masaryk – syn Němky a Slováka, který se označoval za Čechoslováka. Dokonce bylo uzákoněno, že se o náš tehdejší stát zasloužil.

Nevím jak vy, ale zákony, snažící se uzákonit jakoukoliv historickou pravdu (a hlavně postavit mimo zákon pochybovače) se mi jeví podezřelé a účelové (asi jako paragraf 4 Ústavy ČSSR o tzv. vedoucí úloze KSČ). Zákon (ani hlasování) přece nemůže určit skutečnou pravdu a jestli o něčem opravdu vypovídá, tak jedině a především o vlez-do(víte-čeho) autorů tohoto zákona.

Jenže tady nejde o nějaké vlez-do(víte-čeho), to by se dalo odbýt jedním mávnutím ruky. Tady jde o kriminalizaci lidí za názory! Odstrašujícího vrcholu dosáhla za Heydrichiády, kdy byl za schvalování atentátu rovnou trest smrti! Od té doby uplynulo dost času, ale bohužel, takových zákonů máme dodnes plno. Dnes sice pochybovače nepopravujeme, ale posíláme je za nepohodlné názory před soudy a pak do vězení... což zase něco vypovídá spíš o žalostném stavu naší civilizace a zejména právního systému...

To není jen v Čechách! Například jakékoliv pochybování o holocaustu® je dnes trestné skoro všude v Evropě. Přitom na počet mrtvých během II.světové války jasně vedou Rusové (pokud už i tohle tvrzení není trestné!).

Další velká otázka je, zda spojení se Slovenskem bylo to pravé. Slováci se beztak při první (i druhé!) vhodné příležitosti nadšeně „trhli“. Doufejme, že definitivně! Nespolehlivé spojence byl vůbec Čechům čert dlužen! Což obecně platí o všech našich spojencích bez výjimky. Nebo jsem některé přehlédl?

Navzdory omylům byl Masaryk přece jen naším prvním prezidentem, čeští legionáři ho v Rusku nazvali tatíček Masaryk (báťuška Masarzyk) a to mu zůstalo do smrti i po smrti.

Ani jako vědec nebyl vždycky Masaryk tím laskavým „tatíčkem“ (není příliš známá jeho úloha v příkrém odmítnutí Rukopisů z hlediska čistě filosofického – odborníkem v tom totiž rozhodně nebyl! a snad toho pak údajně sám před smrtí litoval)... Fámy o něm tvrdí i jiné nectnosti, ovšem střílení do dělníků mu nejvíc vyčítali komunisté, kteří to dělali (například v Plzni) ve větším (a to vlastnoručně, ne aby se za ně někdo schovával).

Přiznejme mu ale, že si jako jeden z mála (pokud ne jediný) zachoval u většiny národa úctu jak za života, tak i po smrti.

Edward Beneš

Edvard Beneš

Edvard Beneš

Socha Edwarda Beneše

Socha Edwarda Beneše

Také prezident Edvard Beneš se »podle zákona« zasloužil o stát, ačkoliv dvakrát fatálně selhal (z toho je zřejmé, jakou cenu takové zákony mají). Poprvé, když měl velký plán na záchranu Čech před Hitlerem – z plánu zbyl nakonec jen aero-plán, kterým nakonec uletěl z vlasti, aniž by podnikl cokoliv jiného. Nejspíš ale nic jiného udělat nemohl, ale pak neměl národu nic slibovat, spíš měl před svým (jinak snadno pochopitelným) útěkem národu naznačit, že je opravdu zle – možná by bylo méně mrtvých.

(Dodatek 2014: Když stejně zbaběle prchl z Ukrajiny před pučisty prezident Janukovič, nadávali mu do zbabělců a tyranů. Čím se ale lišil Beneš od Janukoviče? Odpověď: na Janukoviče už pučisté skutečně stříleli, na Beneše ještě ne...)

Byl pak ve spojení s Háchou (stálo to životy několika lidí, např. gen. Eliáše), a tvrdě po něm vyžadoval Ustupovat jen když to jinak nejde“. To se mu to kázalo v relativním bezpečí Londýna! Po válce Háchu prohlásili za kolaboranta, Beneše za osvoboditele – svět zkrátka není spravedlivý!

Podruhé Beneš selhal, když ve všem vyhověl Gottwaldovi (ačkoliv tenkrát už asi neměl na odpor sílu). No, aspoň že to nebylo nadšeně – komunisti to taky neocenili...

Emil Hácha

JUDr Emil Hácha

JUDr Emil Hácha

Nejtragičtějším naším prezidentem byl bezesporu JUDr Emil Hácha. Do prezidentského úřadu ho vlastně dokopalo jeho okolí pod záminkou, že by – snad – mohl něco před Hitlerem zachránit. Jenže to už dovršoval sedmdesátku a proti mladším, brutálním Germánům (jako Heydrich) prakticky neměl nejmenší šanci. Něco málo se mu sice zachránit podařilo, ale moc toho nebylo. Spočtěme to: pravděpodobně zachránil nějaké studenty (jejich vůdce už ne, ale mohlo to být tisíckrát horší!), odmítl podepsat věrnost Říši (což by mělo v civilizované zemi význam, že by se akce proti Němcům nedaly chápat jako velezrada, jenže Němci se civilizovaně nechovali a Čechy hromadně popravovali i bez této záminky), odmítl přispět Hitlerovi našimi vojáky (které by nejspíš na Východní frontě čekal osud Sudeťáků, kteří se ve svatém nadšení přihlásili do Reichu a pak hromadně skončili kdesi u Stalingradu a Kurska). Největší chybou bylo spoléhat na to, že se Germáni zachovají čestně, džentlmensky, civilizovaně a podle práva, když se naopak často chovali k Čechům jako bestie (tři sta tisíc popravených – to hovoří samo za sebe). Pravda, do té doby je celý svět považoval za velice kulturní národ – nu což, zkazili si to sami...

Že Hácha po noci vyhrůžek a grilování v Berlíně podepsal pod pohrůžkou rozbombardování Prahy přeměnu naší okleštěné republiky v Protektorát, se nedá chápat jinak než jako výsledek opravdu bestiálního nátlaku. Když později jiní naši představitelé za velice podobných podmínek podepsali v Moskvě pod nátlakem tzv. Moskevské protokoly, tomu se pak kolaborace říkat nesmělo.

Proč ale ten dvojí metr?

Velkou otázkou je, zda byl Hácha kolaborantem. Pokud ho hodíme do jednoho pytle se skutečnými kolaboranty (např. s Moravcem, nebo později Husákem), pak mu asi křivdíme.

Klement Gottwald

Klement Gottwald - první dělnický prezident

Klement Gottwald - první dělnický prezident

První dělnický prezident Klement Gottwald! Proslulý svým výrokem, že se chodil učit do Moskvy, jak demokratům kroutit krky – a že to bolševici uměli! Také se pak za jeho prezidentování děly věci! Popravy jako na běžícím pásu – i když, přiznejme si, Germány v tomto směru nepřekonal, ba ani Jáchymov nedosáhl proslulosti Stalinových gulagů... Ale komu čest, tomu čest! Pár tisíc muklů to nepřežilo (MUKL = Muž Určený K Likvidaci), takže titul hromadného vraha, který v televizi poprvé na něho veřejně použil Miloš Zeman, na něho sedí. Jen nedosáhl formátu svých učitelů. Jinak proslul také jako opilec a nejspíš ho hnětlo svědomí (pokud nějaké měl).

Gottwald skončil krátce po Stalinovi. Fámy říkaly, že se v Moskvě soudruzi prali o veslo (přitom v sále Nejvyššího sovětu zastřelili Berju) a Kléma se k tomu nachomýtl nechtíc – a jako zarytý stalinista to odnesl taky. Údajně ho z Moskvy letadlem přivezli již zmraženého a v Čechách pak ještě několik dní hráli komedii, jak se nachladil, když stál čestnou stráž před Stalinovým katafalkem a jak o jeho život naši lékaři obětavě bojují. Fraška, která se později opakovala...

Antonín Zápotocký

Antonín Zápotocký

Antonín Zápotocký

Poměrně krátce potom prezidentoval Antonín Zápotocký. Komunisté ho eufemisticky nazývali táta dělníků, ovšem pečlivě se vyhýbali zmínkám o tom, jak dokázal před měnovou reformou v rádiu drze lhát, že žádná nebude, že je to jen imperialistický výmysl, který nám má škodit – do tří dnů měnová reforma byla a táta dělníků dal v Plzni protesty těchto dělníků krutě potlačit – vojskem, policií (tehdy SNB), Lidovými milicemi i zocelenými v boji pohraničníky. Naštěstí ho krátce poté sklátil (alespoň podle oficiální verze) třetí infarkt.

Antonín Novotný

Antonín Novotný

Antonín Novotný

Antonín Novotný

Antonín Novotný

Prezident Antonín Novotný byl také pěkný ptáček. Byl sice za války Němci zavřený v koncentráku, ale zlé jazyky tvrdily, že i tam udával. Vzhledem k tomu, že to tvrdil i můj příbuzný, který tam byl jako jeho spoluvězeň, tuto fámu nepodceňuji. Po válce se rychle vyšplhal v aparátu Velké Strany, takže ho po smrti Tondy Zápotondy zvolili prezidentem. Přitom zastával funkci nejvyššího zvířete ve Velké Straně a v obojím se držel jako klíště 14 let.

Na Antonína Novotného se pamatuji osobně. Byl jsem roku 1966 studentem v kolejích na Strahově, když se tam znenadání objevil se svým jedním bodyguardem na plácku před menzou a vyptával se studentů na poměry mezi studenty. Odvahu jsem mu tenkrát přiznal! Později, po tzv. Strahovských událostech (kde jsem taky koupil nejprve slzný plyn do očí a pak jelito pendrekem zezadu) už by si mezi studenty asi netroufl.

Za jeho vlády se začalo rehabilitovat, ale jen hodně opatrně, hlavně aby se neprokeclo, na čem všem se Novotný spolupodílel. Novotného pak spravedlivě smetlo Pražské jaro 1968.

Ludvík Svoboda

Armádní generál Ludvík Svoboda

Armádní generál Ludvík Svoboda

Armádní generál - prezident - křupan!

Armádní generál - prezident - křupan!

Prezident – generál Ludvík Svoboda byl voják z II.světové války, vedl v Rusku naše vojáky a Rusové ho znali. Komunisté ho proto zvolili po Antonínu Novotném – snad bláhově očekávali, že to Moskva pochopí jako akt věrnosti a nechá je na pokoji. Údajně si ho vyžádal sám Brežněv. No – spletli se. Tvrdili pak dlouho, že právě osobnost generála Svobody zachránila naše unesené stranické a státní představitele před krátkou likvidací, spíš bude ale pravda, že je generál přesvědčil o marnosti odporu, takže Moskevské protokoly nakonec všichni – až na Františka Kriegla – podepsali. Podobalo se to podepsání Protektorátu v Berlíně Háchou jako přes kopírák, jenže on byl na Hitlera sám, kdežto tyhle po návratu čekaly oslavy, jak tam »skvěle vydrželi«, a nikdo se neodvážil ani slovem zmínit o kolaboraci. Vždyť to byla od té doby až navěky »bratrská pomoc«!

Ludvíka Svobodu si pamatuji jako vesnického křupana. Ne protože byl za Novotného v nemilosti, takže žil jako člen JZD (jednotného zemědělského družstva), odkud ho vytáhli rovnou na Hrad, aby měli proti Brežněvovi nějakou ruskou ikonu. Když k nám pak vtrhly ruské tanky, vydal rozkaz naší armádě nebránit se a přesvědčil ostatní podepsat kapitulaci (pardon – Moskevské protokoly). Pak ale, když jeho kamarády postupně vyhazovali, nikoho se nezastal.

Jednou měl navštívit Gottwaldovu dětskou léčebnu v Luži – Košumberku, kde byl můj otec učitel. Vědělo se to samozřejmě předem, děti vymydlené, natěšené, že uvidí našeho prezidenta-hrdinu... Jenže delegace se kdesi mírně pozdržela a bylo jasné, že celý program toho dne nestihne.

A co si prezident-hrdina vybral? Vynechal dětskou léčebnu, plnou natěšených dětí, a vybral si návštěvu místního vzorného – kravína!

Křupan!

Pak už byl opravdu starý a nemocný, ale ne a ne odstoupit. Nad jeho nemocí se hrálo lékařské divadlo velice podobné tomu u Gottwalda, tentokrát snad pravé. Vtip z té doby říkal:

»Zdravotní stav našeho milovaného prezidenta zůstává nezměněný. Podepsán: ředitel Pražských mrazíren.«

Svobodu nakonec zbavili komunisté prezidentské funkce zákonem, zvlášť pro ten účel navrženým a »prohlasovaným«. Inu – soudruzi (stejně jako dnešní mocipáni) si vždycky věděli rady.


Gustáv Husák

Gustáv Husák

Gustáv Husák

Gustáv Husák

Gustáv Husák

Po vážně nemocném Ludvíku Svobodovi byl prezidentem »zvolen« Gustáv Husák. Byl to tenkrát další účelový kotrmelec našich mocipánů. Když odstavovali Antonína Novotného, nejprve mu sebrali důležitější funkci Prvního tajemníka Velkostrany (KSČ), neboť podle nich nebylo dobré kumulovat v jedné osobě dvě »důležité« funkce. Když volili Gustáva Husáka prezidentem, byl v té době Generálním tajemníkem Státostrany (jiný titul, ale stejná = nejvyšší pozice), takže potom obšírně zdůvodňovali, proč tentokrát kumulace funkcí nevadí. Šašci!

Gustáv Husák byl intelektuálský prezident. Na rozdíl od svých předchůdců byl studovaný. Nějakou dobu byl dokonce v padesátých letech zavřený, ale zatímco Vlado Clementis dostal oprátku, Gustáv nepřistoupil na hru kočky s myší (StB s obětmi) a nic nepřiznal. Nejspíš ho to zachránilo, dostal »jen« doživotí a po šesti letech vyšel z vězení na amnestii. Byl ale podle všeho tím nebezpečnější. Stal se symbolem Moskevského gubernátora a normalizátora, samozřejmě lhal až se mu od huby prášilo (jako všichni naši potentáti před ním i po něm).

Pojem Normalizace, pokud nebyl přímo jeho výmyslem, byl v roce 1969 jeho nejčastějším slovem. Tvrdil nám, že musíme »normalizovat poměry u nás« a jedině tak a ne jinak dosáhneme odchodu okupačních vojsk (pardon, takhle to nikdy neřekl, podle něho byla ta vojska »přátelská«). Lhal jako Zápotonda o měnové reformě – dobře věděl, že Brežněv nehodlá vojska odvolat nikdy. Však také u nás Rusové strašili přes dvacet let!

Václav Havel

Václav Havel (Wikipedie)

Václav Havel (Wikipedie)

Havel lísající se k Bushovi

Havel lísající se k Bushovi

Ještě dnes doznívá megalomanský kult osobnosti dalšího prezidenta Václava Havla, srovnatelný jedině s kultem osobnosti Gottwalda a vzdáleně i Stalina, ale tento prezident se zapsal snad ještě hůř. Na rozdíl od Háchy, který tehdejší velmoci Německu ustupoval jen pod tvrdým nátlakem a hrozbami, Václav Havel velmocem lezl do zadku sám a dobrovolně. Sice jiným, zato důkladněji. K Bushovi (viz vpravo) se vysloveně lísal jako věrný pejsek a obávám se, že ho ve světě měli spíš za exotického šaška.

Bohužel jeho kult přetrvává dodnes – takže je pro mnohé pitomce Havel pořád »velkým státníkem«, »významnou světovou osobností«, »vynikajícím dramatikem« a nedejbože snad ještě i »humanistou« – a tak dále... přejmenovali po něm i Ruzyňské letiště... No nic, to se později přejmenuje nazpátky, stejně jako se z Gottwaldova mostu stal opět starý dobrý Nuselák a město Gottwaldov se vrátilo k původnímu jménu Zlín...

Opravdu lituji jeho obdivovatele (či spíš obdivovatelky), kteří ho pořád oslavují a přitom věří v reinkarnace. Reinkarnují se nejspíš do žížaly nebo červa, když tak usilovně chtějí být v tomto životě slepí... Najdete jich ještě dost. Roku 1986 mě v Bulharsku šokoval řidič autobusu – měl totiž na palubní desce zarámovaný obrázek Velikého Stalina! Tomu říkám dobrovolná slepota! Také v Rusku Báťušku (=tatíčka) Stalina dodnes někteří oslavují! Ono to asi jen tak nevymře ani u nás! Pořád budou lidé nosit kytičky a oslavovat Havla, Stalina, Gottwalda (ti nejzvrhlejší i Hitlera...). Říká se tomu Dunning-Krugerův efekt, který hlupákům nedovolí poučit se, takže zůstanou hlupáky.

Dřív se říkalo – nejzvrhlejší láska není pedofilie, zoofilie, na ani nekrofilie, ale Láska ke Straně a k Sovětskému svazu!

U mě spáchal humanista Havel sebevraždu, když nálety na srbské porodnice prohlásil za nezištný, humanitární akt. Od té chvíle byl u mě mrtvá zombie. Něco takového si přece skutečný humanista nesmí dovolit! Humanista prostě nemůže požadovat bombardování civilistů! Aby se to nedalo nazvat omylem, Václav Havel to pak ještě několikrát zopakoval – viz jeho iniciativy pro větší bombardování Afghánistánu, Iráku, později Libye... Zkrátka trvám na tom, že přezdívka Humanitární bombardér se čistě ze zásady s humanismem vylučuje.

Václav Havel (Wikipedie)

Václav Havel (Wikipedie)

Dej mu peklo správně horký kotel!

A co jeho vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí? Jeho »láska« se nejzvráceněji projevila podporou bombardování všude, kde bombardovali Bush i nositel Nobelovy ceny míru (!) Obama, od Jugošky po Libyi. A co se týče pravdy? Lhal jako když tiskne!

Budou vás strašit nezaměstnaností, exekutory – není to pravda! Není ta jeho lež srovnatelná s dušováním Zápotockého Měnová reforma nebude, soudruzi!? Podle mě byla oboje lež jako věž a její nositelé lháři.

Prohlašoval, že žádný majetek vracet nechce – ale nechal si vrátit i majetek svých rodičů, zabavený pro jejich prokázanou a otevřenou kolaboraci s Němci (tedy na základě Benešových dekretů, které měly být pro restituce TABU).

Tvrdil, že bude prezidentem jen jedno období a pak se vrátí ke dramaturgii, ale strašil tam téměř čtyři období po sobě (pod nejapnou výmluvou, že první dvě byly za Československo, druhé dvě za Čechy).

Pokud ho nazývám pravdoláskař, je to označení hodně, ale hodně ironické. Není divu, že se tento novotvar dnes používá spíš jako nadávka – s velkým despektem. A právem! Havel ve svém životě neproslul jako humanista, ale přesně naopak.

Humanitární bombardér, pokrytec a lhář.


Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus

Před funkcí prezidenta byl Václav Klaus zakladatel ODS - Občanské demokratické strany. A také ekonom, který umožnil největší rozkradení národního bohatství a neznal špinavé peníze. Ješita, ochotný pustit se do sporů i v oborech, které vůbec nezná, spoluautor vysoce pokrytecké opo-smlouvy (opoziční, ne opičí, ačkoliv...) a nakonec i mezinárodní, v přímém televizním přenosu usvědčený zloděj – i když »pouhé« umělecké propisky.

To video nám dělá dodnes ve světě ostudu!

Na závěr svého prezidentování vyrobil grandiózní amnestii, kterou nejen vypustil z vězení stejnou sebranku jako kdysi Havel, ale hlavně – dal zastavit stíhání svých kamarádíčků velkozlodějů, kteří se až dosud soudům úspěšně vyhýbali. Inu – vrána vráně oči nevyklove! Může si ho po tom všem ještě někdo vážit?

Ale přece jen – něco mu můžeme přičíst k dobru. Ješitnost mu občas velela udělat gesto. Kdyby nic jiného, zpomaloval a tím zmírňoval šílenství eurohujerů. Byl v tom i trochu úspěšný – jako kdysi Hácha proti Hitlerovi..


Kandidáti roku 2012

Sejde se Američan, Rakušák, Japonec, Žid a Avatar - co je to?<br> Prezidentská kandidátka v Čechách

Sejde se Američan, Rakušák, Japonec, Žid a Avatar - co je to?
Prezidentská kandidátka v Čechách

Toto byli kandidáti roku 2012 (ministerstvo vnitra všechny neuznalo, ale to je další lumpárna). Nesoustředil jsem se na jejich přednosti (nějaké jistě mají), ale na jejich nedostatky. Nač jsou klady, jako pracovitost, u pracovitého darebáka? Říká se přece, že Blbec dělá něco prospěšného jen když spí! Takže lépe...

Co mi na nich vadí?


Opakuji – jde o mé soukromé názory!

Legenda:

černě: tohle prominu

modře: to mi vadí

červeně: tohle nepromíjím!

zeleně: naopak tohle oceňuji


Jana Bobošíková

 • v aféře s Českou televizí a Hodačem se projevila značně despoticky

 • vězení pro Romana Smetanu (v tykadlové aféře – trest za názor!) považuje za správné(!).

 • Přeloženo do češtiny – chybí jí smysl pro spravedlnost!

 • byla by i pro trest smrti (to by ale byla sekernice, mít tu možnost!)

 • nemá ráda podřízenost EU

 • je pro přímou demokracii.

 • nechce islám v Čechách

Závěr: Nefandím jí, ale je asi mírně nad průměrem.

Byla by (snad) přijatelná, ovšem neměla by mít příliš velké pravomoci (podle mě by jich nadšeně a ráda zneužívala). Ale aby byla při své despotičnosti nejlepší ze všech? To snad nééé!


Vladimír Dlouhý

 • bývalý komunista, ale vládu s podporou komunistů by odmítl jmenovat (kam vítr, tam plášť)

 • chemicky čistý kariérista

 • kritizuje humanitární bombardování (i s Havlem)

 • odmítá urychlené zavádění eura

 • bývalý člen vlády rozkrádačů (což byly de facto všechny dosavadní vlády, akorát se to de iure nesmí říkat, neb je to žalovatelné)

 • nejistě, ale přesto obhajuje zdravotnické poplatky

 • ideově nejspřízněnější se Schwarzenbergem!

 • bankovní poradce (bankster of Goldmann Sachs)

Závěr: Nefandím mu ani náhodou.


Jiří Dienstbier

 • bude jako občan USA hájit zájmy Čechů nebo USA? Moc mu to nevěřím.

 • nechce omezovat imunitu prezidentů

 • uvěznění tykadlového Svobody považuje za hrubou chybu systému.

 • má rozumný pohled na omezení exekutorů

 • nesouhlasí s humanitárním bombardováním

 • školné považuje za porušení lidských práv

 • různé zdravotní nadstandardy považuje za porušení lidských práv

 • nepovažuje manželství ani rodinu za důležité.

 • podporuje adopce dětí homosexuály

 • právník :-)

 • eurohujer:-(

 • chce urychlené zavedení eura

 • je proti Temelínu (je trochu KHAKI)

 • chce euthanasii

 • mešity v Čechách mu vůbec nevadí

Závěr: Nefandím mu, ale volil bych ho, kdyby zůstal v druhém kole proti ještě horším.


Jan Fischer

 • není Čech – bude hájit zájmy Čechů, nebo svých lidí?

 • bývalý komunista, ale vládu s podporou komunistů by odmítl jmenovat

 • pozval by opět dalajlámu.

 • obhajuje zdravotnické poplatky

 • obhajuje současné církevní restituce

 • je proti volbám přes internet

 • bankster

 • souhlasí s válečnými zločiny USA a Izraele

 • jeho první zahraniční cesta by byla do Izraele

 • mešity v Čechách mu nijak nevadí.

 • viz též http://nechceme-fischera.info

Závěr: Nefandím mu ani trochu. Pro mě je zkrátka nepřijatelný.


Táňa Fischerová

 • Havlova pravdoláskařka – buď je mistryní světa ve skoku na špek, nebo pokrytecká, až bych se jí bál.

 • pozvala by opět dalajlámu.

 • je proti Temelínu (je trochu KHAKI)

 • obhajuje smlouvu ACTA

 • je proti volbám přes internet

 • není eurohujer

 • preferovala by místní produkci před dovozem.

 • preferuje družstevnictví

 • doporučuje bezúrokové finančnictví

 • Smetanovi by milost dala.

 • nesnáší přílepky zákonů.

 • vetovala by církevní restituce i důchodovou reformu.

 • je proti školnému

 • zrušila by zdravotní poplatky

 • ideově je spřízněná s Roithovou (která církevní restituce i důchodovou reformu obhajuje – nesmrdí tu pokrytectví?)

 • dala by hlas Schwarzenbergovi (tím se pěkně odkryla!)

Závěr: Nefandím jí, ale vypadá aspoň upřímně (asi jako Standa Gross:-)). Ovšem její fandění pro Schwarzenberga?!?

Z novější doby: spravedlivě se rozhořčila proti odporu české veřejnosti proti neziskovým organizacím, vítajícím nelegální migranty. Stěžovala si, že »To krátce po revoluci nebylo!«

Jo, milá dámo, po revoluci nebyly především ty neziskovky, ta organizovaná kolaborace vítačů!

Inu – pravá pravdoláskařka!


Vladimír Franz

 • Avatar – to bude reprezentant Čech!:-)

 • vládu s podporou komunistů by jmenoval, byť se zaťatými zuby

 • trest pro Romana Smetanu považuje za neúměrný

 • částečný eurohujer

 • pozval by opět dalajlámu.

 • mešity v Čechách mu nevadí.

 • nechce omezovat imunitu prezidentů

 • běžnými Čecháčky pohrdá

 • chce jen daně zvýhodňující bohaté

 • obhajuje školné

 • obhajuje současné církevní restituce

 • zastánce smlouvy ACTA

 • obdivuje Havla – vytýká mu jen, že měl včas odejít, když už byl starý (!?!)

 • podporuje adopce homosexuály

 • moc o něm nevím, mohl by překvapit (příjemně i nepříjemně)

Závěr: Fandil bych mu jen proti těm horším, ačkoliv těch horších než on asi moc není.

Nesouhlasím ale s vysvětlením jeho úchvatného tetování. Člověk, který se takhle úmyslně zohaví, to podle mě nedělá, aby ho ostatní „brali takového, jaký je“, ale aby na sebe upozornil za každou cenu, vem kde vem. (Nebo tím překrývá mindrák?) Je opravdu nepřehlédnutelný – ale pro mnoho lidí bude právě proto nevolitelný.

(Je to jeho – nebo naše škoda? Spíš jeho – tak ať jde!)


Tomio Okamura

 • Čech jen napůl (ale nevěřím, že by víc sloužil Japonsku) – ačkoliv, není více etnickým Čechem než ostatní? Je po matce aspoň z poloviny Moravák!

 • chce odvolatelnost politiků

 • chce trestní odpovědnost politiků

 • moc o něm nevím, nenašel jsem na něm chybu, takže by mohl jedině překvapit (příjemně i nepříjemně)

Závěr: Fandím mu – asi nejvíc.

Jen mě přece jen dost mrzí, že je mezi našimi prezidentskými kandidáty nejnormálnějším Čechem Japonec... pravda, má v sobě víc české krve (1/2) než Karel IV (ten měl jen 1/4). Ostatně – kdo z těch ostatních je vůbec Čech? Není z nich Okamura nejvíc Čechem, když je aspoň napůl Moravák? (Pozn.: Nejsou ostatní etnicky Židé? Třeba by to nevadilo, ale kdoví...)

Jeho vyřazení ovšem považuji za zmanipulování voleb (neuznali mu existující lidi).

(A byl to nejspíš účel!)


Zuzana Roithová KDU-ČSL

 • vládu s podporou komunistů by odmítla jmenovat

 • eurohujerka

 • chce zavedení eura

 • je proti Temelínu (je trochu KHAKI)

 • obhajuje zdravotnické poplatky

 • obhajuje současnou důchodovou reformu

 • obhajuje současné církevní restituce

 • vyzývá mládež k porušování demokracie (studenti proti Baborové)

 • nemá ráda ACTA

 • obhajuje tradiční rodinu

 • lituje ubližované Sudeťáky

 • Havla považuje za humanistu

 • volila by Schwarzenberga!

Závěr: Nefandím jí. Ani trochu. Není proč.


Přemysl Sobotka

 • vládu s podporou komunistů by odmítl jmenovat, radši by abdikoval

 • nechce omezovat imunitu prezidentů

 • chce zavedení eura, ale po referendu

 • chce jen daně zvýhodňující bohaté (jako on)

 • obhajuje školné

 • obhajuje zdravotnické poplatky

 • zarputile obhajuje smlouvu ACTA 

 • obhajuje současnou důchodovou reformu

 • obhajuje současné církevní restituce

 • vyzývá mládež k porušování demokracie (studenti proti Baborové)

 • chce euthanasii

 • slovně odmítá multi-kulti

 • ale mešity mu v Čechách nevadí.

Závěr: Nefandím mu ani náhodou. Darebák, ani to neskrývá.


Miloš Zeman

 • autor opičí smlouvy s ODS.

 • zrušil by prezidentské milosti (což později popřel udělením milosti Kájínkovi)

 • eurohujer

 • chce zavedení eura

 • podporuje účast našich vojáků v loupežných válkách –  válečný štváč prezidentem? Jednoho humanitárního bombardéra snad bylo dost!

 • nadšeně a iniciativně podporuje válečné zločince z USA a Izraele

 • první cestu by měl na Slovensko, druhou do Izraele

 • podporují ho příliš velcí (zbrojařští) lobbisté

 • podporuje adopce homosexuály

Závěr: Nefandím mu, leda proti Schwarzenbergovi.

Což se, bohužel, stalo, takže jsem ho se skřípěním zbytku zubů nakonec ve druhém kole volil.

Trvám pouze na tom, že Schwarzenberg by byl ještě horší a to nejméně rozdílem třídy.


Karel Schwarzenberg

 • bude Rakušan a občan Švýcarska hájit zájmy Čechů? Těžko!

 • vládu s podporou komunistů by odmítl jmenovat

 • nechce omezovat imunitu prezidentů, zato chce zvýšit jejich pravomoci

 • chce jen daně zvýhodňující bohaté (jako on)

 • šlechtic (skoro totéž jako bankster)

 • je PROTI zákonu o prokazování nabytí majetku (bodeť ne!)

 • eurohujer

 • předseda TOP09 ve vleku Kalouska

 • chce zavedení eura

 • chce dostavbu Temelína, ale pouze Američany

 • obhajuje školné

 • obhajuje zdravotnické poplatky

 • obhajuje smlouvu ACTA

 • obhajuje současnou důchodovou reformu

 • obhajuje současné církevní restituce

 • obdivuje terorismus (Mašíny)

 • souhlasí s válečnými zločiny USA a Izraele

 • hlasoval v OSN PROTI zákazu střel s ochuzeným uranem (navíc za KHAKI (Zelené), těm to nevadilo !!) – největší (tiše zapomenuté) darebáctví z roku 2007

 • hlasoval PROTI uznání státu Palestina

 • uznal albánské drogové Kosovo

 • mešity v Čechách mu ovšem nevadí.

 • nenechá se ovlivňovat lůzou (česky: kašle na lidi)

 • účelově lže – nejprve odmítl restituci zámku Hluboká, počkal, až to stát vyfešákuje jako reprezentační zámek – a pak ji pro sebe tvrdě vysoudil. Čest mu zřejmě vůbec nic neříká!

Závěr: Jeví se mi jako absolutně nepřijatelný!

Pravda, on spí rád, často a všude (to aspoň nic nekazí), však se mu taky posměšně říká Schlafenberg, jenže když se probudí, je schopen toho napáchat víc než dost! A podle toho, co už stihl napáchat, varuji před ním každého – pryč od něho!

Podotýkám – několik mých kolegů ho volilo. Když jsem se nad tím pozastavil, vysvětlovali mi, že je to velice noblesní pán, který by nás skvěle reprezentoval.

Pak jsem jim vysvětlil, co jsou »střely s ochuzeným uranem«, zejména jejich »špinavá« varianta (plněné odpadem z jaderných reaktorů) a hoši se chytali za hlavu, jak mohli takovou zrůdu volit!


Tak tohle jsou naši kandidáti na prezidenta? Chraň nás ruka Alláhova! Jako ve vtipu: Sejde se Čech, Žid, Rakušan, Američan, Japonec a Avatar – co je to? Přece prezidentské volby v Čechách! Když si ale proberete jejich názory, je mi z nich smutno.

Musí být v Čechách nejpřijatelnější právě Japonec?

A po jeho vnitráckém vyřazení – despotka Bobošice?

Vyřazení kandidátů ministerstvem vnitra

Samostatnou kapitolou je vyřazení tří kandidátů ze seznamu úředníkem ministerstva vnitra. Jeví se mi to jako zjevný, jen chabě zamaskovaný pokus o zmanipulování voleb! Podle mě by k ověření existence daného člověka měl stačit jeho podpis a rodné číslo, všechno ostatní je nadbytečné.

Prvním problémem bude ale neskutečný bordel, panující v evidenci osob právě na ministerstvu vnitra. Například má žena má kdesi na Ostravsku dvojnici (jinou ženu stejného rodného čísla, naštěstí se aspoň úplně jinak jmenuje, jinak bychom platili její dluhy), to by se ve slušné databázi nemělo vyskytovat! Samozřejmě by ji při kontrole podle rodného čísla také vyřadili – pro nesouhlas jména –  trestuhodná chyba je ovšem na straně ministerstva vnitra, ne mé ženy. Kdysi jsem (ještě za komunistů) měl možnost porovnávat registr obyvatelstva ministerstva vnitra s registrem klientů České pojišťovny. Musím potvrdit, že co se týče chybovosti, mělo v ní ministerstvo vnitra už tenkrát až neskutečný bordel. Je otázkou, zda se to od té doby zlepšilo, ale obávám se, že bordel v evidenci od té doby ještě narostl. Vím o několika lidech, kteří mají v této evidenci nějakou chybinku (třeba staré bydliště, překlepy, až po tak trestuhodné chyby, jako duplicity rodných čísel!), což je ještě umocněné zlou vůlí či snad jen neschopností úředníků.

Matematický génius - průměr = součet !

Matematický génius - průměr = součet !

Přímo úděsnou je trestuhodná neschopnost ministerského úředníka Václava Henycha, který místo zprůměrování procenta dvou vzorků prostě kupecky sečetl – tak neschopného člověka by ministerstvo na tak důležitém místě zaměstnávat nemělo (nejvýš jako uklízečku)! Proboha, kde dělal vysokou školu? V Plzni? Pod Kindlem? To hodně vysvětluje! Za tak školáckou chybu ho přece museli vyhodit už od maturity! A ještě na takové evidentní chybě (omluvitelné ještě tak u žáka zvláštní školy) trvá jako na zákonné možnosti a to i po rozhodnutí soudu, které sice respektuje, ovšem strašně uraženě, skoro jako křivdu na něm!

Připomeňme si, že ho ministr Kubice podporuje a tvrdí, že Henych postupoval správně! (Vrána vráně oči nevyklove, že?) Korunu tomu ovšem nasadil známý právník – obhájce kmotrů – Tomáš Sokol, když prohlásil, že zákon je nad matematikou (!?!) a když zákon bude tvrdit, že 1+1=3, pak soudci musí soudit podle něho a ne podle zdravého rozumu!

No – pan Tomáš Sokol jedná velice často proti zdravému rozumu... Ale proč ne, hlavně když to sype? Koluje o tom i vtip.

Podle čeho poznáte, že je někdo opravdový darebák? Inu – obhajuje ho Tomáš Sokol!

Připomeňme si známý Stalinův bonmot: Volby nerozhodují voliči, ale ti, kdo počítají hlasy.

Bohužel to platí dodnes!

Šašci – všichni tři!

A Nejvyšší Správní Soud vyřazení Dlouhého a Okamury potvrdil!

Aspoň u Bobošíkové soud uznal nezákonnost postupu pana Henycha ve sčítání procent. Zabránil tím světové raritě, která by byla v ostudném uznání matematické chyby soudem! Ačkoliv – právníci jsou určitě schopni i toho! Podívejte se na Tomáše Sokola – to je zářný případ takového právníka! Nejvyšší správní soud sice zcela jasně prohlásil, že průměr procent byl jediný správný postup, ale Henych dodnes trvá na tom, že jeho postup mohl být zákonný a dokonce správný! Takže 1+1=2 nebo 1+1=5, obojí je podle něho možné? Kubice se Sokolem mu ještě přizvukují!

Jakou radost by musel mít komik Vlasta Burian! Pamatujete se na pohádku „Byl jednou jeden král“ (Sůl nad zlato)? Jak se tam Burian coby králův rádce Atakdále chystá vařit lívance? „Vezmi jedno NEBO dvě vejce – to jsou dohromady tři vejce!“ Nebo jeho sčítání: Tři princové a tři princezny a trůn – to je celkem sedm!

Jenže Atakdále byl králův šašek, kdežto JUDr Václav Henych dohlíží na regulérnost voleb! Potěš nás pámbu!

Ačkoliv dobře vím, jak jsou právníci obecně odtržení od reality, tohle to jen smutně potvrzuje! Ještě že měl aspoň nejvyšší soud pud sebezáchovy a tuhle zjevnou chybu odsoudil. Nicméně zůstává námitka Tomio Okamury, že tohle měly řešit Check-pointy, které mohou skutečně ověřovat totožnost lidí.

A pěkná skvrna je i to, že nejvyšší šašek Henych zůstává na svém místě i po této megaostudě! Bude tam tedy škodit dál... Spíš to vypadá, jako by uznáním nejkřiklavější chyby soud trochu couvnul, čímž vrátil do hry Bobošici, ovšem vyřazení Okamury jen potvrdil, ačkoliv i to mělo do spravedlnosti nebetyčně daleko.

To by ale naší prodejné justici muselo jít o spravedlnost – ale to bychom po ní chtěli příliš, ne?

A náš ctěný ústavní soud?

Naši ústavní kašpaři <br> Předčasné volby jsou protiústavní, protože <br> poslanci mají nárok na plné volební období!

Naši ústavní kašpaři
Předčasné volby jsou protiústavní, protože
poslanci mají nárok na plné volební období!

Naši ústavní kašpaři už se proslavili parádním veletočem, když prohlásili předčasné volby za protiústavní, neboť podle nich poslanci mají „nezpochybnitelné právo na plné čtyřleté funkční období“. Nejsou to trotlové? Nejsou. Ale aby jim šlo o „nějakou ústavu“, to se taky nedá tvrdit.

Politici si mnou ruce, že to máme přijmout. Jenže přijmout ty šaškárny znamená vzdát se posledních zbytků spravedlnosti.

Šašci – všech patnáct!  

A bodeť by ne – jmenovaní naším tátou podvodníků!

Kocourkov-hadr!

To všechno ukazuje na manipulaci voleb ministerstvem vnitra, srovnatelnou s banánovými republikami. Když navíc Nejvyšší Správní Soud potvrdí, že se mu nezdá ústavní správnost zmíněného zákonného paskvilu, ale drží se tohoto paskvilu ve svém rozsudku, vyplývá z toho jedno:

Je něco hodně, ale hodně shnilého ve státě Českém!  

 

A co na nás ještě dopadne?

Máme prezidenta Miloše Zemana! Hurá !!! (Hurá ???)

Bohužel se mé výhrady proti němu ukázaly opodstatněné. Takže máme dalšího humanitárního bombardéra, podporujícího loupežné výpravy USA po světě. Navíc alkoholika, podobného Jelcinovi, což ovšem Hrad omlouvá tu bolavým palcem na noze, tu „virózou“ (hned vedle druhého nejzavirovanějšího politika se sovím jménem). No, čekal jsem to, ale že bych byl nadšený, to se nedá říci. Miloš Zeman bude mít ještě dost příležitostí ukázat se – uvidíme, co převáží, zda to dobré, nebo to ještě horší.

Drobné střety už začaly. Což o Putnu, ten je mi putna, nakonec – profesor-kašpárek je vizitkou školy (Karlova univerzita si tím obraz rozhodně nevylepšila, spíš naopak).

Že se neshodl se Schwarzenbergem na velvyslancích? Upřímně řečeno, kníža už měl dávno z ministerstva letět, dělá nám větší ostudu než si sám myslí. Připomenu jeho hlasování v OSN, kde nás „skvěle“ zastupoval, když r.2007 i 2008 hlasoval pro další neomezené používání kazetových bomb, nášlapných min a střel s ochuzeným uranem, i když ochuzený uran – zejména tzv. „dirty-DU“ je vlastně střílení do lidí odpadem z jaderných reaktorů (což kupodivu nevadilo našim šaškům Zeleným, ty od té doby vůbec neberu vážně).

Dřeme jako koně! (Nečas o Nagyové)

Dřeme jako koně! (Nečas o Nagyové)

Tihle dva tam nadělali škod!

Tihle dva tam nadělali škod!

Horší je, že tohle jsou žabomyší vojny a skutek zatím utek. Žeby Miloš Zeman hrál ve shodě s vládními stranami? Ty zatím úspěšně zakrývají své lumpárny různými pidiproblémy. Navíc se Miloš Zeman netají úmysly podporovat loupežné války našich Velkých Bratrů ve světě a nakonec i jeho vlez-do-vy-víte-kam Evropské Unii... Není to zrovna šťastně zvolený prezident!

Jedno mu musím chtě nechtě přiznat. Zametl s Kalouskem a jeho vládou, když Nečas (konečně!!) neustál aféru s paní Nagyovou, která se ve vládě chovala, jako kdyby jí tam všechno patřilo. Kalousek v čele TROP09 (Schlafenberga nepočítám, ten to určitě nevedl) se těšil, že po odstranění Nečase převezme vládní otěže ještě pevněji, místo toho ho (i s celou vládou) Zeman utřel, když jmenoval premiérem Rusnoka, který ODS, TROP09 i samozvanou LIDEM perfektně ignoroval a sestavil dočasnou vládu bez nich. No, i když to nebyli „odborníci“ jako Kraďousek, horší nebyli, to by se museli extra „vyznamenat“!

Připočítám tím Zemanovi plus bod! Otázka na jak dlouho to pomůže, ale každý měsíc bez Kraďouska, Drábka, Hegera a další bandy »lidumilů« nám dává jakousi šanci vydechnout si od nich.

A teď upřímně – byli by ti ostatní lepší? Dovolte mi o tom pochybovat! Měli by plné huby planých řečí a Kraďousek by vesele kradl dál. Zeman ho aspoň odstavil.

Opakuji – v každém případě trvám na tom, že Schwarzenberg by byl horší

a to nejméně rozdílem třídy (ne-li dvou).

© 2012 Ing. Václav Semerád

 


Zpět Obsah Dále

Errata:


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od robsonm: 26/5 v 18:50 na téma: Rytíři-blesku-4 : Mám dotaz. Jaký je rozdíl mezi přeškrtnutým a nepřeškrtnutým epubem v sekci download?   =*=   26.05 SW : RTFM: O kousek níž je podrobný návod s vysvětlením významu ikonek... ;

Domů
Statistiky

"Úvahy a plky (moje)" (komentáře)

Téma=Prezidenti Hlasoval 1, celkem 5 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

28.05.2020  id: 1335655

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 359 e-mailu 28.05.2020 00:00 :

Změna v "Pážata" 27.05.2020 0843

Ukončen "Poklad" (měsíc beze změn). 27.05.2020 0843

Editován "Pážata" 27.05.2020 1240   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

26.01.2013 v 22:01 id: 184838

2 Jana: moc se mi líbil vtip (se kterým souhlasím), že volba mezi Zemanem a Schwarzenbergem je jako volba mezi úplavicí a rakovinou. Upřímně řečeno, úplavice není nic krásného, ale dá se přežít. Rakovinu bych taky nevolil. Některým ovšem úplavice smrděla víc...


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

26.01.2013 v 21:43 id: 184836

2 VPJVM: Kdyby se tatáž pravidla jako na Beneše uplatnila na Winstona Churchilla, byli by na tom úplně stejně. Kdyby Karel předhazoval Winstona Churchilla před tribunál v Haagu, to byste viděl, jak by Angličané nadskočili! Karel by doživotně nesměl na půdu Anglie ani páchnout! Že ho na půdě Čech ještě strpíme, je jen výraz toho, že nám do Angličanů chybí hodně hrdosti.

Srovnáme-li Beneše, Václava Havla, Baracka Obamu a prezidenta Sarkozyho, museli by osvobodit pouze Beneše, protože ten odsunoval jen lidi, kteří měli jako vlastizrádci dostat kulku, zatímco ti druzí se podíleli na přepadení cizí země. Na druhou stranu se obávám, že by mohl mít Schwarzenberg pravdu, že by Haagský soud něco takového udělat mohl. Těm o spravedlnost nejde od samého začátku.

Kdyby měly být Benešovy dekrety neplatné přijetím Listiny základních práv a svobod, znamenalo by to, že jsou s ní v rozporu. Což si nemyslím a proto soudím, že platí dodnes. Znamená to také, že odsun Němců nepovažuji za porušení lidských práv. Chtěli domů, do svého domova (Heim ins Reich!) - šli tedy domů do Německa. Jako občané Německé Říše už neměli na našem území co dělat. Přijetím občanství Reichu automaticky přišli o české (tehdy ještě bylo dvojí občanství nepřípustné) a stali se nepřátelskými příslušníky. Takže - sbohem a šáteček! Opakuji, šlo o zcela normální poválečný odsun nepřátelských osob do jejich vlasti.

Zákon, legalizující boj proti Němcům (nejen v době odsunu, ale zejména před ním!) fakticky rušil požadavky Germánů považovat jakýkoliv odpor proti Němcům za zločin, protože podle zákonů Třetí Říše a Protektorátu (kde platily také) tomu tak bylo. Stejné zákony přijali pro území obsazené Němci Francouzi, kterým to nikdo nevyčítá, ani francouzské partyzány nikdo nekritizuje.

Uvědomte si dále, Němci nebyli žádné holubičky. Odsun probíhal ve znamení střelby na obou stranách! Ještě dva roky po válce na mě jejich wehrwolfové stříleli. To si dodnes pamatuji (byly mi 2 roky). Takže ještě dva roky po válce si někteří Germáni vyráželi do Čech zastřílet na česká batolata (můj případ). Není mi znám jediný případ, kdy by si Češi chodili do Německa zastřílet na německé děti.

A mezi námi, server Demagog.cz považuji za velice demagogický server.


5. Jméno: Jana

 

 

26.01.2013 v 20:37 id: 184815

Tak už je jasné, koho si náš národ zvolil za nového prezidenta. Akorát nevím jestli mám mít z této volby radost, i když ze dvou možností ve druhém kole vyhrála ta o něco příznivější. Škoda, že se do volby nedostal někdo mladší a méně zdiskreditovaný. Snad nám do příští volby někdo takový vyroste.


6. Jméno: VPJVM

 

 

26.01.2013 v 16:43 id: 184754

Mimochodem, na České pozici jsem nalezl toto tvrzení:

"Ještě horší než samotné dekrety byl amnestijní zákon (č. 115/1946 Sb.), respektive jeho aplikace československými judiciálními orgány."

 

Chápu-li to dobře, tak tento zákon legalizoval zločiny při "divokém odsunu" jako "boj proti nacistům" (amnestovaný odboj se v něm počítá do 28. 10. 1945).


7. Jméno: VPJVM

 

 

26.01.2013 v 16:24 id: 184753

Podle Demagog.cz se Karel Schwarzenberg ke zrušení Benešových dekretů vyjádřil takto:

Karel Schwarzenberg se k Benešovým dekretům vyjádřil následovně (v rámci Prezidentského duelu ČT1 17. 1. 2013): “Já bych jen na to upozornil, že Benešovy dekrety už neplatí dvacet let. Protože přijetím Listiny základních práv a svobod a Ústavy přestala platnost Benešových dekretů, ovšem nebyla zrušena ex tunc, tedy od roku 45, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina byla přijata. Ale oni jsou zrušeny, co je zrušené, už nemůžu ještě jednou zrušit. (...) Myslím, že jste (myšlen MZ, pozn. Demagog.cz) ne úplně přesně překládal, co jsem tedy řekl, je tomu už delší dobu, ale zajisté jsem to nevyjádřil tak, jak jste to teď říkal, protože já má slova právě v této otázce velice vážím. Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše by se octli v Haagu, kdyby tehdá ještě existoval.” (přepis dle záznamu duelu na blogu Iva Cermana)

 

Hovořil o zrušení ex nunc, nikoli ex tunc, takže se od toho nemohou odvozovat žádné restituční nároky (pokud to dobře chápu). Také netvrdí, že by Beneš měl být považován za válečného zločince, ale tvrdí, že kdyby se na něj aplikovala současná pravidla, tak by podle nich válečným zločincem byl.


8. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

25.01.2013 v 00:25 id: 184078

2 VlastimilČech: Já jsem oba dva hned zpočátku označil jako nejhorší ze všech. No ale přece jen mi připadá Schlafenberg jako absolutně nejhorší. Půjdu a se skřípěním chrupu (viz dále) hodím lístek Zemanovi a doufám, že knížu do příštích voleb trefí šlak, aby příště nenastalo něco podobného.

A to mě ke všemu bolí hned dva zuby a k zubařce jsem objednaný až za 14 dní!


9. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

24.01.2013 v 19:50 id: 183994

Z těch dvou šmejdů si vybrat neumím...


10. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

24.01.2013 v 17:01 id: 183961

2 VPJVM: Euro bude mít pro nás Čechy stejnou výhodu jako nedávno pro Řecko. Umožní cizím bankám (=všem) nepozorovaně vyvézt z Čech všechnu hotovost (s korunami to přece jen tak snadno nešlo, o ty by při případném státním bankrotu Čech přišli), načež spustí pokřik, jak jsme si žili nad poměry a kdesi cosi.

Smlouvu ACTA sám kníže aktivně podporuje (darebák!) a pokud sis nevšiml, pak kníže netvrdil (jako Zeman), že jsou Benešovy dekrety vyhaslé, ale že jsou neplatné. Mezi tím je podstatný rozdíl, protože při jejich neplatnosti by mohli Sudeťáci žádat nazpět majetek a to i ten, který sami zárizovali vyhnaným Čechům a zplynovaným Židům, zatímco vyhaslé dekrety by (jak Zeman správně řekl) v takovém případě opět vzplály! Benešovy dekrety jsou tedy pro nás něco jako firewall a kdo na ně sahá, rozhodně nemá úmysly čisté. A měl by si už někdo posvítit na jejich prolomení právě Schwarzenbergem!

Žádat, aby se Benešem zabýval soud v Haagu, je pak naprosto nehorázná drzost. Je sice pravda, že v Haagu už dávno nejde o spravedlnost, takže bych se u Haagu nedivil ničemu, ale vyhrožovat tím Čechům je strašlivá nehoráznost. Já si vůbec nemyslím, že odsun byl špatnost, naopak. Díky odsunu jsme až dosud neměli s těmi nadlidmi problémy.

No a já knížátku nikdy nezapomenu jeho podporu munici s ochuzeným uranem. Tu může podporovat jen darebák nebo naprostý pitomeček, který neví, co je to za svinstvo. Ani darebák, ani pitomec by nás snad zastupovat neměl! Už Zamini je u něho krutý omyl, ani tam neměl být!

Poslední důvod je Kalousek, ten snad nemusím rozvádět.  Jak se říká, vrána k vráně sedá a oči jí nevyklove. Z tohoto Bratrstva kočičí pracky už ani jednu pracku!Komentáře

Začátek


07.08.2019 13:01