Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Hekatomba

 Zmocněte se padesáti nejbohatších židovských finančníků,

 neprodyšně je izolujte - a zastavíte tím všechny války.

 Henry Ford v Cleveland News, 20.9.1923

Sledoval jsem internetové diskuse jen pasivně, jako většina uživatelů internetu. Mým úkolem přece není vynikat v diskusích. Jen párkrát jsem do nich zasáhl, ale ne v Čechách a ne ze svého domácího počítače. Vím, že po internetu slídí miliony tajných očí a očiček. Občas některého diskutéra zavřeli, když projevil příliš odvahy vystoupit proti politikům, ale většinou je zase pustili. Neměli proti nim nic podstatného a hlavně, »náhlá úmrtí« jejich uvězněním nepřerušili, až bylo i slídilům jasné, že šlápli vedle.

Pokusil jsem se diskutující postrčit, aby se místo planého nadávání na papaláše pokusili uvést na internet jejich videa, pokud se k nim dostanou. Pořídil jsem si malý notebook, zalepil objektiv vestavěné webové kamery a zajel si do pražské kavárny, kde nabízeli volný přístup k internetu. Jen tady jsem si mohl plně vychutnat anonymitu. Chvíli jsem se bez cíle brouzdal zprávami a teprve když jsem vypil svoji kávu, navštívil jsem i vytipovanou diskusi. Stačil mi okamžik, abych na vhodné místo vpálil předem připravený příspěvek, pak jsem se hned zvedl, zaplatil a odešel. Když se do této kavárny nevrátím, nikdo mě nemůže dopadnout.

Můj příspěvek neobsahoval výzvu ke konkrétní činnosti. Takové výzvy administrátoři hned smažou. Jen jsem diskutérům připomněl, že »náhlá úmrtí« postihují nejčastěji právě ty politiky, kteří se předvádějí na veřejnosti, ať už během volebních kampaní, nebo po zvolení. Však už lidem dojde, co by měli dělat!

Moje opatrnost by se dala nazvat zbabělostí, jenže partyzán má proti nesouměřitelně silnějšímu nepříteli naději na úspěch jedině tehdy, když ho silnější nepřítel není schopen vypátrat. Ani nejsilnější armáda světa neuspěje tam, kde narazí na partyzány, kteří jí snadno unikají.

Snad žádný partyzán v historii neměl tak bezpečné krytí jako já. V tom byl také můj největší předpoklad úspěchu.

Ze svého domácího počítače jsem pro jistotu sledoval jen českou internetovou scénu. Takových uživatelů jsou mraky, ničím se neodlišují, vyhmátnout mě mezi nimi nikdo nemůže. Pro sledování světového dění by mi mohlo stačit, co do našeho mírně zasmrádlého českého rybníčku zvenčí prosákne. Když jsem se chtěl dozvědět něco, co do Čech ještě neproniklo, navštívil jsem s notebookem další kavárnu s přístupem na internet - je jich zatím v Čechách dost, abych je nemusel navštěvovat opakovaně.

Popíchnutí debatérů v Anglii mělo naštěstí ohlas i u nás.

Jedno z mnoha videí bylo pro mě zvlášť zajímavé. Správci je mazali kdekoliv se objevilo, jenže to už bylo na mnoha discích a odtud se občas vrátilo. Vždy vydrželo v síti jen krátce, nicméně to stačilo. Nejdůležitější z počítačů byl bezesporu ten můj.

Video pořídil skrytou kamerou, zřejmě umístěnou v čepici nebo možná i jen tak ve vlasech, bezejmenný číšník, obsluhující delegáty utajeného sjezdu Mezinárodního měnového fondu. Jak procházel mezi stoly a pohlížel kamerou do obličejů delegátů, zpřístupnil je světu. Nikdy předtím nikdo nenatočil na jedno video tolik bankéřů!

Zpřístupnil je ale i mně - konečně jsem je měl pohromadě!

Probíral jsem je několik dlouhých hodin. Video jsem si zastavoval vždycky když byl v záběru další - a posílal jednoho po druhém do Valhally. Prsty už mě brněly od jisker »osanarhe«, ale neustal jsem. Bude to pro celý svět děsivé překvapení. Většina delegátů pochází z Ameriky, díky časovému posunu zemřou dnes přímo u večeře. Nikdo už jim nepomůže.

Uvidíme, čím se to projeví ve světě!


Mezinárodní měnový fond je stroj na vysávání peněz ze zemí, které se mu upíší jako vychytralému ďáblu Mefistofielovi. Moderní ďábel nenabízí peníze za úpis pořízený vlastní krví, to je dnes nemoderní, ale za reformy, které zničí hospodářství, otevřou dveře upírům a vedou k ještě většímu zadlužování. Jakmile to politici podepíší, nenajdou cesty zpět, dokud celé hospodářství nešťastné země nepatří bankéřům.

Likvidace jeho mozkového trustu znamenala naráz setnutí všech hlav hydře. Tělo se zmítalo v křečích, ale dračí zuby už jen bezmocně chňapaly do prázdna. Početná horda účetních byla bez svých vládců bezradná. Dokázala by pořád vyúčtovat všechno do posledního centu, ale nedokázala účinně vyhrožovat těm, kdo odmítli platit výpalné. Zástup účetních potřebné pravomoci nikdy neměl a nemohl je proto uplatnit.

Spolu s Mezinárodním měnovým fondem se zhroutily i největší americké banky. Také ony přišly o hlavy, neboť většina nejvyšších bankéřů zasedala i v Mezinárodním měnovém fondu. Ztráty utrpěly i banky v Evropě. Chaosu na burzách využili Číňané a zmocnili se největších bank Západního světa, bylo však pozdě na jejich záchranu. Dolar se změnil v bezcenný toaletní papír. Federální vláda Spojených států naštěstí už dávno předtím tiskla nouzové poukázky na potraviny pro své nejchudší občany - kdysi se jim v Čechách říkalo »žebračenky«, teď musela jejich produkci zvýšit, aby se dostalo na všechny náhle zchudlé, kterých byla náhle většina. Poukázky na jídlo se změnily v náhražkové peníze a brzy se za ně kupovalo prakticky všechno - ovšem jen ve Spojených státech. Mimo ně neplatily a neměly žádnou cenu.

Za těch okolností již na nejmocnější armádu světa peníze nezbývaly a prakticky přes noc se rozpadla. Říká se, že ozbrojené vojáky nemusíte v cizí zemi živit, neboť se v nouzi uživí sami, i když jejich mateřská země nemá na jejich další vydržování. Místní obyvatelé si však v těchto oblastech zpravidla zorganizují domobranu a to vede i k úbytkům vojáků. Kdosi - a přísahám, že jsem to nebyl já - navrhl, aby se státy světa urychleně postaraly o humanitární návrat amerických vojáků do jejich vlasti. Tato myšlenka se rychle rozšířila a většina zemí ji nakonec přijala. Bylo to levnější, než zdivočelé hordy živit. Na války už nezbyly peníze a to je nakonec zastavilo. To všechno díky jedinému odvážnému číšníkovi, který zůstal pro jistotu anonymní, což jsem mu ze srdce schvaloval, alespoň dokud se pro nedostatek peněz nerozpadnou i bezpečnostní služby, které by mu mohly dělat potíže, pokud by ho - podle úsloví o chcípající kobyle - rovnou nezamordovaly. Přitom tomu číšníkovi svět vděčil za mír.

A také jedné maličkosti - kamínku »osanarhe«.

Snad si teď konečně oddychnu!


Také jsem radši zůstal v ilegalitě. Jistě by se našel fanatický mstitel z řad placených zabijáků, kterým jsem pokazil výnosné kšefty se smrtí. Zvrátit by nic nemohl, ale aspoň by si zchladil žáhu. Věděl jsem, že tajné služby, byť odříznuté od vyschlých penězovodů, pořád ještě pracují, neboť jsou zabezpečené lépe než dolary. Dobrá, ať pátrají. Já přece nechci vládnout a nemusím tudíž vystoupit na veřejnost.

Pro jistotu jsem ale pořád sledoval zprávy a občas jsem se vypravil za nějakým anonymním připojením, abych se podíval do světa. A opět jsem diskuse jen mlčky pozoroval, nevměšoval se do nich. Takových zvědavců se po síti toulají miliony a mezi nimi se jeden vždycky ztratí.

Seděl jsem v kavárně u kávičky, otevřený notebook před sebou, když náhle do sálu vtrhli dva maskovaní chlapi. Namířili na hosty i na personál pistole a jeden z nich, podle všeho velitel či náčelník, s ruským přízvukem žádal, aby mu kavárník okamžitě odevzdal kasu a všichni hosté peněženky, kabelky a šperky.

Během jeho požadavku jsem stiskl osanarhe a pomyslel si: »vteřinu«! Kamínek mi dal obvyklou elektrickou ránu do prstů, chlap se současně chytil za prsa, pustil pistoli a zhroutil se kousek ode dveří. Do obličeje jsem mu neviděl, ale na identifikaci pro vúdú bohatě stačil i jeho hlas.

„Štó ty, Voloďa! Vstaváj!“ obrátil se k němu jeho komplic.

»Vteřinu«! - doplnil jsem i jeho hlas.

Další jiskra a i druhý bandita se složil. Hosté byli pořád v šoku, nikdo se neodvážil pohnout. Zůstal jsem nehybně sedět jako ostatní. Někdo by měl zavolat policii, ale já to nebudu, ačkoliv jako jediný vím, že už se není čeho bát.

Udělal jsem ale dobře. Mýlil jsem se. Gangsteři nebyli dva, ale tři. Po chvilce se rozlétly dveře a dovnitř vrazil třetí maskovaný chlap s pistolí. Zřejmě až dosud venku jistil kamarády před policií, možná také hlídal auto, ale teď asi ztratil trpělivost.

„Štó vy, súki syný...“ začal zřejmě nadávat kamarádům, než si všiml, že oba leží bezvládně na podlaze. Kdyby mlčel, udělal by líp, právě to jsem totiž potřeboval.

Třetí chlap padl přímo ve dveřích.

To už jsem viděl číšníka s mobilem u ucha, jak tlumeným hlasem kamsi volá. Jestli není idiot, volá policii, pomyslel jsem si. Teď se musím chovat nenápadně jako ostatní. Když budou panikařit, přidám se k nim, když budou bez pohnutí čekat na příjezd policie, počkám tady s nimi. Nikdo přece nemůže tušit příčinu nenadálého kolapsu těch tří lapků. Dát se na útěk by bylo podezřelé a tedy nerozumné. Zřejmě se nevyhnu výslechu, ale ten snad nějak přečkám.

Nehnul jsem se proto, ani když do kavárny vtrhli policisté v neprůstřelných vestách. Hned zkraje ovšem narazili na tři ležící maskované lupiče a rychle zjistili, že se jich obávat nemusejí. Zatímco přijížděly sanitky, policisté se věnovali legitimování všech lidí v kavárně, od personálu po hosty. Naštěstí jsem seděl na výhodném místě nejdále od vchodu, takže jsem jednak přišel na řadu skoro jako poslední, ale zejména jsem mohl směle tvrdit, že jsem toho z celého přepadení moc neviděl. Ze svého místa jsem výhled opravdu neměl - naštěstí jsem ho ani nepotřeboval a místo na podobu jsem se soustředil na hlasy. A když se vyšetřovatel od mého stolku podíval ke vchodu, ověřil si to. Není nad to, když člověk mluví pravdu...

Vzhledem k neobvyklé situaci - útočníci byli bez zjevného zavinění cizí osoby mrtví - dalo se očekávat složité vyšetřování. Nepřekvapilo mě proto, že si mě policista zapsal a požádal mě, abych se na vyzvání dostavil na oddělení kvůli dalšímu výslechu.

Naštěstí jen jako svědek. Ne jako podezřelý a to mi stačilo.

Uvidíme, co bude dál.


„Takže jste taky nic neviděl,“ díval se na mě utrápeným pohledem vyšetřovatel.

Jestli jsem byl jeho poslední naděje něco zjistit, pak ji právě ztratil. Trval jsem na tom, že jsem ze svého místa nic neviděl, navíc jsem se přikrčil za notebook, aby na mě nebylo vidět ode dveří. Náhradou jsem mu nabízel doslova zopakovat všechno, co ti tři řekli. První chlap mluvil česky s ruským přízvukem, druhý s třetím mluvili jen rusky a všichni dohromady toho moc neřekli.

„Nemluvili rusky, byli to Ukrajinci, to už víme,“ opravil mě vyšetřovatel.

„To je možné,“ nehádal jsem se s ním, „ale Ukrajinci mají plno slov společných s Rusy a kromě toho mohli mluvit i rusky. Z jedné krátké nadávky jedny od druhých těžko odlišíte.“

„To je pravda,“ připustil i vyšetřovatel. „Ničeho dalšího jste si nepovšiml?“

„Na tu dálku... mě to přepadení zaskočilo, ale řekl bych, že jsme tam byli zaskočení všichni. Bylo to příliš nečekané.“

„Chápu,“ vzdychl si vyšetřovatel. „Ale je to záhada jako hrom a nemohu ji jen tak pustit. Slyšel jste někdy o »syndromu náhlé smrti«?“

„Myslíte, že by to mohlo mít něco společného?“ podíval jsem se na něho udiveně.

„Já si to myslím,“ trval na svém vyšetřovatel. „A to je na tom ta největší záhada. Co já vím, dodnes to postihovalo hlavně politiky. Co ale mají společného tři ruští mafiáni s politikou? A žádný ze svědků samozřejmě nic neví, ničeho si nevšiml, jen že se ti tři jeden po druhém prostě svalili na zem jako pytle brambor - a šmytec.“

„Já jsem o tom cosi zaslechl nebo četl,“ vymlouval jsem se. „Ale mohu se podívat, co se o tom píše na internetu.“

„To už máme zaznamenané,“ mávl rukou vyšetřovatel. „Nevšiml jste si tedy, že by někdo někam potají telefonoval, nebo tak nějak...?“

„Všiml,“ ujistil jsem ho. „Když padl třetí, barman někam volal. Myslel jsem, že volá sto padesát osm.“

„Jo, volal,“ přitakal vyšetřovatel. „To máme v záznamech. Ale ti ostatní?“

„Já jsem na všechny ani neviděl,“ omlouval jsem se. „Mě napadlo volat Policii až když jsem viděl, jak volá barman, a pak už to nemělo smysl. Při přepadení se přece nemají dělat prudké pohyby, takže jsem ztuhl jako ostatní, ale tak se to doporučuje!“

„Jo, tak to doporučujeme,“ souhlasil. „Jenže teď je důležitá každá informace. Ty případy jsou i ve světě něco nového a zvlášť v Čechách.“

Nebudu mu přece vykládat, že to v Čechách naopak začalo, to bych mu naznačil příliš mnoho. Chtěl jsem vzbudit dojem ochotně spolupracujícího svědka, který by vše rád vypověděl, ale příliš mnoho o tom neví.

Měli přece svědky, kteří k tomu byli blíž.


Doufal jsem, že to tím pro mě skončilo, ale marně.

Na další předvolání jsem se proto dostavil lépe připravený. Nastudoval jsem si všechny informace o »syndromu náhlé smrti« které byly dostupné v Čechách, takže už jsem byl schopný občas se s vyšetřovatelem nesouhlasit. Soustředil jsem se na poznatek, že »náhlá smrt« postihovala své oběti bez zjevné souvislosti. Nejlépe by to bylo vidět na rozprášení Mezinárodního měnového fondu, uskutečněném skoro dva měsíce po jejich zasedání. Jenže právě ten příklad jsem raději nepoužil, nechtěl jsem vystavovat nebezpečí anonymního číšníka, který pořídil to nádherné detailní video - pokud šlo skutečně o jednotlivce a ne o skupinku.

Musel jsem si najít vhodnější příklad, ale nebylo to obtížné, výběr byl velký. Oběti umíraly při neočekávaných příležitostech - u rodinné večeře, v klubu, dokonce i ve střeženém podzemním protiatomovém krytu, kde s nimi byly jen ty nejprověřenější a nejdůvěryhodnější osoby. Zdá se, že příčinou »náhlé smrti« asi nebudou ti nejbližší. Naznačil jsem to vyšetřovateli s tím, že prověřováním účastníků loupeže těžko něco zjistí. Příčiny byla až doposud evidentně jinde, na tom se až dosud shodli všichni.

Zavrčel něco v tom smyslu, že nejsem první kdo mu to říká, ale když jsem mu chtěl na notebooku ukázat důkazy, odmítl je.

„Zřejmě tu záhadu nevyřešíme,“ připustil. „Beztak to byli lotři, kteří by nás zaměstnávali také tak dlouho, jenže mezitím by nepříjemně rostly počty oloupených. Asi to brzy uzavřeme, ale kdybyste si vzpomněl na nějaký opomenutý detail, nenechávejte si nic pro sebe!“

„No, klidně to přiznám, těch grázlíků mi vůbec není líto,“ přidal jsem. „Kdyby se při té loupeži nesesypali, všechny by nás okradli. Mě by nejvíce mrzel notebook. Nebyl nový, ale kvůli datům. Občas je sice zálohuji, ale ne denně... takže ať to udělal, kdo chce, má moje srdečné a vřelé sympatie.“

„To vlastně prospělo i nám,“ přiznal i vyšetřovatel. „Jenže - v Čechách se to stává nějak příliš často a postihuje to i velice důležité osoby. Vy jste díky tomu nebyli okradeni, ale naše země přišla i o velice nadějné státníky a to je přece nepřípustné.“

Aha, pomyslel jsem si. Pan vyšetřovatel našim papalášským darebákům fandí, nejspíš je to jejich skalní volič. Možná i proto je do případu zažraný! Dráždit ho nebudu, to nemá smysl. Slíbil jsem mu raději, že ihned přijdu, kdybych si na něco vzpomněl.

„A ještě něco,“ podíval se na mě. „Co jste vlastně dělal v té kavárně? Nemáte počítač i doma? Proč se taháte s notebookem někam, kde si dáte kafe, ale pak se tam celé hodiny brouzdáte po internetu?“

„Zřejmě nejste ženatý,“ vyslovil jsem stručný soud. „Anebo vaší ženě nevadí, když se doma flákáte po internetu, že?“

Tohle ho trochu rozesmálo.

„No jo - takže upřímnou soustrast!“ propustil mě.

Vypadalo to snad věrohodně...

 


Zpět Obsah Dále

02.10.2017 16:36