Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Uznání

Ačkoliv se »organizace Murders with warnings« rozrostla, zůstávala pro statisíce agentů, kriminalistů a policistů všech zemí světa nedosažitelná. Armáda pronásledovatelů se s postupem času ztenčovala. Bylo stále těžší zdůvodňovat její existenci bez sebemenšího výsledku. Jen některé státy tvrdošíjně platily tisícům lidí za další zbytečné a marné pátrání po organizaci, která dala Zemi mír.

Pravděpodobnost odhalení však byla tak nepatrná, že jsme se ho přestali bát. Nejblíž prozrazení jsem byl při přepadení kavárny loupeživými Ukrajinci, když jsem je zblízka zlikvidoval. Tato událost naštěstí zapadla a nikomu už nepřipadala zajímavá.

Tím lépe!

Zásahy »MWW« se současným kriminálním zkušenostem tak vymykaly, až byly prakticky nepostižitelné. Nebyl jediný případ, kdy by se je podařilo překazit. Oběti měly jen jedinou možnost, jak se zachovat, uposlechnout varování a ukončit své zločinné působení. Nerozhodovalo, zda je trestné i podle platných zákonů. »MWW« se právnickými kličkami nezdržovala, ale nestranní pozorovatelé se teď stále častěji vyjadřovali, že máme pravdu.

Potíž je, že soudy žádné země nikdy netrestají válečné zločiny spáchané vlastní armádou. Státy to naopak často oslavují jako zásluhy. Válečné zločiny trestá vždy jen vítězná strana, ale jen na straně poražených. Jsou to však spíš akty kruté pomsty než spravedlnosti. Před námi vítěze nikdo nikdy netrestal. V tom jsme byli první a zatím pořád jediní. Nás nemohl nikdo považovat za vítěze, vítěz se přece nemusí skrývat.

Právní systémy všech zemí světa nás považovaly za zvlášť nebezpečné teroristy. Nejmírnější sazbou by bylo doživotní vězení. Jak ale ubývalo válečných jestřábů, naše akce se mírnily, ale i tak bychom při dopadení a usvědčení nemohli čekat milost. Co to ale znamenalo? Podle mě jsme napravovali pokřivenou spravedlnost. Čím to ale bylo, že byla křivá ve všech zemích? Asi protože se všude na světě uznává jen »právo silnějšího«. Vítěze nikdo nesoudí, ani se toho neodváží. Vítězům tak procházejí libovolné zločiny. Státy tvrdě trestají drobné zločince, ale ty nejtěžší hromadné vrahy oslavují jako vítěze.

Anglický generál Wellington prý krátce po Waterloo prohlásil, že největším neštěstím hned po prohrané bitvě je bitva vyhraná. Postavili jsme se tedy proti vítězům a připravili jsme jim osud poražených. Tak, aby mezi nimi nebyl příliš velký rozdíl. Je třeba tvrdě ztrestat každého, kdo zahájí válku, bez ohledu na to, zda ji prohraje nebo vyhraje. Jedině tak se dá očekávat, že si to zločinci rozmyslí. A s trestem nečekat na výsledek války, nedopřát stvůrám pocit radosti z vítězství! A také už nikdy nepřipustit označování ničení a zabíjení za »dobře vykonanou práci«. Vandalismus všeho druhu obvykle zaměňují s tvořivou prací vítězové, je tedy třeba změnit i jejich uvažování.

A když už se to považuje za »práci«, aspoň ji označit jako »špinavou«. Musíme tak chápat i naši činnost. A to i když je zaměřená pro dobro lidstva jako celku. Proto musíme všichni kromě »špinavé práce« tvořit i něco užitečného. Jinak bychom se od profesionálních vrahů nelišili.

I když je někteří nazývají hrdiny.


Ačkoliv jsme měli bydliště poměrně vzdálená, zavedl jsem tradici hlásit si mezi sebou, co kdo z nás právě dělá.

Nemuseli jsme se kvůli tomu navštěvovat a nepotřebovali jsme si to mezi sebou sdělovat ani pomocí mobilních telefonů s rizikem odposlouchávání. Místo toho jsme využívali telepatie. Ta se odposlouchávat nedá, neboť pozemská věda o telepatii neví zhola nic a nedokáže ji ani detekovat.

Mobilní telefony mají možnost pořádání konferencí, kdy několik účastníků sdílí společné spojení a mohou se proto domlouvat všichni dohromady, nejen dvoustranně. Telepatie má tu možnost také. Stačilo spojit se s jiným telepatem za trvání jednoho spojení. Dohodl jsem tedy uspořádat si každý večer konferenci. Když se toho dne nic nestalo, popřáli jsme si dobrou noc a rozpustili se. Většinou jsme si však nějaké novinky sdělovali. Tak jsme byli vlastně všichni v obraze, co se děje ve světě i doma.

Až jednoho večera, když jsme se rozešli a zrušili spojení, jsem znenadání pocítil začátek dalšího spojení. Kdosi se ke mně hlásil. A nebyl to nikdo z nás. Znamenalo to prakticky jedinou možnost. Musel to být mimozemšťan.

U telepatického spojení se nečeká na svolení, podobné zvednutí sluchátka nebo stlačení tlačítka. Ke spojení prostě dojde a když je to nevhod a volaný nechce být vyrušován, může je se zdvořilou omluvou zrušit. Telepatické spojení nezná obsazovací tón, neúspěšný pokus se projeví jen krátkou bolestí hlavy. Do »konference« zvenčí nevstoupíte, musí vás zavolat někdo zevnitř. Telepatie nemá tolik vymožeností jako mobily, například nezná zprávy SMS, ale proti mobilům má i výhody. Dosáhne kolem celého světa, nedá se odposlouchávat a je zadarmo.

Když mě ale zavolal někdo, koho jsem nečekal, roztřásla se mi kolena. Přesto jsem se ohlásil.

„Přejete si něco?“ zeptal jsem se zdvořile.

„Přeji dobrý večer,“ ozvalo se mi v hlavě.

Byl to on – mimozemšťan. Podle hlasu i podle intonace.

„Jste zase tady, na Zemi?“ zeptal jsem se ho.

„Jsem,“ ujistil mě. „Smím vstoupit do vašeho domu?“

„Vstupte kdykoliv se vám zachce, je to váš dům, já ho jen užívám,“ ujistil jsem ho. „Jste tu vždycky vítán.“

Neočekával jsem, že se objeví přímo u mého stolu, ale ani jsem se tomu nedivil. Měl opět vzezření mladíka, jako když jsem ho spatřil poprvé. Ono na té masce zřejmě moc nezáleží, i když pod ní může být ledacos. Důležité je, jestli spolu můžeme vyjít po dobrém nebo ve zlém. Mimozemšťané s námi do této chvíle vycházeli v dobrém a snad neměli důvod postoj měnit. Svědomí jsem měl vůči nim čisté.

„Rád vás vidím,“ uvítal jsem ho. „Takže opět na Zemi?“

„Jsem tu jen na skok,“ odvětil. „Přišel jsem se rozloučit, je to zdvořilé.“

„Rozloučit?“ podivil jsem se. „Říkal jste minule...“

„Říkal jsem, že odcházím na kontrolu,“ doplnil mě rychle. „Ukázalo se, že pobyt ve vašem světě je pro nás škodlivější, než jsme si původně mysleli. Takže odejdu na delší dobu, vrátím se nejdříve za pět set let vašeho času. Neodolal jsem ale, abych se u vás ještě předtím neobjevil.“

„Pět set let?“ vzdychl jsem si. „To už se neuvidíme?“

„Možná ano,“ opáčil. „Ovrósje prodlužuje vašemu druhu život nad osm set let. Je tedy možné, že se ještě sejdeme. Ale nezůstanete celou dobu bez dohledu. Pokus s vámi je tak slibný, že vás chceme pozorovat nepřetržitě. Nebudeme se projevovat ani vám překážet, ale pochopte, jste pro nás příliš cenný pokus.“

„Upřímně řečeno, předpokládám, že mě sledujete,“ přikývl jsem. „Když ne vy, pak jiní. Očekávám to a nic proti tomu nemám. Dali jste mi příliš velkou moc, než aby to mohlo zůstat bez kontroly. Zatím jste mi přece v ničem nebránili.“

„Ani nebudeme,“ ujistil mě. „Dohodli jsme se nezasahovat, i kdybyste jednal proti svým dosavadním zásadám. Už jsem řekl, překvapuje nás, jak sveřepě je dodržujete.“

„Vynasnažím se dodržovat je i nadále,“ slíbil jsem mu.

„Uzpůsobili jsme stodolu této chalupy, aby se doplňovaly úbytky všeho, co do ní vložíte,“ pokračoval. „Zřejmě jste si toho nedávno všiml, ale přestal jste to využívat. Proč?“

Aha, takže to byl od nich úmysl, došlo mi. Stříbrňák na misce Faustova domu je tedy zkouškou. Jsem snad první, kdo takovému pokušení odolal?

„Nechci se odlišovat od ostatních lidí,“ řekl jsem. „I tak je provoz vaší chalupy velice levný. Proto si chci poctivě vydělávat aspoň na jídlo.“

„Už jsem říkal, že se tím od ostatních lidí lišíte nejvíc,“ pokrčil obrazně rameny. „Ale je to jen vaše rozhodnutí. My jsme vám to chtěli jen usnadnit.“

„Usnadnili jste nám to dost,“ řekl jsem. „Ale nechceme se odlišovat od sousedů a rozhodli jsme se nevyužívat nezasloužená privilegia. Každé privilegium by nás vzdalovalo od schopnosti vcítit se do našich sousedů. A kdo se nedokáže vcítit do obyčejných lidí, stává se rychle tyranem. Vidíme to pořád na našich zástupcích, původně zvolených, aby se starali o blaho lidí. Jakmile získají výsady, starají se jen o sebe.“

„Ano, tím se nejvíc lišíte,“ přiznal. „Pokračujte v tom tedy podle uvážení.“

„Budeme,“ slíbil jsem mu.

„Přeji sobě i vám, abychom se ještě setkali,“ řekl. „A byl bych rád, kdyby to bylo stejně přátelské jako doposud.“

„Budeme se snažit,“ ujistil jsem ho.

„Tak tedy – na shledanou v lepších časech!“ řekl a zmizel.

Ruku mi nepodal, ale to ani nebylo nutné. Bylo mi jasné, že nám fandí. Budeme tedy pokračovat. Mimozemšťané nás budou sledovat. Nedivím se jim, nebude nám to vadit a bude to jen dobře. Každý člověk by měl žít s vědomím, že ho pozoruje někdo z vyšší úrovně. I to už tady bylo. Asi by bylo lépe, kdyby se dozor aspoň občas projevoval. Kdyby člověka upozornil na chyby. Ale možná je lepší, když to jen vím.

Budeme tedy pokračovat.

Největší darebáky jsme už eliminovali, ale zbylo jich ještě dost a dost.

Zaměříme se i na ty menší.


 © Václav Semerád, Nová Ves 2015

  

Konec

Zpět Obsah

© 2015 Václav Semerád, Nová Ves

Slovník

agajku = příkaz odsunutí do mimoprostoru

ginloš = opačný příkaz k navrácení

hytnak = oblast vybavená konvertorem prostorů

matroš = materiál (slangově)

omerta = mlčenlivost za každou cenu - základ Mafie

osanarhe = kamínek osudu woodoo

presstitut = press(=tisk)+prostitut = pracovník médií, který neslouží lidem, ale vládní garnituře

Anotace


Woodoo patří mezi záhady světa. Navíc nepatří do našeho světa... Hrdina získá za podivných okolností velice neobvyklou nabídku - kouzlo woodoo schopné na dálku zabít člověka. Je možné takovou nabídku odmítnout, využít, ale i zneužít. Ale je to ohromně lákavé! A hrdina to začne využívat. Zprvu z hecu, neboť tomu sám nevěří, ale pak promyšleněji - na nedotknutelné lidské škůdce, politiky počínaje... Je to však náročné, především na vlastní svědomí...

Krátce poté, co tento příběh začal vycházet na pokračování, přišli čtenáři s názorem, že jde o plagiát japonského zfilmovaného komixu »Notes smrti«, kde hrdina dostane od démonů podobný dar - notes, kam stačí zapsat jméno osoby a ta vzápětí zemře. Uvažoval jsem, že tento námět »odpískám«, ale pak se mi podařilo sehnat pár dílů filmového seriálu a po jejich shlédnutí jsem pochopil, že nejde o plagiát. Japonský hrdina si totiž hrozně brzy začal »hrát na boha« a tím veškerá podoba končí. Mimochodem, fenomén »woodoo« mám od Hanzelky a Zikmunda, konrétně »Afrika snů a skutečností«. Nejde tedy o plagiát, ale pouze o jiné zpracování podobného námětu.

(Nechci se moc hádat, ale japonský »Notes smrti« je aspoň o třídu horší...)

Identifikace:


Titul: Woodoo

Autor: Václav Semerád


© 2015 Václav Semerád, Nová Ves

Veškeré připomínky jsou vítané:

vsemerad@volny.cz

sw@gurroa.cz

Skupina: Artefakty v Čechách 4

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Poznámky pod čarou


1 Náhlá úmrtí

2 Co vy, čubčí synové?

3 Do prdele!

4 Jebu Vietnam! Jebu všechny!

5 Do prdele, co je to za divná slova?

6 Přestaň zabíjet!

7 Proč?

8 Přestaň zabíjet a neptej se proč!

9 Ale proč?

10 Protože jsem to řekl.

11 Kdo jste?

12 Jsem tvá smrt!

13 Seru na tebe!

14 Nehraj si se mnou, ty blázne!

15 A nepochybujte o tom, že se to v Čechách děje!

16 Ihlav Bězmamov je skutečná postava, atomový fyzik a šaman. Jen nevím, zda je ještě naživu.

17 Týkalo se to George.H.Bushe, ale nepochybuji, že to platí o všech.

18 V Guantánamu můžete být dvacet let zavřený bez soudu a bez viny. Amerika je zkrátka neuvěřitelně svobodná země!

19 Mám i tyhle zkušenosti, můžete mi věřit. I tvrdí trampové změknou!

Další knihy ve skupině Artefakty v Čechách:


01) Krešo (pevnost nad Moskvou)

02) Fext (stín z temnot)

03) Schizofrenik

05) Léčitelka

06) Záhrobí

07) Liangé

08) Manuscript (Alchymistův odkaz)

09) Skrček

10) Pážata

;

Errata:

05.06.2019 16:09


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jiho: 22/9 v 17:25 na téma: §Svedske : Košer, nebo halal?Jdu blejt velebnosti! :-(

Domů
Statistiky

"Woodoo" (komentáře)

Téma= Hlasovalo 10, celkem 47 hvězd, průměr=4.70.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  
   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

   

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: dvastavosumnáct = (nejsi robot?)    (18710 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: §Admin

 Přidat přílepek!?

23.09.2019  id: 1319422

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 311 e-mailu 23.09.2019 00:00 :

Kapitola 68 dodána k "Zamysli se!". 22.09.2019 1326

Změna v "Zamysli se!" 22.09.2019 1326   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: jiho

 

Info: důchodce

Téma: §Svedske

?Přidat přílepek!?

22.09.2019 v 17:25 id: 1319421

Košer, nebo halal?

Jdu blejt velebnosti!


4. Jméno: knihomol

 

 

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

22.09.2019 v 16:46 id: 1319420

Kdyby to šlo, bylo by možná lepší opustit tento svět, když tisíce "nadšenců" si jdou prohlížet nejmodernější stroje na zabíjení lidí. (dny NATO)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

21.09.2019 v 22:39 id: 1319408

Zkonvertoval jsem Migranty do MOBI a PDF (obě verze - rozcuchanou i učesanou). Zkusil jsem oboje načíst, šlo to. Takže - můžete...


6. Jméno: 14

 

Info: Klidný

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

21.09.2019 v 08:31 id: 1319407

OK, trochu jsem zapátral. Prý se tato chyba dá spravit, když použijete FreePascal:

 

https://www.freepascal.org/

 

FreePascal má zpětnou kompatibilitu s Turbo Pascalem, takže cokoli, co v něm bylo napsané, by tu mělo běhat, a je kompatibilní s Windows.


7. Jméno: Q-1906030

 

 

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

20.09.2019 v 16:28 id: 1319384

Mám takovou technickou připomínku. U knih stažené v EPUB se mi občas stává, že se vynechá pár stránek a skočí to na další kapitolu.


SW: To by mě docela zajímalo. Ve které knize se to děje? Otestoval bych si ji "Sigilem" a zjistil, v čem to je.

Bohužel, knihu "Scifi přednášky" jsem načetl do Sigilu, ohlásil mi, že tam je nějaký problém a jestli chci opravit automaticky nebo ne, jenže než jsem se rozhodl, objevila se další zprávinka že "Program provedl nepovolenou operaci a bude ukončen". A to pokaždé, takže vím jen to, že tam je něco, co se mu nelíbí. Ještě tak vědět, co... Další problém je, že mi Sigil šel nainstalovat pouze a jenom na notebook (na mém desktopu mám XP starší verze, tam to prostě nejde nainstalovat. A přetahovat soubory do notebooku flashkou je fuška.

Pak je tu jedna možnost: testoval jsem EPUB na mnoha různých čtečkách. Některé to zobrazovaly krásně, jiné hnusně (například všechno jedním fontem, jednotné velikosti, vše odleva, tam poznat kapitolu byla fuška). Jeden program to dokonce zobrazoval rukopisným písmem, ale bez diakritiky - ale ten už jsem, myslím, smazal. Tak velký masochista nejsem. (20.09.2019 20:42)


8. Jméno: 14

 

Info: Klidný

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

20.09.2019 v 08:18 id: 1319383

Dvě poznámky:

 

1. Existují emulátory jako DOSbox, na kterých by váš program pravděpodobně fungoval i ve Windows (nasimulovat starší počítač dnes není problém).

2. Planety typu Jupitera by pořád mohly být zajímavé, protože mívají obrovské stádo měsíců. Pořád se ostatně spekuluje o tom, jestli náhodou něco nežije v oceánu na Europě -- je tam voda, možná nějaké organické látky, a slapové síly Jupitera tam i v takové vzdálenosti od Slunce dodávají slušné teplo. Navíc už dneska známe celou řadu planet jupiterskéího typu, které jsou celkem blízko své mateřské hvězdy (protože velké, blízké planety se samozřejmě dají najít nejsnáz).


SW: Bohužel, ani pod DOSBOXem to nejede. Okamžitě skončí na "dělení nulou". To staré Pascaly dělaly. (20.09.2019 16:14)


9. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

19.09.2019 v 22:49 id: 1319381

Udělal jsem korekturu "Migrantů" spojenou s různým "učesáváním" výrazů a sjednocováním čísel, jmen a pojmů. Takhle to snad může zůstat. Další (zejména konverze do PDF a MOBI) až zítra.


10. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

18.09.2019 v 22:35 id: 1319374

Pěkný konec,navíc otevřená možnost pro Migranti 2


SW: Migranti 2 asi nebudou. Z toho by koukala jen taková space-opera... (19.09.2019 08:03)Komentáře

Začátek