Bez COOKIEs je omezený přístup!

Tolerance nebo spravedlnost?

Zpět Obsah Dále

 Proč nemám rád slovo „tolerance“?  

© Václav Semerád 2003

Tvrdím-li, že tolerance není za všech okolností dobrá vlastnost a být netolerantní může být správné, neutečte a dočtěte tento článek do konce. Možná sami zjistíte, že to je jinak, než jste si představovali. Nevěříte?

Pojem tolerance se bohužel stal v poslední době magickým zaklínadlem, fetišem. Být označen za netolerantního je dnes nadávkou, ale opět - Proč? Je tolerance tak dobrá a obdivuhodná vlastnost? Neřekl bych. Tolerantní policista je podle mého mínění směšný šašek, ze kterého si zloději (a plným právem!) utahují. Tolerantní soudce propustí na svobodu vraha a stává se vlastně spolupachatelem jeho dalších zločinů. Proboha, za to ho máme ještě chválit?

Mají být tedy policisté hulváti?  

Pozor! Být netolerantní přece automaticky neznamená být hrubý, ale třeba jen - neodpouštět lumpárny. Tolerance k lumpům je totiž velkou nespravedlností k jejich obětem. A řekl bych, že právě to je naším obrovským problémem. Přespříliš tolerantní lidé na místech policistů a soudců jsou vysloveně škůdci! A nejen oni. Například náš president Havel svou první nebývale rozsáhlou amnestií vypustil z vězení smečku, jaká za mřížemi měla zůstat. Budiž, to se ještě dalo pochopit a částečně omluvit snahou dostat co nejrychleji z komunistických věznic nespravedlivě odsouzené politické vězně. Podobnými dobrými úmysly je však vydlážděna přímá cesta do pekel. Mohl – a podle mého soudu měl – amnestii omezit – přinejmenším vyloučením násilných trestných činů! Je sice pravda, že většina grázlů se brzy vrátila tam kam patřila, ale předtím stačila opět napáchat spoustu zla. Příliš velkorysá, až nemístná tolerance pana presidenta se tak stala nespravedlností a křivdou vůči obětem a podle mě se jim měl omluvit více než Němcům – tím víc, že tyto křivdy spáchal on sám. Myslím si, že těžké zločiny, především úmyslné násilnosti a vraždy, neměly být presidentem amnestovatelné. Zejména tak pitomě tolerantním!

Zajímavé je, že nejvíce se tolerance dovolávají lumpové, kteří se pro máslo na hlavě nemohou dovolávat spravedlnosti. Mám na mysli například soud s hostinským, který odmítal obsloužit Cikány, když mu předtím za pití nezaplatili a ještě mu demolovali lokál. Oni ho pak obvinili z rasismu, ačkoliv slušnější Cikány obsluhovat neodmítal (!a to je na tom hodně důležité!) Soud hostinského nakonec osvobodil, ale tady je jasně vidět, kam až může dojít falešné chápání tolerance - k drzosti lumpů (barva nebarva).

Je ale netolerance lepší?  

To se přece také nedá tvrdit! Vždyť netolerancí je také opačný extrém: Sládkův postoj k Cikánům!

A tady jsme u jádra pudla. Už delší dobu se marně snažím nahrazovat zprofanovaný a přiznejme si, celosvětově zneužívaný pojem tolerance lepším požadavkem na spravedlnost. Tolerance je žádoucí, když se kryje se spravedlností, což sice nastat může, ale zdaleka ne vždycky. Není to vůbec totéž!

Nespravedlivá tolerance je vyloženě škodlivá – viz výše. Přitom se dokonce vydává za cosi chvályhodného. Spravedlivá netolerance může být naopak velice žádoucí. Úspěšný program na poli boje proti kriminalitě se jmenuje ZERO TOLERANCE, česky nulová či žádná tolerance. Policista nesmí nikomu odpustit nejen zločin, ale ani menší přestupek. Senátor zaparkuje auto v zákazu zastavení? Správný policista nesmí být tolerantní a dá mu auto odtáhnout. Senátor si sice může stěžovat, ale dostane odpověď, že v zákazu prostě nesmí parkovat. Ani on! Nebylo by to spravedlivé. Nezdá se vám, že právě tohle velice chybí u nás? Proč je nás mohou opilí poslanci i senátoři beztrestně bourat cizí auta, zatímco policisté tomu jen němě přihlížejí? Je to od nich sice tolerantní, ale šaškárna. Dost nebezpečná šaškárna.

Vzhledem k existenci škodlivé tolerance tohoto typu tvrdím, že je nutné místo kritéria:

Je to tolerantní?  

používat mnohem vhodnější otázku:

Je to spravedlivé?  

Zkuste to kritérium připasovat na mnoho případů tolerance z našeho okolí v poslední době – a uvidíte, co ještě lze zlepšovat.

(Mimochodem, podle mě se spravedlnost leckdy nekryje ani s pojmem zákonnost. Norimberské, komunistické i některé současné zákony byly a jsou nespravedlivé až běda a soudit podle nich je lumpárna, i když zákonná lumpárna. (??) (!!) Ani dnešní zákony nejsou bez chyb – zejména ty, které umožňují zlodějny nejvyššího řádu, například páchané exekutory. Páchají je podle nemravných zákonů – takže jejich spoluviníky jsou i poslanci, kteří jim tyhle megazlodějny umožnili. Ale o tom později.)

Klasickým příkladem tolerance versus spravedlnost může být rasismus. Je rasismus špatný, protože je netolerantní? (A to on bezesporu je!) Jak je to vlastně s tolerováním Cikánů, Číňanů, Vietnamců (nebo dejme tomu plešatých)? Podle mě není rasismus zlo kvůli netoleranci, ale především pro jeho nespravedlnost. Tady je třeba hledat jádro chyby! Netolerance vůči lumpům sice může z dálky (například z Kanady) vypadat jako jasný rasismus, ale není tomu tak. Tolerance a spravedlnost přece zdaleka nejsou totéž! Shodují se pouze v tom, aby každý, kdo žije poctivě, měl stejná práva, ať už je bílý, barevný nebo třeba plešatý. Ale tolerovat lumpárny či zločiny jen abych nebyl obviněn z rasismu? To je, odpusťte mi, pitomost přímo kanadská. Chytne-li policie při krádeži Cikána, není tolerance namístě. Tvrdý trest, podle mého mínění zasloužený a tedy spravedlivý, není rasismem! Bohužel, některé naše dnešní zákony jsou v tomto směru poplatné celosvětově zneužívané toleranci. Jinak bychom neměli Zákon o rasově motivovaných činech, který je podle mě nespravedlivý, škodlivý a v důsledku nemravný, jako výše probrané kritérium pouhé tolerance. Já dokonce tvrdím, že zákon, který přihlíží k rase a podle toho vyměřuje tresty, je sám o sobě rasistický a tedy zločinný – ačkoliv se tváří právě naopak! Když někdo spáchá násilí, mělo by být přihlíženo k tomuto násilí, případně k dalším hlediskům (brutalita, zbytečné násilí vůči bezbranným), ale nikoliv k rasovému motivu. Ano, když skinhead zabije Cikána protože to byl Cikán, je to rasismus, ale trestná je na tom vražda a za ni má být bez velké tolerance přísně potrestán. Ne protože zabil Cikána, ale protože zabil člověka! Spravedlnost by měla být v tomto směru barvoslepá. Zákon o rasově motivovaných činech však některé zločiny staví do výhody – z rasového důvodu. Proč má být zabití Čecha (byť Čechem) posuzováno mírněji? Proč má být některý vrah posuzován mírněji než jiný? A nemusí jít hned o vraždu, totéž platí i o slabším násilí. Ani bezdůvodné zmlácení by nemělo zůstat bez trestu. Ale – všem stejně!

Rozhodně jsem i proti jakékoliv nespravedlivé pozitivní diskriminaci. Tváří-li se jako tolerance, ve smyslu odpouštění předepsaného vzdělání, nikomu tím nepomůže, naopak! I sami Cikáni musí pochopit, že jedině poctivostí to mohou dotáhnout dál (kéž by to platilo obecně!). Stěžují-li si dnes (nejspíš plným právem) na nedostatek vlastní kvalifikace, měli by posílat do škol alespoň děti, aby jim do budoucna neubližovali negramotností. Ovšem odpouštět jim znalosti? Podobné jednání se nepříliš dávno dělo na amerických univerzitách. Černochům odpouštěli znalosti, aby se necítili rasově ukřivděni. A výsledek? Diplom černocha má dnes menší cenu a jeho nositel je v podezření, že jej získal díky toleranci. Kdo tím trpí? Právě poctiví černoši! Nedělejme tutéž chybu! Naším cílem nesmí být laskavá a vše odpouštějící tolerance, nýbrž spravedlnost, byť by byla leckdy tvrdší. Toleranci bych uznal jen když mi sousedovic děti při fotbale nechtíc prokopnou okno. Ano, u prkotin může být tolerance na místě. Stejně jsem byl pro osvobození řidiče, který přimaloval politikům na plakátech tykadélka. Zajímavé je, že v tomto případě jsou naše soudy absolutně netolerantní (a navíc – což je ještě horší – nespravedlivé!). To bychom jim neměli tolerovat!

Cikáni si rádi stěžují, že je většinová společnost nechce zaměstnávat. Měl jsem v rámci zaměstnání možnost dosáhnout přijetí pár zaměstnanců a byl jsem ochoten prosadit na tato místa Cikány. Podmínkou byl ale vysokoškolský diplom technického směru a ten jsem nemohl odpustit ani svému bratrovi. Co bychom dělali se zaměstnancem, který nic neumí? Platit někoho zadarmo? Ale jděte!

Po mém odchodu do důchodu jsme potřebovali zedníky. Nejprve jsem sehnal jednoho přes známé v hospodě. Jenže přestal bez vysvětlení chodit a až přes známé jsem se dozvěděl, že dělá na lukrativnější zakázce jinde. No, mohl se aspoň slušně omluvit, ale vzal to čert!

Najal jsem si partu Cikánů. Byli nadšení do práce a opravdu pracovali o sto šest, i když byli dražší. Ale člověk si má své práce vážit, ne? Pak jsme ale spolupráci ukončili. Ne protože by taky utekli za lepším výdělkem, ale trochu předčasně mi došly úspory. O dokončení budu uvažovat, až zase něco naspoříme!

Není to zkrátka jednoduché!

 Netolerantní (k lumpům)

 © Václav Semerád 2003

 vsemerad@volny.cz

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 16/1 v 10:33 na téma: Politika : Osmnáctiletá Helena Duke udala vlastní matku, že byla u Kapitolu. Považuje to za správné, i když matku kvůli tomu na hodinu vyhodili z práce. Dceruška udavačka teď na sociálních sítích brečí, že díky tomu nemá peníze na školné a žebrá soucitné duše o příspěvek, aby mohla studovat práva. To tedy bude další krysa právnička!Takže i na druhé straně Atlantiku jsou krysy podobné Pavlíku Morozovovi, který udával své rodiče v Rusku??? Jenže Pavlík byl malej blbej retarda, Helena je fracek, už by měla mít rozum!Zajímavé je, jak rychle se to proti ní otočilo? Ale i matce se vlastně vrátilo, že dceru špatně vychovala. @pKarma je zkrátka prevít! ;-);

Domů
Statistiky

"Úvahy a plky (moje)" (komentáře)

Téma=Tolerance-nebo Hlasoval 1, celkem 5 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

17.01.2021  id: 1336236

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 380 e-mailu 17.01.2021 00:02 :

Změněn Raxdinka 16.01.2021 1358--2207

Obrázek dodán 16.01.2021 1751----2026   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

 

06.02.2006 v 18:56 id: 18599

2 Míša: Projdi si seriál South Park, protočí se ti panenky, co si autoři dovolili proti věcem, které jsou křesťanům svaté. Vypálil proto nějaký křesťan americké velvyslanectví? NE! Můžeš nesouhlasit, to je v pořádku. Můžeš protestovat, to je také v pořádku. Můžeš bojkotovat dánské a norské výrobky, i to je ještě v pořádku, ale jakmile vezmeš do ruky kámen a hodíš, jakmile někoho zabiješ pro slovní urážku, tolerance končí. Pak nezbývá než muslimy odsoudit. Ne všechny, jen ty, kdo házeli kamením, vytloukali okna a zapalovali, ale byly jich příliš velké davy a žádný muslim je neokřikl. Pokud tohle jsou muslimové, pak platí, co jsem o nich napsal. A víš moc dobře, že stejně pohlížím i na ostatní, tak si odpusť kázání o břevnech v oku, s tím jsi úplně vedle. Sedělo by to, kdybych já házel zápalné láhve na americkou ambasádu za film "Poslední pokušení Krista" nebo za "South Park". Mám ale právo požadovat, aby to samé nečinili ani jiní. Násilí je třeba odsoudit především a vtipy, nezlob se, neopravňují k násilí. NIKOHO.


4. Jméno: Semin

 

 

06.02.2006 v 11:11 id: 18589

Pokud u nás soudili vydavatele Mein Kampf, pokud je u nás trestné mít pochybnosti (je trestné vyjadřovat slovně pochybnost o minulosti takové, jaká je v učebnicích dějepisu), pokud u nás existuje právo domáhat se soudně 200 mil. odškodného za to, že někdo o naši firmě řekne, že si myslí, že je tato firma neseriózní - tedy pokud u nás existuje v mnoha ohledech omezená svoboda slova - potom je pokrytecké trvat na tom, že svoboda slova je posvátná! Ano, svoboda slova by měla být - ale nejprve je třeba si zamíst před vlastním prahem. Navíc - pokud někomu řeknu: "Vaše manželka je šeredná jak noc." - a dostanu od manžela nakládačku, nemám se čemu divit. Ptám se - jsou tyto karikatury pravdivé, potřebné, laskavé? Pokud ne, není třeba na nich trvat...


5. Jméno: Jarda

 

 

06.02.2006 v 09:20 id: 18587

Znáte filmy "Dogma" a "Život Briana" a určitě nějaký vtipy o ježíšovi, mojžíšovi, a dokonce Semerádovi romány a nikomu to nevadí. I muslimští duchovní demolici ambasád odsoudily. Tady už náboženstí nemá co dělat, kdo chtěl psa bít hůl si našel.


6. Jméno: Ten Míša

 

 

06.02.2006 v 09:02 id: 18586

Výňatek z rozhovoru BBC s šefredaktorem Die Welt, který také otiskl karikatury na Muhammad.

Moderátorka: Ale moment, moment, Rogere Koeppele. Snažíte se nám opravdu říct, že Die Welt by vydal antisemitské karikatury v Německu? V Německu tedy podle vás neexistují hranice?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: Samozřejmě, že jsou hranice.

Moderátorka: Proč by tedy měly existovat tyto hranice a nikoliv hranice pro zobrazování karikatur Mohameda, které považují někteří muslimové za urážlivé?

 

Zkuste v českých novinách otisknout karikatury na Beneše a Benešovi Dekrety! Obávám se, že &39;&39;čeští vlastenci&39;&39; by redakci těchto novin podpálili!

 

Každá národ, lidské společenství má lidi, věci, události které pokládá za svaté, o kterých mluví s úctou.

Jestliže chci aby moje svaté věci nebyli zesměšňovány, tak také nesmím zesměšňovat svaté věci jiných.


7. Jméno: Ten Míša

 

 

06.02.2006 v 08:34 id: 18585

Protože několik muslímů a muslímek znám, znám jejich pocity při pronesení Allah a Prophet Muhammad, pocity které člověk vychovaný v atheismu vůbec nechápe, a ani vlastně chápat nemůže, dovoluji si malou připomínku k tomu ‘‘Ať si jejich Mohameda vzal Satanáš‘‘ : Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: "Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka" a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Evangelium Sv. Matouše Kapitola 7,1-5Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


19.07.2020 21:51