Bez COOKIEs je omezený přístup!

První lidé na Měsíci

 

Science fiction

Herbert George Wells

© 2019 Herbert George Wells

Nakladatelství: Autobus


Obsah

Pan Bedford se setkává v Lympne s panem Cavorem(43k)
První várka cavoritu(23k)
Stavíme Kouli(27k)
V Kouli(15k)
Cesta na Měsíc(20k)
Přistání na Měsíci(15k)
Východ Slunce na Měsíci(17k)
Měsíční ráno(15k)
Průzkum začíná(25k)
Bloudění Měsícem(18k)
Tur měsíční na pastvě(28k)
Selenitova tvář(16k)
Pan Cavor uvažuje, jak na to(23k)

Seznam knih Komentáře

16.11.2019 22:21 Errata!

Na hlavní stránku

Pokusy o navázání styku(18k)
Závratný host(29k)
Hlediska(25k)
Boj ve sluji měsíčních řezníků(28k)
Pod širým nebem(25k)
Pan Bedford osaměl(28k)
Pan Bedford v nekonečném vesmíru(21k)
Pan Bedford v Littlestonu(37k)
Úžasné sdělení pana Julia Wendigeea(14k)
Výtah z prvních šesti Cavorových depeší(22k)
Selenité očima přírodozpytce(42k)
Lunovládce(37k)
Poslední zpráva, kterou Cavor odeslal na Zem(10k)(16k)

© 2019 Herbert George Wells

Identifikace:


Titul: První lidé na Měsíci

Autor: Herbert George Wells


© 2019 Herbert George Wells

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Poznámky pod čarou


1 Po Kolumbově objevu Ameriky papež - v zájmu šíření katolické víry a posilování vlivu církve - potvrdil zvláštní bulou zábor všech území, která Kolumbus objevil, a právo na ten nový svět, bohatý zlatem, stříbrem a netušenými možnostmi kolonisačními, dal výhradně Španělsku.

2 H. G. Wells, historik zevrubně obeznámený s českými dějinami, v nichž ho zaujalo zejména husitské hnutí, naráží ve svém přirovnání pravděpodobně na Zikmundovy příšerné »železné rytíře«, křižáky od hlavy po paty oděné železem, kteří v létě r. 1420 obklíčili Prahu.

3 Je zajímavé, že pokud jsme byli v kouli, nepocítili jsme ani nejmenší touhu po jídle ani jsme nepozorovali, že by nám chybělo, když jsme na ně zapomněli. Nejdříve jsme se k chuti nutili, ale později jsme se postili úplně. Celkem jsme nespotřebovali ani setinu kondensovaných zásob, co jsme si s sebou vzali. Množství kysličníku uhličitého, který jsme vydýchali, drželo se také mimořádně nízko, ale naprosto nedovedu vysvětlit, proč tomu tak bylo.

4 Cockney - typ rodilého Londýňana, obdoba typu pražského Žižkováka z období po první světové válce.

5 Narážka na Keplerovu vědeckofantastickou povídku Somnium, která líčí sen o cestě na Měsíc. Volva v ní značí Zemi, subvolvani měsíční tvory, žijící často v jeskyních.

6 Narážka na tehdy proslulého sběratele a obchodníka s cizokrajnými zvířaty Johanna Christiana Carla Jamracha (1815-91), pocházejícího z Hamburku.

7 Nevzpomínám si, že bych byl na Měsíci viděl něco ze dřeva; dveře, stoly, všechno, co na Zemi patří do truhlářského řemesla, bylo z kovu a myslím, že většinou ze zlata, protože se jako kov - při stejné hodnotě jiných věcí - přirozeně samo doporučovalo pro svou snadnou zpracovatelnost, jakož i pevnost a stálost.

8 Brighton - mondénní lázeňské město na jižním pobřeží Anglie, 75 km od Londýna.

9 Magna Charta - zkrácený název pro Velkou listinu svobod (Magna Charta Libertatum), jejíž podepsání r. 1215 si na anglickém králi Janu Bezzemkovi vynutila normanská šlechta ve spojení s anglosaským městským a selským stavem. Má charakter ústavní listiny, která zaručuje nejen politická a ekonomická práva jednotlivých stavů a měst, ale jmenovitě též individuální práva občanská.

10 Nikola Tesla (1859-1943) vynálezce; prováděl význačné pokusy s bezdrátovou telegrafií.

11 Somerset House - ústřední archiv britského království. Jsou v něm soustředěny veškeré matriční záznamy, uchovávají se v něm závěti a rovněž se v něm evidují veškeré státní příjmy.

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Errata:

16.11.2019 22:21


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od 14: 7/8 v 08:42 na téma: Fysika : 2 VlastimilČech: Radioaktivita. Země obsahuje značné množství radioaktivního materiálu, především uranu, který má extrémně dlouhý poločas rozpadu (miliardy let). Když byla Země tekutá, klesly těžké kovy, jako je uran, dolů -- to, co nám zbylo tady nahoře, je jen malý zlomek celkového množství. I po všech těch miliardách let je ho pořád dost na to, aby udržoval zemské jádro horké a tekuté.   =*=   07.08 VlastimilČech : Je to možné? Tam dole hoří pořád nějaká pekelná Fukušima? Palivo se jí za 5 miliard let rozpadá, spotřebovává se a ona, potvora, pořád běží? To by měl kamarád pravdu. Říkal, že uvnitř Země vlastně hoří něco, jako malá hvězda. Setrvačnost asi udržuje zeměkouli v rotaci, jasně, tam žádné ztráty nebudou. Ale teplo a magnetismus se spotřebovává... miliardy let... a ta spotřebovaná práce na pohyby celých kontinentů! No, je to na přemýšlení... dala by se práce spotřebovaná za 5 000 000 000 let na vysálané teplo a přestěhovávání kontinentů, výrobu magnetismu aspoň odhadnout? Nebo spotřeba toho isotopu uranu co se rozpadá bez užitku a jeho zbytku co vytápí zemské jádro? ;

Domů
Statistiky

"První lidé na Měsíci" (komentáře)

Téma=První-lidé-na-měsíci

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

08.08.2020  id: 1335854

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 367 e-mailu 08.08.2020 00:00 :

Změněn Závodí 07.08.2020 1225--2143

Obrázek dodán 07.08.2020 1732---1736

Kapitola 24 dodána k "Závodí". 07.08.2020 1938   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky včera: Závodí Fysika