Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah Dále

Veverky a soutěž ptačích zpěváků

Když za veverkami přišla delegace lesních ptáčků, jestli by nechtěly dělat porotu jejich soutěže, veverky se chvíli rozmýšlely, ale pak přikývly. Je sice pravda, že se na soutěž ptačích zpěváků necítily jako odbornice přes zpěv, ale u lidí také vždy nerozhodují názory odborníků, tak co...

Soutěže se účastnili všichni ptačí zpěváci ze širokého okolí. Jen havrani vzkázali, že se neúčastní. V minulých soutěžích totiž obsazovali pravidelně poslední místa. Havrani žijí dlouho a také si dlouho pamatují, co se dělo kdysi, takže usoudili, že by svým zpěvem opět obsadili poslední místa. Což o to, někdo přece musí být poslední, jenže někteří škodolibí tvorové se jim pak dlouho za to poslední místo posmívali a mají to havrani zapotřebí? Vzkázali tedy, že tentokrát umožní obsadit tu poslední příčku pomyslného žebříčku někomu jinému, protože je soutěž nebaví.

Organizátory byli vrabci a těch se to trochu dotklo, neboť správně usoudili, že i jejich zpěv se tomu pomyslnému konci opět o něco přiblíží, ale účast byla dobrovolná, takže nemohli proti tomu nic namítat. Už takhle jim křeček Kchárl předhazoval, že je nepřípustné, aby se organizátor účastnil i vlastní soutěže, že je to střet zájmů a kdesi cosi... ale tomu vrabci vzkázali, že v porotě žádný pták nezasedá, takže hodnocení nemůže být zaujaté. Mohl by i on zasednout v porotě, jenže to křeček odmítl.

Ono se nejlépe kritizuje, když všechno udělají jiní, že?

Kromě veverek byli v porotě i zajíčci a poradní hlas měly žáby, měly přece jen ke zpěvu nejblíž. A soutěž mohla začít.

Každý soutěžící měl předvést to nejlepší ze svého zpěvu. To se ví, bylo při tom plno strkání a štěbetání, kos odmítal zpívat, dokud nebude úplné ticho, zrovna v té chvíli si myši vyměňovaly názory na zpěv předešlého soutěžícího, pořád bylo co řešit. Ale i přes drobné spory soutěž pokračovala a konečně k večeru mohla porota vyhlásit výsledky, sepsané na březové kůře, aby nemohlo dojít k jejímu dodatečnému ovlivňování.

Na prvním místě se objevil všemi hlasy slavík. To už se tak nějak čekalo, i když slavík sehrál překvapeného. Jeho překvapení však nebylo přesvědčivé, protože první místo obsazoval každým rokem a letošní soutěž nebyla výjimkou. Na druhém místě uvedla porota skřivánka, na třetím kosa a žebříček tentokrát uzavírala na posledním místě vrána. Její krákání zhodnotili všichni jako úplně nejhorší. Jindy poslední místo patřilo havranovi, ale když havran odstoupil, změnilo se vráně předposlední místo na poslední.

„To jsem si mohla myslet,“ zakrákala vrána, znechuceně se zvedla a uraženě odlétla. Doufala asi, že poslední místo tentokrát obsadí straka a jí zůstane její předposlední, ale zvířátkům se její zpěv zdál přece jen horší.

Kos

Kos

Mnohem větší hádku ale vyvolal kos. Tomu se třetí a tedy bronzové místo nezdálo. Tvrdil, že své písně po celé jaro poctivě trénoval a že by měl být tedy první.

Jenže pro slavíka hlasovaly nejen veverky, ale i zajíčci a na stejném výsledku se shodly i odbornice žáby, takže se nedalo nic dělat, králem ptačích zpěváků slavnostně vyhlásili slavíka, i když se to kosovi nelíbilo. A začal vykřikovat, že slavík nejspíš porotu něčím podplatil.

„Ale čím?“ namítli zajíčci. „Cožpak nás může slavík něčím podplatit? Vždyť sám nic nemá, jen svůj božský hlas!“

Veverky ale přišly na to, jak z toho ven. Nesnažily se vůbec kosovi dokazovat, že ani je nemohl slavík podplatit a rovnou vyhlásily novou soutěž, ke které chtěly použít výsledky předchozí soutěže. Šlo by jen o drobné přepočítání bodů.

Zvířátka zmlkla. Co mají veverky na mysli?

Veverky ale slavnostně vyhlásily novou soutěž, a to soutěž o »Krále všech černých zpěváků«.

Započtené body všem zůstaly, jenže veverky jen ze soutěže vyřadily všechny ptáky jiné než černé barvy. Moc jich zde ovšem nezůstalo. Slavík i skřivánek nevyhověli podmínkám barevnosti, takže se nemohli účastnit, první místo mezi »černými ptáky« měl napevno jisté kos, vrána a straka zaujaly druhé a třetí místo, víc soutěžících podmínkám nevyhovělo a veverky soutěž uzavřely.

Vrána byla sice opět poslední, jenže tentokrát dostala aspoň bronzovou medaili. Bohužel mezitím ke své smůle odlétla, takže ji ani nemohla převzít. Straka se pyšnila druhým místem odpředu i odzadu, to se jí ještě nestalo a byla na to pyšná. Kosovi se splnil dlouhodobý sen o stupni vítězů, i když jen v »soutěži černých zpěváků«. Beztak tvrdil, že černí zpěváci jsou ve světě hodnoceni výš než jiní, už protože černá barva je slavnostní a vznešená.

Spokojená byla i zvířátka, neboť soutěž zpěváků je spojená s oslavou vítězů a při tom je plno legrace. A veverky byly rády, jak se jim podařilo zažehnat nepřátelství kosa s ostatními ptáky i zvířátky. V lese je důležitější, aby si zvířátka i ptáci pomáhali, než aby mezi nimi vládlo kvůli zpěvu nepřátelství.

Nakonec - bylo to vlastně také vítězství, i když veverky na soutěži samy nezpívaly.

Mír v lese za to stál.

 


Zpět Obsah Dále

09.01.2018 14:44