Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Veverky a soutěž ptačích zpěváků

Když za veverkami přišla delegace lesních ptáčků, jestli by nechtěly dělat porotu jejich soutěže, veverky chvíli přemýšlely, ale pak přikývly. Je sice pravda, že se na soutěž ptačích zpěváků necítily jako odbornice přes zpěv, ale u lidí také vždy nerozhodují názory odborníků, tak co...

Soutěže se účastnili všichni ptačí zpěváci ze širokého okolí. Jen havrani vzkázali, že se neúčastní. V minulých soutěžích totiž obsazovali pravidelně poslední místa. Havrani žijí dlouho a také si dlouho pamatují, co se dělo kdysi, takže usoudili, že by jako jindy obsadili svým zpěvem poslední místa. Což o to, někdo přece musí být poslední, jenže někteří škodolibí tvorové se jim dlouho posmívali a mají to havrani zapotřebí? Vzkázali tedy, že tentokrát umožní obsadit tu poslední příčku pomyslného žebříčku někomu jinému, protože je soutěž nebaví.

Organizátory byli vrabci a těch se to trochu dotklo, neboť správně usoudili, že i jejich zpěv se tomu pomyslnému konci opět o něco přiblíží, ale účast byla dobrovolná, takže nemohli nic namítat. Už takhle jim křeček Kchárl předhazoval, že je nepřípustné, aby se organizátor účastnil i vlastní soutěže, že je to střet zájmů a kdesi cosi, ale vrabci mu vzkázali, že v porotě žádný pták nezasedá, takže hodnocení nemůže být zaujaté. Mohl by i on zasednout v porotě, jenže to křeček odmítl.

Ono se nejlépe kritizuje, když všechno udělají jiní, že?

Kromě veverek byli v porotě i zajíčci a poradní hlas měly žáby, měly přece jen ke zpěvu nejblíž. A soutěž mohla začít.

Každý soutěžící měl předvést to nejlepší ze svého zpěvu. To se ví, bylo při tom plno strkání a štěbetání, kos odmítal zpívat, dokud nebude úplné ticho, jenže zrovna v té chvíli si myši vyměňovaly názory na zpěv předešlého soutěžícího, zkrátka pořád bylo co řešit. I přes ty drobnosti soutěž pokračovala a konečně k večeru mohla porota vyhlásit výsledky. Sepsala je na březové kůře, aby nemohlo dojít k jejímu dodatečnému ovlivňování. Na prvním místě se objevil všemi hlasy slavík. To už se tak nějak čekalo, i když slavík sehrál velice překvapeného. Jeho překvapení však nebylo přesvědčivé, první místo obsazoval každým rokem a letošní soutěž nebyla výjimkou. Na druhé místo umístila porota skřivánka, na třetí kosa a žebříček tentokrát uzavírala na posledním místě vrána. Její krákání zhodnotili všichni jako nejhorší. Dřív patřilo poslední místo vždy havranovi, ale když odstoupil, spadla vrána z předposledního místa na poslední.

Veverky a soutěž lesních zpěváků

Veverky a soutěž lesních zpěváků

„To jsem si mohla myslet,“ zakrákala vrána, znechuceně se zvedla a uraženě odlétla. Doufala asi, že poslední místo tentokrát obsadí straka a jí zůstane její obvyklé předposlední, ale zvířátkům se vraní zpěv zdál přece jen horší.

Největší hádku ale vyvolal kos. Bronzové třetí místo se mu nezdálo. Tvrdil, že své písně po celé jaro poctivě trénoval a že by proto měl být první. Jenže to měl těžké. Pro slavíka hlasovaly vedle veverek i zajíčci a na stejném výsledku se shodly i odbornice na zpěv žáby, takže se nedalo nic dělat, králem ptačích zpěváků slavnostně vyhlásili slavíka, i když se to kosovi nelíbilo a začal na protest hulvátsky hvízdat. To se určitě nemá, ale stává se to i mezi lidmi. Kos navíc vykřikoval, že je soutěž neplatná, neboť slavík jistě porotu podplatil.

„Ale čím?“ namítli zajíčci. „Cožpak nás může slavík podplatit? Čím? Vždyť nic nemá, jen svůj božský hlas!“

Veverky ale přišly na to, jak z toho ven. Nesnažily se vůbec kosovi dokazovat, že ani je nemohl slavík podplatit a rovnou vyhlásily novou soutěž, ke které chtěly použít výsledky předchozí soutěže. Šlo by jen o drobné přepočítání bodů.

Zvířátka zmlkla. Co mají veverky na mysli?

Veverky ale slavnostně vyhlásily novou soutěž, a to soutěž o »Krále všech černých zpěváků«.

Započtené body všem zůstaly, jenže veverky ze soutěže pohotově vyřadily všechny ptáky jiné než černé barvy. Moc jich ovšem nezůstalo. Slavík i skřivánek nevyhověli podmínkám barevnosti, takže se nemohli účastnit, první místo mezi »černými ptáky« měl napevno jisté kos, straka a vrána zaujaly druhé a třetí místo. Víc soutěžících ovšem podmínkám barevnosti nevyhovělo a veverky soutěž uzavřely.

Vrána byla opět poslední, jenže tentokrát dostala aspoň bronzovou medaili. Bohužel mezitím ke své smůle odlétla, takže ji ani nemohla převzít. Straka se pyšnila druhým místem odpředu i odzadu, to se jí ještě nestalo a byla na to pyšná. Kosovi se splnil dlouhodobý sen o stupni vítězů, i když jen v »soutěži černých zpěváků«. Beztak tvrdil, že černí zpěváci jsou ve světě vždycky hodnoceni výš než jiní, už protože černá barva je slavnostní a vznešená. Spokojená byla i zvířátka, neboť soutěž zpěváků je spojená s oslavou vítězů a při tom je plno legrace. A veverky byly rády, jak se jim podařilo zažehnat nepřátelství kosa s ostatními ptáky i zvířátky. V lese je důležitější, aby si zvířátka i ptáci pomáhali, než aby mezi nimi vládlo kvůli zpěvu nepřátelství.

Takže to vlastně bylo také vítězství, i když veverky na soutěži samy nezpívaly.

Mír v lese za to stál.

 


Zpět Obsah Dále

29.11.2018 13:45