Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Buchty od Stalina

(vzpomínky na 50.léta)

Možná jsem se od ostatních lišil ještě něčím. Už v pěti letech jsem dostal konspirační školení, jaké měl asi málokdo. A pokud to v té době zažil i někdo z mých vrstevníků, nedalo se to zjistit. Výchova tohoto druhu se totiž projevuje tím, že se navenek neprojevuje.

Táta často poslouchal rádio Svobodnou Evropu.

V padesátých letech to bylo pro učitele opravdu nebezpečné. Táta dostal místo ředitele školy v Loukovci, když jeho předchůdce Kadlece za nesouhlas s režimem zavřeli. Nedaleko od vesnice se tenkrát zřítil balón s letáky, vypouštěnými z Německa a financovanými vládou Spojených států. Komunisté nakonec dosáhli ukončení tohoto posílání, neboť to ohrožovalo leteckou dopravu, tenkrát ale balóny ještě létaly a padaly. Kadlec jeden našel a místo aby to rychle klusal oznámit na policii, pár letáků si vzal a rozdal je po vsi lidem.

Někdo z nich byl ale uvědomělý a Kadlece udal. Tak proto byla ta škola volná!

To se táta dozvěděl až od vesničanů, když už jsme se nastěhovali. Že je ve vsi udavač, se krátce poté potvrdilo. Komunisté zavřeli i místního továrníka, pana Hyblera. Byl to velice příjemný pán, továrnu mu znárodnili už předtím, ale on v ní dál zastával místo šéfa provozu - byl to inženýr a výrobě rozuměl jako málokdo. Však to po něm šlo od desíti k pěti, až z firmy zbyla jen montovna, na víc místní komunisti nestačili.

Jednoho dne si zkrátka pro pana Hyblera přijeli páni od StB, odvezli ho - a krátce poté vydali rodině jen urnu s popelem. Prý se ve vězení oběsil.

Věřil tomu jen ten, kdo chtěl věřit. Táta mi tvrdil, že ho museli utlouci při výslechu. Bylo to pravděpodobnější, věřil jsem spíš tátovi. StB, gestapo a ruské NKVD byly sesterské organizace a pořád ještě se na světě vyskytují jejich další odnože.

Pan Hybler byl totiž věřící a sebevražda u něho nebyla dost věrohodná. Předtím jsem je znal, hrál jsem si s jejich synem, chodil s námi do třídy, jenže po té události se vdova paní Hyblerová i se synkem někam odstěhovali a zmizeli z vesnice, kde žil udavač jejich táty - a vlastně jeho vrah.

Na případě pana Kadlece, pana Hyblera i našeho dědy mi táta tenkrát vysvětlil, že to v Čechách není s komunismem tak ideální, jak to líčili v rádiu. Varoval mě, že poslouchání Svobodné Evropy může být záminkou k vyhození z práce i k uvěznění. Nejenže se nesmím před nikým zmínit o tom, že táta Svobodku poslouchá, ale nesmím prořeknout nic z toho, co se odtud dozvím, jinak bude zle. Označil mi přitom několik spolužáků a spolužaček, měli za rodiče komunisty a mohli by být nebezpeční. Abych se na ně nedíval zle, podal mi to tak, že děti za své rodiče nemohou - ale kdybych se před nimi podřekl, mohly by to doma bezděčně prokecnout a to by byla katastrofa... no, já je tenkrát litoval... Později se jedna ze spolužaček dostala na odbornou školu jen díky rodičům - komunistům, škola přitom musela odmítnout velice nadanou jinou spolužačku, dceru hostinského... spravedlivé to tedy nebylo!

Rusové tenkrát našim pionýrům vnucovali svého hrdinu, pionýra Pavlíka Morozova. Táta mi ho vylíčil jako příšernou krysu, která udala svého tátu a mámu, a když pak bolševici celou rodinu popravili, takže z ní zbyl jen on sám, příbuzní ho jako odvetu za smrt rodiny zabili také. Stal se z něho komunistický mučedník a ještě dlouho po Sametovce se po něm v Čechách jmenovaly celé školy.

Jednou dávali v rádiu jakousi rozhlasovou hru, kde fabrikant nadšeně přijme nabídku stávkokaze, že sežene ještě pár dalších, aby mu stávka nenarušila kšefty. Když pak ten mrva odejde, pan továrník spokojeně utrousí směrem ke své manželce:

„Krysa špinavá - ale hodí se nám!”

„Přesně jako Pavlík Morozov!” komentoval to tenkrát táta. „Špinavá krysa, ale hodí se jim, tak z něho dělají svatého mučedníka!”

Poslouchali jsme naše rádio spíš jako zvukovou kulisu, byla to součást konspirace - poslouchat celý den naše, české rádio, aby nebylo nápadné, že ráno nebo večer posloucháme Svobodku. Kdokoliv k nám přišel na návštěvu, slyšel buď stanici Praha I, nebo Praha II - později přejmenovanou na Československo.

Po konspiračním školení jsem směl poslouchat Svobodku s tátou. Bylo to v dobách velkých procesů, popravovalo se a táta to komentoval. Podle něho byla Milada Horáková nevinná, zato komunista Slánský byl darebák, kterého semleli spravedlivě. Táta měl zdravý názor i na český rozhlas, na Svobodnou Evropu i na Hlas Ameriky. Tvrdil mi, že lžou jedni jako druzí, pravda bude někde uprostřed a kdo ji chce poznat, musí porovnávat, vyřazovat jednotlivé lži a vybírat si jen drobná zrnka pravdy.

Když onemocněl Veliký Stalin, náš rozhlas přerušoval pořady div ne každou hodinu, aby mohl referovat o vývoji jeho zdravotního stavu. Horšilo se to a lepšilo, a český národ se spolu s bratrským ruským strachoval při každém zhoršení a radoval při každém zlepšení. Tak nám to aspoň tenkrát naše rádio předkládalo k věření. Děti z rodin komunistů tomu snad i upřímně věřily a já jsem se podle tátova konspiračního školení držel stranou a jen občas na přímou otázku přikyvoval s ostatními.

„Je mu přes sedmdesát, už má čas frčet do pekla!” řekl táta doma neuctivě. Pak mi ale vysvětlil, proč se tak vyjadřuje. Bylo to dlouhé povídání, od vybíjení milionů lidí v Rusku a zejména na Ukrajině, přes Stalinovu vojenskou genialitu, s jakou hnal vlastní vojáky na jatka, jakou byla hrdinská Dukla, která se dala obejít, ale protože Stalin řekl - projdete tudy, jeho generálové rozkaz provedli a nahnali vojáčky proti dobře opevněnému průsmyku přímo před přichystané kulomety Němců.

„Stalinova vojenská genialita se dá shrnout dvěma slovy: Nas mnogo!” řekl táta. „Co je na tom geniálního? Měl jen moc tam ty nebožáky nahnat. Myslíš, že se jim chtělo hrdinně umírat? Jenže neměli na výběr. Kdyby couvli, zastřelili by je vlastní kati z NKVD.”

Táta neměl k Velkému Vůdci žádný obdiv ani respekt. Říkal, že obdiv by si měl každý zasloužit - a na Stalinovi ani na Hitlerovi toho k obdivu moc nebylo. Gottwald byl pro tátu sovětský poskok, který poslušně plnil každý příkaz z Moskvy a v dobách procesů šmahem podepisoval rozsudky smrti nad vinnými i nevinnými.

Strýc se znal s Vladem Clementisem, kterého za Gottwalda popravili, měli jsme i pár fotek Vlada se strýcem. Ty fotky ovšem byly nebezpečné a nikomu se neukazovaly.

Mimochodem, známá Gottwaldova beranice byla původně Clementisova. Gottwaldovi tenkrát v únoru uletěl ve větru klobouk a Vlado mu vnutil svoji beranici, aby se náš Vůdce nenastydl. Ten ho pak dal popravit, vymazat ze všech fotografií a jeho typická beranice byla od té doby navěky jeho - inu, za dobrotu na žebrotu a u Gottwalda i na šibenici...

Když pak zemřel Stalin, vypukla v našem rádiu doslova hysterie. Co si teď počneme, my chudinky, bez svého Velikého Vůdce? Tryzny jako kdyby nebraly konce.

Později jsme se ze Solženicynovy knihy Souostroví Gulag dozvěděli, že v Rusku lidi zavírali do koncentráků i za projevení těchto obav. Jaképak zbabělé obavy? Stalin je přece věčný a jeho učení nám bude pomáhat věčně!

Pochybuješ? Zavřít!

No - naši komunisté aspoň takhle neblbli...

My žáci jsme si museli na hodinu kreslení přinést z novin vystřižený portrét Stalina. Nalepili jsme ho na čtvrtku, kolem udělali rámeček a zlatou barvou vybarvovali. Jen dole byl šikmo přes rám i fotku černý smuteční pás.

To si tenkrát táta nevymyslel, to dělaly všechny školy. Přišlo to jako nařízení, o jakém se nediskutuje. Táta to jen maličko vylepšil - zlatou i černou barvu do naší školy přivezl z pohřebního ústavu z města - kde jinde by ji tenkrát sehnal? Měli jí tam naštěstí dost.

Také musel samozřejmě vyzdobit nástěnku - to prostě nešlo neudělat. Ale vyzdobil ji po svém. Spojil na ní obraz Stalina s obrazem Gottwalda věncem lipových listů, plasticky vylisovaných z papundeklu, nabarvených bronzem do zlata. Měl je také z pohřebního ústavu - původně byly černé a lepily se na rakve. Dalo se to chápat jako sepětí dvou největších vůdců - našeho i celosvětového. Táta to ale doma doprovodil procítěnými slovy:

„Ti dva měli jet do pekla spolu!” Mínil ovšem především Gottwalda.

„O mrtvých jen dobré!” napomenula ho máma.

„Tak ať mlčí oni!” odsekl táta a cukl ramenem směrem k rádiu, kde dechovky vřeštěly utahané smuteční pochody

Kupodivu se mu přání splnilo. A brzy! Prezident Gottwald se vrátil letadlem z Moskvy nachlazený a prý v bezvědomí. Údajně se tam nachladil, když stál čestnou stráž u Stalinova katafalku. V našem rádiu, tak jako u Stalina, komentovali lékařské zprávy s obavami o život našeho všemi milovaného prvního dělnického prezidenta, prvního pocházejícího z lidu.

„Já bych řekl, že ho z Moskvy přivezli už tuhého!” mínil táta cynicky. „Komunisti se asi nad mrtvým Stalinem poprali o vládu nad Ruskem a Gottwald se k tomu připletl nevhod. Teď nám tady budou ještě chvíli hrát divadlo a pak bude další tryzna.”

Měl opět pravdu, s divadlem i s tou tryznou.

A možná i s tím bojem o koryta v Moskvě. Později se tvrdilo, že se chtěl chopit moci Stalinův ministr vnitra Berja a protože velel ochrance, mohl jako jediný přijít s revolverem i na zasedání Nejvyššího sovětu. Tam všem pohrozil zastřelením, když ho okamžitě nezvolí novým Vůdcem, jenže podcenil tlustého Chruščova, stojícího poblíž, ten po něm skočil, revolver mu z ruky vykroutil a Berju na místě zastřelil.

Oficiálně to potvrzené nebylo, ale takové pomluvy ze Svobodky měly často pravdivé jádro, kdoví, jak se to tam mlelo. Berju později údajně odsoudil soud k smrti - ale takových divadel se tam tenkrát odehrálo víc.

Stejně tak i u nás. Jednu dobu, když se v Čechách konala podobná fraška s dalším naším nemocným prezidentem Svobodou, se vykládal takový vtip:

Zpráva o zdravotním stavu prezidenta generála Svobody: dnes se mu vedlo mnohem lépe. Podepsán ředitel Československých mrazíren a konzerváren.

Po Stalinovi se sovětští papaláši střídali rychle po sobě. Umírali příliš rychle, než aby to bylo přirozené - ačkoliv se to samozřejmě nikdo neodvážil veřejně kviknout. Bulganin - Malenkov - Chruščov. Střídali se u kormidla jako apoštolové na pražském orloji. Chručšov tam vydržel déle, ale když už si myslel, že to má navěky, začal propagačně jezdit po světě - a najednou stál v čele Sovětského svazu ještě větší darebák, Leonid Iljič Brežněv. Chruščov aspoň, na rozdíl od svých předchůdců, nezemřel hned při střídání u kormidla. Ti před ním dopadli hůř, z Kremlu je vynášeli vždycky tuhé, zatímco odstavený Chruščov žil dál na své chatě - novináři ho tam údajně mohli ještě nějakou dobu zastihnout.

Zlé jazyky tvrdily, že Chruščov se teď věnuje lovu sibiřských tygrů.

Dělá tam prý návnadu.

Truchloherní hysterie pokračovala v Čechách několik dní. Nakonec Gottwalda tak jako Stalina nabalzamovali a uložili do mausolea. Stalina v Moskvě k Leninovi, Gottwalda na hoře Vítkově v Praze. Komunisté pořádali kvůli klanění mrtvole hromadné výpravy z měst i vesnic a na Vítkově vystáli příchozí v zimě a v dešti dlouhou frontu. Dobře jim tak.

Musím uznat, jednu takovou frontu jsem později vystál sám, ale až v dalším desetiletí přímo na Rudém náměstí v Moskvě. Ano - viděl jsem na vlastní oči Lenina!

Upřímně řečeno, naši hostitelé - byl jsem tam jako student na odborné stáži - nám tu podívanou víceméně vnutili a nechtěli jsme je urazit odmítnutím. Oni přitom tu neuvěřitelně dlouhou frontu odestáli za nás, střídali se při tom a přivolali nás až v poslední zatáčce před Rudým náměstím. Později už bychom se do fronty nezařadili, tam už dohlížela milice, ale před tou poslední zatáčkou to ještě šlo. Za námi se ostatně do fronty přidávali i jiní, komu ve frontě drželi přátelé místo. V Rusku to tak prostě chodilo, nebyli jsme žádnou výjimkou a nedělali jsme si proto žádné výčitky svědomí.

Gottwalda vystaveného v rakvi jsme tenkrát neviděli. Táta se na schůzi proti vyslání mimořádného autobusu do Prahy postavil, ačkoliv se o něčem takovém už ve vsi jednalo.

„Chcete, aby vám tam děti nachladly?” strašil ostatní. „Jako Gottwald v Moskvě?”

Počasí naštěstí stálo při něm, sychravo tenkrát bralo nadšení i zapáleným komunistům, zejména když se jednalo i o jejich děti. Vím tedy jen z fotografií, jak tam Gottwald ležel.

Na rukou měl navlečené zářivě bílé rukavičky a ve Svobodné Evropě škodolibě hlásili, že začal balzamovačům černat. Věřím tomu - kdykoliv něco o nás takhle škodolibě hlásili, většinou to byla pravda. Na rozdíl od vychvalování jejich systému, kdy nám lhali asi stejně jako Rudé Právo, jen s opačným znaménkem. Pravda byla někde uprostřed - pokud nebyla úplně mimo, lhali a dodnes lžou všichni.

Naštěstí Gottwald nevydržel v mauzoleu na Vítkově tak dlouho, jako Lenin na Rudém náměstí. Chruščov brzy začal v Rusku Stalinovy zločiny spolu s kultem osobnosti odhalovat a naši komunisté poslušně sklapli kufry, Gottwalda z mauzolea vyhodili a normálně pohřbili stejně jako Rusové jeho veliký vzor Stalina.

Divadelních představení se smutečním pohřbem jsem od těch dob viděl víc. Všechny mi připadaly jako špatná komedie, křečovitě vydávaná za nezměrnou tragédii. U nás, stejně jako v cizině, kde to divadlo obzvlášť přerůstalo do frašky! Na pohřbu Stalina se strhla tak děsná tlačenice, až přišly stovky lidí o život - ušlapali je. A cožpak v Číně?

Pravda - u nás to bylo vždycky v menším měřítku. V Praze neseženete do smutečního průvodu milion lidí, jako v Číně po smrti Velikého Kormidelníka předsedy Mao-ce-tunga! Ale lituji i desetitisíce profesionálních plaček za naše papaláše. Hlavně ty, kdo tam jít musí, učitele, žáky a vojáky, nebo - a to ještě hůř - chodí tam z uvědomění.

Ačkoliv - těm už to patří. Za hloupost se platí.

Brečet za papaláše a ještě tomu věřit? To je hloupost přímo nebeská! Ať šlo o Stalina, Gottwalda, generála Svobodu, před nimi za Heydricha nebo naopak později za Kim-čong-ila nebo Václava Havla. No, u nás plačky aspoň netlučou hlavami o zem! Stačí, co vyvádějí i tak! Jsem tedy cynik? Mám je snad litovat?

Jak to zpíval Karel Kryl?


V čele klaka, pak ctnostné rodiny - a náruč chryzantém,

černá saka a žena hrdiny (v podpaží s amantem).

Kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před branou,

ulpěl na nich pach síně taneční s bolestí sehranou.


A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet,

je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet,

pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou,

ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s lucernou...


Pokrytectví z toho přímo čiší! Není nakonec lepší, když papaláši odejdou potichu?

No jo - ale cožpak oni to dokáží?


„Podívej, Vášo!” upozornil mě táta během hysterie s tryznou na další detail, kterého bych si jinak ani nevšiml. „Jaký byl vždycky Gottwald zapálený ateista - a teď dává za sebe sloužit pompézní katolickou mši - a ke všemu v kostele Panny Marie Vítězné!”

„Ale co když si to ani nepřál?” namítl jsem celkem logicky.

Protože jestli byl Gottwald ateista, pak by ten nápad nemusel být od něho.

„To asi zařídila Marta Gottwaldová!” pokrčil rameny táta. „Abys věděl všechno, kostel Panny Marie Vítězné je symbolem porážky Čechů na Bílé Hoře. Postavili ho Habsburkové jako dík Panně Marii, že jim pomohla porazit Čechy. Martě to ale nevadí!”

Pravda - i největší komunističtí papaláši byli v podstatě věřící. Potřebovali to, kdo jiný by jim jejich zločiny odpustil, než kněží, kteří to měli v pracovní náplni? Já jen doufám, že aspoň někde musí být spravedlnost. Dej jim tedy peklo správně horké kotle!

A vdova Marta Gottwaldová? Ta kovaná soudružka, která si dala říkat Milostivá paní, hrála si na vznešenou dámu, ale kterou potají nazývali starou čarodějnicí? Ne že by opravdu čarovala, ale jak se chovala k lidem...

Zmizela ze scény. Pořád lépe než když manželka Mao-ce-tunga vedla v Číně kulturní revoluci, při které po čínských řekách plavaly tisíce mrtvol...

Zádušní mši za sebe nechal mnohem později sloužit i Gustáv Husák.

Jeden jako druhý! Pokrytci!


Kolem roku 1953 hlásila Svobodka, že se v Československu chystá měnová reforma. Naše rádio to ihned prohlásilo za nestoudnou lež, ale táta se s mámou rozhodli za veškeré rodinné úspory koupit nový nábytek. Táta tvrdil, i kdyby Svobodka lhala jako Rudé právo, nic zlého se nestane, chystali jsme se k tomu tak jako tak.

„Myslíš, že měna bude?” ptal jsem se táty, když se naši tehdejší představitelé, zejména starý komunista Tonda Zápotocký a Zdeněk Nejedlý v rozhlase svatosvatě dušovali, že je to pomluva a zaklínali se ctí Komunistické strany Československa, že nic takového nebude.

„Možná bude, možná nebude, ale Nejedlému nevěř ani pozdrav!” řekl mi táta.

Zdeňka Nejedlého jsem si matně pamatoval z dřívějška. V rádiu tenkrát tvrdil, jak nám nádherně chutnaly buchty od Stalina? Byla tenkrát neúroda, komunisté odmítli potravinovou pomoc ze Západu a místo toho za dodané obilí líbali ruce Stalinovi. Byla to přece nezištná, bratrská pomoc! Nejedlý tvrdil, že za ty buchty nikdy nemůžeme být Stalinovi dost vděční. Teď zase opakoval, že kdyby bylo zle, Sovětský svaz by nám znovu nezištně vypomohl. Jen klid, neposlouchejte žádné válečné štváče a - Straně věřte, soudruzi!

Tři dny poté byla měnová reforma. Peníze nám tajně a bratrsky vytiskl Sovětský svaz. Týden jsme se živili jen suchými bramborami ze sklepa, protože jsme neměli ani na mléko - peníze, které našim po nákupu nábytku zbyly, se přes noc změnily v bezcenné papírky, za ně se nedalo koupit vůbec nic. Ostatní rychle projídali rodinné úspory a láteřili, ale jen pěkně potichu, nahlas šlo o hubu. Až když táta dostal mimořádnou zálohu na výplatu, už v nových bankovkách, mohli jsme nakoupit - už za nové ceny. Měli jsme ale nový nábytek, kdo měl doma peníze, projedl je bez náhrady - spolužačce doma střádali na nové kolo a mohli jí za to najednou koupit sotva malou hadrovou panenku.

Čest Komunistické strany Československa tím pádem padla - nejenom u mě. Tím víc jsme poslouchali Svobodku. A časem jsme do party přibrali brášku, který ty skvělé sovětské pionýry trochu obrečel - táta mu na příkladu Pavlíka Morozova vysvětlil, jak by bylo skvělé udat jako ta krysa tátu, mámu, dědu i babičku a komunisti by je zabili jako pana Hyblera.

Naštěstí měl brácha tenkrát už dost rozumu.


V té době jsme zažili krajně nepříjemnou a nebezpečnou návštěvu.

Někdo ze vsi tátu udal a do školy přijeli pánové od StB - státní bezpečnosti. Naštěstí si náš udavač vymyslel tak nehorázné udání, že tomu ani sami nevěřili. Táta měl rozmnožovat nelegálním cyklostylem papežovy Pastýřské listy, které se v té době v okolí objevovaly. Nebyla to pravda, ale udání je udání, přijeli to tedy prověřit! Naštěstí je cyklostyl poměrně rozměrné zařízení a škola velice přehledná. Ve třídách se nikde nic neschová, zbýval náš byt, kabinet s obrazy a školními pomůckami, sklepy a půda.

Cyklostyl naštěstí neschováte pod postelí, takže nám jen vyházeli obsah všech skříní.

„Vy si vážně myslíte, že by se cyklostyl vešel do skříně?” zeptal se jich táta.

Později mi došlo, že to neřekl, aby estébáky provokoval, ale spíš pro uklidnění mámy. Současně jí vlastně nepříliš nápadně sdělil, co ti chlapi vlastně hledají, aby si mohla trochu oddychnout. Takže cyklostyl! A ten tu přece žádný není!

Máma se pak vrhla na uklízení šatstva a my jsme museli zůstat s ní. Další jsme se pak dozvěděli až od táty. Když se k nám vrátil se zprávou, že ty hyeny odjely, máma se tenkrát úlevou rozbrečela.

Já s bráchou jsme nebrečeli. Brečet jednak nemělo smysl, navíc bychom jim tím mohli napovědět, že se bojíme, aby něco přece jen nenašli. Ne, my jsme směli být jen zvědaví! To už patřilo do konspirační výchovy, rovněž jak máme odpovídat, kdyby se nás ptali na letáky. Ano, nějaké letáky ve škole máme! Pro tento účel jsme měli hromádku letáků, vytištěných na podporu JZD, oslavujících úderníky v továrnách, o včasném plnění dodávek vajec a byly tam dokonce i posměšné pamflety proti letákům posílaným balóny z Německa.


Dobře vědí, co nám chybí, starouškové rozmilí.

Proto nám sem posílají - toaletní papíry!


Ano, letáky jsme ve škole měli - ale jen ty komunistické. Ty by ovšem nevadily.

Naštěstí nás estébáci ignorovali a dál systematicky hledali cyklostyl. Na poličkách ve sklepě prý našli uskladněné ovoce, i brambory v bedýnkách se daly snadno přemístit a hned jim bylo jasné, že v nich cyklostyl být nemůže. Na půdě ležely jen staré školní pomůcky a prázdné bedny od našeho stěhování, všechno snadno přezkoumatelné, takže jediné místo, kde se pánové trochu zapotili, byla kůlnička na uhlí - naštěstí ho tam bylo jen málo a dalo se poměrně snadno přeházet. Táta jim chtěl pomáhat, ale bylo to poslední místo, kde by se dalo něco schovat a nechali ho jen přihlížet. Přeházeli to sami a dost se prý přitom zahřáli.

Cyklostyl samozřejmě nikde a pánové od StB nakonec s nepořízenou odjeli.

„Někdo vás tu nemá rád!” řekli prý tátovi na odchodu nevrle.

Což nám bylo jasné i bez varování, jen ještě vědět, kdo je ta svině udavačská!

Ale buď to byl opravdu anonym, nebo to na něho pánové úmyslně neprozradili.

Nevíme, který gauner nás udal, ale ještě že si vymyslel ten cyklostyl,” oddychl si táta, když nevítaná návštěva odjela. „Ještě že ho nenapadla nelegální pistole! Převrátili by nám celý byt naruby a trvalo by jim to mnohem déle. A kdyby nedejbože udal, že se u nás schází nějaká protistátní skupina, teprve by bylo zle! To by se těžko vyvracelo! Ty gorily přitom vymlátí přiznání z každého, kdo jim padne do pařátů. Dopadli bychom jako chudák Hybler nebo jako farář Toufar.”

Čihošťského faráře Toufara estébáci umlátili při výslechu v souvislosti s místním zázrakem. Tomu jsme tedy s velkou klikou unikli, ale spoustě lidí klika tenkrát chyběla. Jediný poznatek z toho plynul, že nás ve vsi někdo nemá rád. Někdo, kdo asi před námi udal kantora Kadlece i inženýra Hyblera.

Kadlec se po pěti letech z vězení vrátil, ale nesměl učit - odstěhoval si, co po něm zbylo a řekl, že teď lakuje v továrně auta a je to lepší, než aby ve škole lakoval děti. Ale ani on nevěděl, kdo ho předtím udal.

Pan Hybler se nevrátil a udavač udával dál, ačkoliv už musel nabeton vědět, že jeho udání je totéž jako vražda. Řekl bych, že to musela být hodně nenávistná svině!

Ve vesnici bylo několik kovaných, až fanatických komunistů, dnes už jsou všichni po smrti. Udavač byl nejspíš mezi nimi, ale kdo to byl? Nevím. Ani smrt pana Hyblera mu svědomí netížila, jak si to s ním srovnal? Měl vůbec nějaké? Nebo do své smrti pevně věřil, že je všechno v pořádku a on ty lidi udával spravedlivě? To by musel být nejen fanatik, ale také pořádný pitomec. My jsme mu určitě nic zlého neudělali, táta byl ve vesnici oblíbený - nebo že by právě proto?

Dnes už je udavač dozajista mrtvý. Nechtěl bych ale umírat s tak černým svědomím!

Pamatuji se, jak stará komunistka Zahrádková po vsi s očima navrch hlavy vykládala, jak viděla na vlastní oči dole u továrny západní špióny. Sama tomu pevně uvěřila a nedala si vymluvit, jaký je to nesmysl. Západní špioni nejsou tak pitomí, aby se zahazovali s mrňavou továrničkou, kde montují jen malé pásové dopravníky! Jó, kdyby to byla vojenská továrna, pak snad... ale tohle?

Tu babu bych ale za udavačku nepovažoval. Blbá byla, ale taková svině snad ne...

Ačkoliv - kdo ví? Komunistů tam bylo víc. A někdo právě tou sviní být musel!

Zahrádkovou potom strašně zdrbla návštěva Klementa Gottwalda v blízkém Mnichově Hradišti - kde ovšem nesměla chybět. Byli tam ze vsi hromadně, neúčast se neomlouvala, ale ona musela být samozřejmě vpředu! A pak zůstala s otevřenou pusou, když na vlastní uši slyšela, jak komorník pomáhá soudružce Martě Gottwaldové z luxusního auta se slovy:

„Račte, prosím, milostivá paní!”

Komunistka Zahrádková zůstala jako solný sloup. To byl ale trapas! Pořád - soudruhu sem, soudružko tam a najednou - milostivá paní - a račte!

Kdyby tam aspoň byla sama, ale slyšela to celá delegace - nejen komunisté, všichni!

Špiony už pak naštěstí nikdo žádné neviděl a špionománie ve vsi postupně utichala.

Naše rodina z toho vyvázla poměrně snadno.

Pro tentokrát.


23.12.2011 13:15:52


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 10/3 v 19:07 na téma: §Behounek : Menší oprava - pořad k 90.výročí letu vzducholodi Italia k severnímu pólu se nebude konat 26.května 2018, ale ve středu 30.května 2018 v Národním technickém muzeu v Praze od 17:00 hodin.Kdo se tam chystáte (já tam budu určitě, pokud mě mezitím nepřejede autobus a nesežere kočka:-) ), opravte si to v kalendáři!

Domů
Statistiky

"Vzpomínky - Václav Semerád - (pro mé děti)" (komentáře)

Téma=§Vzpominky

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

19.03.2018 v 06:00 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

  Smazat!?

19.03.2018  id: 1292705

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 301 e-mailu 19.03.2018 00:00 :

Změna v "Návod pro autory" 18.03.2018 1042   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 

14.03.2018 v 19:50 id: 1292700

Ještě skromný dotaz. Bude poslední verze Manuscriptu v opraveném epub 2? A nebude jednou taky v PDF se kterým problémy nejsou?


SW: PDF je pro čtečky naprosto nevhodný formát, má totiž pevnou stránku a neumožňuje měnit velikost písma. To je naopak výhodné pro tiskárny, proto budou nutné oba formáty. (15.03.2018 02:31)


SW: S tím EPUB jsem si na sebe upletl bič! Například kontrola správného "vnoření"! Normální HTML dřív brala jako legální například (b)(u)tohle(/b)(/u), jenže to je v EPUB zakázané! Nebo úsek, kde (b)byla struktura (u) taková, jako (/b) třeba tady(/u), to bylo a dosud je legální. U EPUB to je chyba, která může být důvodem k odmítnutí celé knihy! A tam, kde se to míchá všechno, například uvnitř tabulek, kde se navíc mění styly v každé buňce jinak, je to skoro nezvladatelný problém. Přitom to "Libre Office" (stejně jako "Mrtvosoftí Word") klidně mastí, (b)jak se jim to hodí. Například tohle!(/p)

(p)A já to po nich mám učesávat?(/b) Začínám si vážit programu "Calibre", kde to zřejmě naprosto puntičkářsky vyřešili. Ale bude hůř! V navrhovaném EPUB 3 budou tagy jako (b),(i),(u),(/b),(/i),(/u),(sub),(/sub),(sup),(/sup),(center),(/center) a spousta dalších přísně zakázané a všechno se má řešit výhradně a pouze v CSS (že tím zase příšerně naroste objem dat? Nevadí! A staré knihy budou postupně "ztrácet podporu"). To zase byl někdo chytřejší než celé stádo opic! (17.03.2018 20:29)


4. Jméno: ESc

 

 

Téma: Admin

 

13.03.2018 v 23:20 id: 1292698

Tak jsem našel chybu ve vámi generovaném epub souboru. Uvnitř souboru je složka "META-INF" - a ta MUSÍ být napsána velkým písmem! Vy ji máte v nových souborech malým písmem - "Meta-inf".

Struktura souboru by měla být: v rootu složky "META-INF" a "OEBPS" a soubor "mimetype". Ve složce "OEBPS" mají být složky "Images" - pro obrázky, "Styles" - pro styly a "Text" pro "index_split_xxx.xhtml" + "titlepage.xhtml" a soubory "content.opf" a "toc.ncx". No a to je asi zatím vše...


SW: Konečně se mi dostala do rukou publikace "Specifikace EPUB 2". Opravil jsem to podle ní. Je pravda, že "META-INF" musí být velkými písmeny, ale ostatní složky jsou libovolné (v některých příkladech měli místo složky "Text" složku "Chapters" a místo "OEBPS" složku "Container" - přesto jsem to udělal podle celkového "mustru", který v publikaci byl, jako asi každý). Ale bonbónek na závěr: Koho by napadlo, že soubory musí být fyzicky zipovány v abecedním pořádku? (Až na mimetype, ten musí být vždy jako první a nekomprimovaný.) Když se do ZIP souboru podíváte, fyzické setřídění se nedozvíte! Když do ZIP-souboru něco přidáte nebo vyměníte, ocitne se to na konci, třídění to poruší, což je podle autorů příznak hacknutí a čtečky, které na to dbají, všechno odmítnou, aby se "nezavšivily". (Mimochodem, chraň nás Alláh před EPUB 3! Tam je to ještě striktnější. Autoři zřejmě "Mrtvosoftí".)

Vyměnil jsem modul generátoru. Je tam novinka - knihy se dají vygenerovat bez obrázků (pro ty, kdo mají čtečku bez obrázků, nebo si to prostě nepřejí - obálka tam ale bude vždy). Soubor je pak o dost kratší. To není pouhé nezkopírování obrázků, to je generování s vynecháním příkazů "(img" (aby nebyly konflikty). Někdo to možná uvítá. Porovnal jsem všechny čtečky (ještě je mám schované) a prakticky všechny to už čtou, až na pár detailů - některé programy nezvládnou obsah, jiné mastí všechno jedním fontem a bez barev, některé nezvládají tabulky (to je u Zoidée obzvlášť vidět), jiné tak jako tak ignorují obrázky, některé klidně ponechávají jednopísmenková slova na konci řádku, některé čtečky z Google otravují reklamami (ty smažu hned) a nejhůř dopadl CoolReader, protože píše švédsko-rusky (to se nedá číst). Možná by to spravily jiné fonty, ale to běžného LAMU nezajímá (mažu).

Mimochodem, když tohle "Sigil" neodhalí, pak IMHO nemá právo na existenci! (14.03.2018 11:43)


jiho: Otestoval jsem nový generátor na Zoidé. Linuxový CoolReader (v.3.1.2.3-43ubuntu2) už čte přímo staženou ePUB knihu včetně obrázků, češtiny, stylů i tabulek, nefunguje jen obsah. Po načtení do Sigilu (v.0.9.9) a uložení už CoolReader zobrazí i obsah.

Co se týká kritiky těchto programů, tak bych je tak neodsuzoval, když bych používal jen nějaké prastaré alfa verze pod WXP. Předpokládám, že v době WXP byly v počátcích i definice mnohých formátů elektronických knih, takže zpětná kompatibilitaje asi troch problém. Nicméně i nejstarší ePUB knihy co mám jsou v CoolReaderu čitelné, takže i ta nekompatibilita verzí není tak hrozná. Ještě k Sigilu - umí pracovat s celou řadou modulů, mimo jiné i verifikace ePUB. Moduly Sigilu jsem ale zatím netestoval. (14.03.2018 17:00)


SW: Mohl bych poprosit o zaslání opravené verze mailem? Udělal jsem pod WinXP totéž (Sigil v.0.9.9) a uložený soubor se u většiny čteček choval stejně (až na ty, co jsem už smazal). Když porovnám soubor toc.ncx (obsah) ode mne a od Sigilu, pak jsou shodné, až na přeskupení parametrů u jednoho řádku deklarací, což by nemělo mít vliv. Ale ono se to taky nezlepšilo. (14.03.2018 17:42)


jiho: Poslal jsem Zoidé uloženou ze Sigilu. A přeji autorsky plodné dny a hlavně zdraví. (14.03.2018 19:35)


SW: Upravil jsem všechny rozdílné soubory, takže TotalCommander hlásí, že "jsou shodné" (další chyba mohla být u souborů css, které měly ukončení řádků 0x0D0A, zatímco Unix má jen 0x0A). Teď se liší jen "content.opf", ale jen ve 3 řádcích: v čase a ve dvou řádcích přidaných Sigilem s popisem jeho "poslední modifikace". Mělo by to chodit, ale dneska jdu spát, testovat budu až zítra. (15.03.2018 04:03)


SW: Otestováno! Všechny čtečky to čtou, akorát některé mají mouchy - buď nezobrazují obrázky, nebo mrší tabulky (prubířským kamenem je konec Zoidée), případně mastí všechno jedním fontem (což je mnohdy škoda, neb to nejenže neodliší nadpis, ale zejména popisy obrázků, které pak připadají jako cosi nepatřičného). Ale vcelku by to ušlo. Takže poslední úkol bude zvládnout verze (viz Kejvalka, kde to zatím zmastí vše do jednoho souboru). Navrhuji dvě možnosti:

a) dát možnost volby verze před generováním (podobně jako je možnost "vynechat obrázky", tak jako si můžete nastavit generování "rozcuchané" verze nebo zaškrtnout, co má být "učesáno").

b) prostě a jasně vygenerovat rovnou dvě verze jako dvě samostatné knihy odlišené částí jména (suffixem), nehodící se - smažte si.

Obojí je možné, co by se líbilo víc? Takže:

Doporučení!

Kdo jste si už něco zkusil stáhnout, smažte to a stáhněte si pořádné verze (až na Kejvalku, tu ještě došolíchám). (15.03.2018 10:16)


jiho: Vyzkoušeno, funguje i bez použití Sigilu. Dobrá práce, díky! (15.03.2018 18:20)


ESc: Super, funguje to. Pod windows CoolReader 3.1.2-49 - formátování, tabulky i obsah jsou OK. V PocketBooku s Coolreaderem také OK. Testováno - Zoidée, Veverky, Čtvrtá říše, Krešo... Dík (15.03.2018 22:12)


jaxx: Ubuntu: FBReader OK, Sigil (dokonce ještě starší verze 0.9.5) OK. CoolReader na Androidu 5 OK. Testováno Test přežití a Studna světů. Drobná chyba na stránce stahování - když není titulní obrázek, něco se pomrví a stránka se automaticky nezavře:

http://snailworld.eu/sites/default/files/tmp/k.png (16.03.2018 11:32)


SW: Dokončil jsem ještě zpracování verzí (knihy označené barevným papouškem). Nikdo nic nenavrhl, tak jsem to udělal tak, že se vždy spustí zpracování 1.verze a tam, kde jsou dvě, se až pak objeví buton "Chcete i druhou verzi?". Po zpracování první i druhé verze se navíc objeví možnost vrátit se do seznamu, bohužel bez uchování nastavení...

Líp to při mých znalostech zkrátka nešlo.

Rozepsané knihy mají na konci "Pokračování příště" a v názvu se objeví označení "ukázka".

Tak - a začnu přemýšlet o dalším námětu. Což takhle nějaký horror? Měl jsem poslední dobou úžasně horrorové sny, to by se dalo použít... (16.03.2018 20:15)


jaxx: Mě se jednalo o tom, že mezi textem a tlačítkem je kus kódu. A horor ne, většina chce dopsat Ligaida... (16.03.2018 21:19)


ata: W: Mám dojem, že mi nějak divně funguje nastavení verzí (na W7; Firefox portable i Google Chrome) - stahuje se mi u Vašich knih vždy pouze rozcuchaná varianta bez ohledu na lokální změnu nastavení filtrů, u Orizemě a Zuznelai to nenabídne žádné tlačítko pro verzi 2; u Kejvalky se vždy stahuje učesaná verze 1. (17.03.2018 12:02)


SW: Moje chyba, opravil jsem zatím jen to, že se stahují obě verze, učesání funguje, zatím se ale špatně zobrazuje (včetně vytvoření jména souboru). Opravím, až se vrátím z nemocnice (tj. večer - mám tam už zase choť). (17.03.2018 13:07)


SW: Stalo se, jenže trochu jinak. Nerozeznávám teď jen "Učesané-Rozcuchané", ale věrněji "Normální-Učesané-Částečně učesané-Rozcuchané".

Normální jsou ty, které uvnitř žádné verze nemají, takže není co "učesávat". Spolu s "Učesanými", ve kterých jsou všechny "závadné" úseky vyškrtané, mají jméno bez koncovky. "Rozcuchané" (s koncovkou "-r") jsou naopak ty, u kterých zůstalo všechno co mělo nějakou variantu a "Částečně učesané" (s koncovkou "-m") jsou ty, kde jsou některá hlediska učesaná, jiná ponechaná (například vyškrtané Drasťárny, ale ponechané Vulgarity). Například "Kejvalka" má jen jeden druh "tagů", takže může být buď "Učesaná" nebo "Rozcuchaná", na ostatních kriteriích v nastavení nezáleží. A nebijte mě! (17.03.2018 19:21)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

11.03.2018 v 20:40 id: 1292696

Prosba: Nevíte někdo, jak se dá stáhnout aplikace z Google-Play bez Googlu? Údajně to jde. Google totiž odmítne aplikaci vydat z příčiny "nemáte žádná zařízení". Jenže vím, že se to dá stáhnout někde bokem, i když nemám zařízení, prostě do počítače a z toho to už jde přesunout do tabletu. Tablet se neumí připojit ke Googlu, computer ano, ale Google odmítne vydat. Zkrátka je zase chytřejší než celé stádo opic!


jaxx: Jde to, ale musíte být přihlášen do Googlu. Já takhle stahuju běžně... (11.03.2018 21:05)


SW: Jsem přihlášen. Ale když chci stahovat, odmítne to s poznámkou "Nemáte zařízení." Asi něco dělám špatně, ale co? (12.03.2018 00:06)


jiho: Ten tablet snad má alespoň WiFi, ne? Takže by neměl být problém přihlásit se na účet u Googlu z něj (nezřizovat nový účet). Potom už jej Google zaregistruje jako Android zařízení. (12.03.2018 07:33)


jiho: Ještě pro jistotu - na tabletu musí být ten samý Google účet, jako máte na PC, registruje se přes gmail na Androidu v nastavení v sekci účty. (12.03.2018 07:44)


jiho: Přidat účet a zadat váš gmail a heslo. To by mělo stačit. (12.03.2018 07:46)


jiho: A kdyby to selhalo, tak:

https://www.zive.cz/poradna/android-aplikace-bez-google-play/sc-20-cq-584107/default.aspx?consultanswers=1 (12.03.2018 07:52)


SW: To asi bylo ono. Na (zděděném) tabletu byl účet ještě po synovi, opravdu stačilo zapnout wifi a připojit se k wifi u dcery a pak už to šlo... Hned jsem toho využil (viz ID=1292694)... (13.03.2018 07:58)


6. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 

11.03.2018 v 18:04 id: 1292694

Nevím jak komu ale mně to furt nejde. Zkusmo jsem si stáhnum Manuscript a můj Pocket Book mi píše že "Knihu nelze otevří protože je možná poškozena nebo chráněna". ???????????????????


SW: Zkuste to teď, opět jsem vyměnil konverzní modul. Ještě tam bylo pár chybinek, které však Sigil nehlásil. Ale teď by to mělo být (konečně!) v pořádku, už jsem v tom nic podezřelého nenašel. Upřímně řečeno, začíná mě to štvát. EPUB je zkrátka další blbě zdokumentovaný systém, háklivý na nedokumentované chyby? A mohl to být takový krásný standard!

Upřímně řečeno, začíná mě štvát i PHP. Hezké je, že do toho dodávají nové funkce, blbé je, že nejsou zdokumentované a nejhorší je, když některou starší, celkem spolehlivou funkci najednou zruší, takže "od nové verze PHP není podporovaná", a nahradí ji nějakým nezdokumentovaným blázincem, který ve starém manuálu prostě není (nový manuál není vůbec), a staré programy můžete zgruntu překopávat. Za to by se mělo fackovat! (už i já schvaluji násilí na Heydricha!)

Kdo v tom najdete chybu, přišpendlete ji sem. Ovšem pokud možno s označením chyby, věta "Nejde mi to!" má nulovou informační hodnotu (1 bitu)! (11.03.2018 18:26)


jiho: Takže teď už to vypadá použitelně, otestoval jsem na Veverčích příhodách, kde je hodně obrázků. Cool Reader sice přímo na stažený soubor zase hlásí chybu (kdyby ji ten pitomec aspoň trochu specifikoval!), ale po načtení do Sigilu a uložení už to Cool Reader přečte i s obrázky. Aspoň tak! Díky!!! (11.03.2018 19:07)


SW: Jestli máte novější Sigil a ten hlásí nějaké chyby, podívejte se mi tam! Bývá tam uprostřed seznam modulů s chybami a když se modul otevře, ohlásí číslo řádku a pořadí znaku, kde je chyba a navíc zobrazí rozpoznaný text až k té chybě. Docela by mi to pomohlo. Můj Sigil ale nic nehlásí a když to nechám opravit, zmrší se to ještě víc. Holt starší verze, novější už přešla na novější systém... (11.03.2018 20:33)


SW: Ještě mě napadlo, nemá EPUB nějaká omezení, například na velikost obrázků? Třeba 800x600 nebo 640x480 (kdysi na kartách EGA byly obrázky jen 320x200 "televizní kvality")... To bych sice musel všechny obrázky zmenšit, ale kdyby to pomohlo... (12.03.2018 00:39)


jiho: To nevím, nikde jsem o tom nenarazil na zmíňku. Ale v každém případě větší obrázky ve čtečkách nemají smysl (řekl bych, že max. těch 800x600). Bude to mít tu výhodu, že ty EPUB nebudou tak obrovské. Jinak hromadné zmenšování obrázků umí třeba IrfanView, který na to používám i na Linuxu (pod Wine). (12.03.2018 08:06)


SW: Hromadné zmenšování obrázků PHP neumí, muselo by se to dělat ručně (PSP5 to umí taky, ale ne automaticky a ne na serveru). Čili fuška navíc... Ale už jsem to zkusil a nemá to vliv. (12.03.2018 09:51)


ESc: Dobrý večer, chyba je asi ve vnitřním uspořádání epub, pokud uložím v Sigilu "vadný" epub (zde vygenerovaný), tak Sigil ho uloží "správně" (vnitřní struktura se změní) a CoolReader ho utevře. Testuji to v CoolReaderu na PC. Co se týká obrázků, tak můj PocketBook s CoolReaderem otevře i 20-40MB epub soubor. Ebooky co mám koupené (nebo stažené z netu) mají často 6-10 MB a není s tím problém. Můžu vám takto uložený epub poslat k analýze... ? (12.03.2018 22:33)


ESc: Tak jsem to ještě otestoval v PocketBooku 626 (Veverky a Manuscript) a vygenerované epub otvírané CoolReaderem jsou "vadné".Tytéž epub soubory otevřené a uložené v Sigilu jsou již OK. Vestavěný FBreader v PocketBooku otevře i "vadné" ebooky... (12.03.2018 22:57)


SW: Nakonec se mi podařilo probojovat se do GooglePlay, stáhl jsem co se dalo a testoval. Kromě toho jsem udělal verzi generátoru, která napodobuje to, co vyrábí Sigil. Zde je tedy přehled výsledků (S=verze ála Sigil, C=verze ála Calibre):

Bluefire: S- C+, neumí obsah, MoonReader: S+ C+, v obsahu mají všechny kapitoly jméno knihy, PocketReader: S- C+ nečte obsah, ALDIKO: S- C+ nečte obsah, zmrší tabulky, LIBRERA: S+ C+ umí obsah, neumí tabulky a fonty, READERA: S- C- aniťuk, Univerzal Book Reader: S- C+ nečte obsah, eBoox: S+ C- umí i obsah, vše jedním fontem, CoolReader: S- C- aniťuk, Prestigio: S- C+ umí obsah, EpubReader: S+ C+ ale spadne při pokusu otevřít obsah, Lithium Epub Reader: nerozpozná EPUB S ani C, FullReader: S+ C+, neumí obsah ani tabulky, SupReader: S- i C- read error. EBookReader (jiný): S+ C+ neumí obsah.

Některé programy mastí všechno jedním fontem a nedá se rozeznat, co je text a co kapitola a co patří pod obrázek. Nejlépe vyšly LIBRERA a MoonReader, ale s odřenýma ušima za tabulky. Zkrátka "Ten umí to a ten zase ono, ale nikdo není dokonalý"! (13.03.2018 02:50)


jiho: Tak jsem stáhl pár ePUB knížek a testoval zatím na počítači. A musím se zastat CoolReaderu. Přímo stažené epub sice neotevře, ale po otevření v Sigilu a opětném uložení už CoolReader knížku načte a zobrazí vše, včetně obrázků, popisů u obrázků i stylů textu a písem. Musí v něm být ale povolené vnitřní styly dokumentu, jinak to opravdu "mastí všechno jedním fontem" a zobrazí v podstatě neformátovaný dokument. Ale s těmi fonty může být asi ještě problém, že na různých operačních systémech nemusí být dané fonty k dispozici a někdy pomůže nastavit náhradní fonty.. Obecně počítačová typografie doporučuje nepřehánět to s množstvím fontů, ale spíš využít možností "rodiny" fontu.

Otestoval jsem to i na Androidu a ty knihy pronané Sigilem jsou v pořádku, CoolReader je přečte, včetně obrázků a stylů, obsah zobrazí správně. Takže Sigil + CoolReader funguje korektně jak na Linuxu, tak na Androidu, jen si pohrát s nastavením! Prestigio má trochu potíže se styly, ale obrázky, včetně popisů zobrazí přijatelně a obsah umí také. (13.03.2018 08:41)


SW: Zajímavé je, že některé čtečky to klidně přečtou v jakékoliv verzi, některé čtou jen starší verzi, jiné naopak jen novější. CoolReader u mě "aniťuk", ale možná jsem jen dobře napodobil "Sigil pro XP", zatímco vývoj už je dál (viz ID=1292694). Možná jsem taky nepochopil metadata, zejména ty dlouhé číselně-písmenkově-pomlčkové identifikátory (prostě jsem je zkopíroval od Calibre, ale kdyby obsahovaly kontrolní sumu, bylo by to "poškozené", že?). Začínám uvažovat, jestli to vůbec stálo za tu námahu, když to za rok za dva přestane platit a nepřečte to nikdo... Podotýkám, že většina čtenářů chce číst knihy a ne si kvalitně hrát s nastavením! A upřímně řečeno, už mě to štve. Takže - nečteš? Nebo zobrazuješ jen švédštinu? Kašlu na to, že umíš zobrazovat i katakanu a korán v originálu, odinstaluji, mažu a finito! (13.03.2018 09:03)


jiho: Případně můžu poslat opravené Veverčí příhody k analýze. Jinak jako náhradní písma standardně nastavuji Serif a Sanserif a případně ještě neproporcionální Courier. Wokení fonty jsou vesměs specialita Widlí a tím pádem na jiných OS moc vhodné nejsou. (13.03.2018 09:12)


jiho: No ještě podotknu, že mám pár starých epub, které zůstávají stále stejně čitelné v CoolReaderu, takže snad to tak zůstane i v budoucnu. CoolReader preferují hlavně kvůli rozsáhlé knihovně ve formátu PDB. Prestigio pro mne zachází dost blbě s knihovnou a musím dávat pokaždé prohledat (nebo to s ním neumím). A mít na kazdý typ knihy jinou čtečku taky nechci. (13.03.2018 09:18)


SW: Moje žena by na to řekla: Zase nějaká hračička pro pár fanatiků, jako celý Linux! Ale udělat to pro lidi, to ne! Formát PDB je bez obrázků, takže mu ani konverze do jiného formátu nepomůže (to jsem začal dělat s knihovnou PDB, převáděl jsem ji do EPUB. Ale je to jako když uložíš krásný obrázek v nízkém rozlišení a pak ho zase roztáhneš. Zkrátka je to zmršené). A abych tam přidával obrázky nascanované z papírové knihy... takový fanatik přece jen nejsem. Zkrátka to už zůstane v "televizní kvalitě z roku razdva". Přijde nová verze... mám pořád XP a novější programy už tam nechodí. Takže mám nejen staré verze Sigil, ale i PaintShop, Calibre, Firefox a další. (13.03.2018 09:26)


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

10.03.2018 v 23:43 id: 1292692

Nová verze generování EPUB funguje a dá se tedy použít. Neprotestuje ani program Sigil. Takže to potřebuje vyzkoušet, což asi (bohužel) nedokážu, protože se mi to zobrazuje úplně stejně jako předtím (až na pár drobností, vylepšených v rámci úplného překopání). Kdo máte čtečky, ve kterých to nechodilo, zkuste to!


jiho: Tak jsem otestoval nově stažené EPUB (Poustevník a Kniha). Bohužel to ještě není ono, CoolReader hlásí u obou chybu, Sigil hlásí chybu jen u Poustevníka, ale po otevření obou a opětném uložení už CoolReader soubory přečte. Zkusím další, třeba se mi povede chybu specifikovat. (11.03.2018 08:22)


jiho: Tak jsem zkoušel i Veverky a Sigil změní strukturu epub (a mimo jiné adresář s obrázky přejmenuje z Pictures na Images) a následně se nezobrazují obrázky. Zkusil jsem "cizí" epub a porovnával. Našel jsem zatím u obrázků hlavní rozdíl v tom, že čitelné soubory s obrázky je mají uložené v Images a ne v Pictures. Faktem ale je, že třeba čtečce z Calibre Pictures zjevně nevadí. Podotýkám, že používám Linuxovoé verze Sigilu, CoolReaderu a dalších programů. Tak by to mél někdo testnout pod Wokny. (11.03.2018 09:22)


SW: Zajímavé! U mě Sigil hlásí "Žádné problémy nenalezeny!" Ani u Poustevníka, ani u Knihy (čerstvě přeloženo a testováno). Chybu jsem objevil naopak u programu "Sigil". Přijal jsem jeho nabídku "Upravit a vylepšit", načež soubor EPUB přeházel jako vidlemi, nadělal uvnitř další subadresáře (Oebps,Text,Images,Styles), styly přesunul do Styles, texty do Text (s úpravou referencí, asi aby to sedělo), ale na obrázky se zvysoka vykašlal, ani je tam nezkopíroval (čímž EPUB významně zkrátil - jo, to bylo ale "vylepšení"!) takže zobrazovač potom (pochopitelně!) ani jeden obrázek nezobrazil. Takže se tomu dá říkat "zmrzačení" místo "vylepšení". Nejspíš to bude tím, že jsem si stáhl tu starší verzi, která ještě uznává WinXP, nicméně je to chyba Sigilu jako hrom. A navíc u svého zmršeného produktu také nehlásí žádné chyby, přestože tam evidentně chybí obrázky, "(img src" ukazují do luftu (Sigil se tam ani nenamáhal změnit "pictures" na "images") a nezobrazují se. Fujtajxl vespolek! Takže - když Sigil nehlásí žádné problémy, tak to neznamená, že tam nejsou! A pak je možné, že jsem tu strukturu EPUB dělal podle Calibre, jenže mám taky starší verzi (novější už na WinXP kašlou, to je dneska móda "kupujte, kupujte, kupujte! novější a novější verze od všeho!", jinak počítejte s kurvítky!) a nejspíš dělám EPUB verze 1, zatímco dnes už jsou verze 2 a dokonce 3. No jo, ale to znamená, že ani šéfové EPUB nedodržují zpětnou kompatibilitu, což je zločin zavedený Mrtvosoftem (tam taky Word zásadně nepřečte něco vytvořené vyšší verzí, na rozdíl od RTF, kde starší verze čtou i to novější, nanejvýš to novější přeskakují, chodí to, ale bez novějších "fíčur"). No a CoolReader je zřejmě ochotný číst jen verzi 3 a na starší verze EPUB kašle zvysoka. Čjort poberí takíje chujstva! (11.03.2018 09:30)


jiho: On může být problém i v tom, že aktuální verze Sigilu je 0.9.9 a netuším, která verze ještě jede na WXP. Já sám jsem ještě včera používal v. 0.9.5 a ta nová je o dost vylepšená. Ty staré verze snad byly ještě alfa. Jinak tady je specifikace EPUB formátu 3:

http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-overview.html (12.03.2018 15:07)


SW: Kupodivu mám verzi Sigilu 0.9.9 Legacy (pro WinXP) Jede, ale občas dělá chyby a některé chyby nehlásí (typicky s obrázky). Za ten odkaz na specifikace díky, třeba tam něco najdu. (13.03.2018 02:21)


SW: No, hrabu se v tom a jsem čím dál zachmuřenější. Ti pitomci z "International Digital Publishing Forum™" jsou zřejmě odkojenci Mrtvosoftu, protože "v rámci vylepšení" zavádějí nové konstrukce (například aby se umožnilo psaní zprava doleva Arabům nebo shora dolů Japoncům), zatímco staré prvky budou "přestávat podporovat", takže staré publikace se novými čtečkami prostě nepřečtou (což může být i tento případ). Všimněte si (ID=1292694), že některé čtečky klidně čtou starší verze ("C"), ale ještě ne ty novější ("S"), jiné už čtou jen novější ("S") a staré ("C") označují za chybné, případně nečtou žádné, protože už vyžadují úplně nejnovější verze (na staré zvysoka kašlou). Tak ono to nemusí být chybou! A když chybou, tak chybou nekompatibilní koncepce EPUB! Inu, zase to vede banda frikulínů (free-cool-in) chytřejší než celé stádo opic! Což ovšem v důsledku znamená, že až si nastřádáte pěknou knihovničku EPUB a koupíte si nový tablet, můžete nejstarší knížky rovnou smazat, protože se novou čtečkou nepřečtou. A bude tam jistě nová verze Androidu, která přestane podporovat starší čtečky, čímž to bude posichrované. Ach jo! (Mimochodem, znáte kryptoznak vpravo? Je z ruštiny a obsahuje hned 3 znaky, takže vyjadřuje rovnou celé slovo! (spoiler) Krásně vyjadřuje, kam směřujeme!) (13.03.2018 08:45)


8. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

20.06.2015 v 22:55 id: 336304

Dnes jsem byl na setkání spolužáků a rodáků v kraji svého dětství. To se rozumí, moji tehdejší kamarádi jsou dnes dědci jako já, pokud jsou vůbec naživu, ale setkání nevypadalo špatně. Překvapilo mě v té vsi množství mladých lidí a hlavně dětí. Dětí jako smetí! Je to trochu kontrast se vsí, kde teď bydlíme "na vejminku", ze které lidé utíkají a třetinu vsi tvoří "lufťáci" neboli majitelé různých chalup, kteří tam jezdí jen na víkend. I dětí je u nás málo. Asi to bude tím, že kdo mohl, odstěhoval se za prací co nejdál a ve vsi zůstali jen důchodci a "vejminkáři". Ale jak se zdá, není to všude stejné. Člověk to hned nemusí vidět tak černě.

Tím pádem ale dneska moc nepřibylo. Zejtra je den taky!Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek