Bez COOKIEs je omezený přístup!

Rozhovor s Cannibalem Maneaterem

Zpět Obsah Dále

předsedou české kanibalské sekce

Jenom pro připomenutí, pan Cannibal Maneater pochází původně z Kanibalistánu, do České republiky se přistěhoval zhruba před třiceti lety. V současnosti je předsedou Ústředí kanibalských obcí v České republice a v Brně dokonce založil Kanibalskou nadaci, jejímž cílem je podpora, rozvoj a šíření kanibalismu. Pan Cannibal Maneater je kontroverzní postavou na české scéně. Mimo jiné např. popírá, že by masová vražda v USA, při které bylo snědeno téměř 3.000 lidí byla dílem kanibalů. Rovněž opakovaně tvrdil, že příslušníci Kanibalského státu svoje oběti nejedí atd.

Co si myslíte o knize Základy kanibalismu? 

Já jsem bohužel tu knihu nikdy nečetl, ani v kanibalštině, ani v češtině. Podle různých analýz, které na tu knihu existují mi přijde v podstatě nezávadná. A nebo alespoň ne tak závadná jak tvrdí Ministerstvo vnitra ČR.

Naše redakce ji četla a našla v ní několik řekněme „sporných“ pasáží. Například tu, kde se hovoří o porcování lidí zaživa atp. Myslíte si, že je to v pořádku? 

Dívejte, kanibalský učenec mluví o zavedení kanibalského státu s kanibalským právem. A ty kanibalské tresty tam zmíněné, jsou nedílnou součástí tohoto práva. Ale z té knihy musí přece každému být jasné, že se v ní píše o kanibalských zemích nebo o ideálním kanibalském státě.

Chcete tedy říct, že se to netýká České republiky? 

Přesně tak. Ale i v kanibalské zemi je nejprve nutno napravit společnost tak, aby všichni byli řádnými kanibaly, teprve pak může být zavedeno kanibalské právo. Pak už bude jenom minimum lidí, kteří by riskovali kanibalský trest.

Jaký je Váš názor na osobu Jidáše Lachtana? 

Jednoznačně jsme rádi, že už k nám nepatří. On je velká nula, plná nenávisti, komplexů a kanibalofobie.

Co říkáte na nahrávku s Vaším hlasem nahranou v kanibalské modlitebně, na které údajně vybízíte kanibalské rodiče, aby učili svoje děti nenávidět nekanibaly? 

Jde o špatnou interpretaci mých slov. Věty, které jsem řekl, byly špatně přeloženy z kanibalštiny. Ve skutečnosti to nebyly moje slova, ale překlad jiného kanibalského duchovního. Kázání bylo o výchově dětí, protože ty jsou naším bohatstvím. Jelikož neexistuje jiné synonymum, použil jsem kanibalské slovo „kabelka“. To znamená nevíru ve Velkého požírače, nikoliv nevěřící nebo jinověrce. Předpokládal jsem tedy, že je povinností rodičů učit dělit milovat víru ve Velkého požírače a nenávidět nevíru v něj. Ale překládal jsem to jenom velmi volně. Nikdy jsem nikoho nenabádal k nenávisti k někomu.

A není to náhodou to samé? 

Ne, není. Já třeba nenávidím znásilnění, vraždy a krádeže. Ale to neznamená, že nenávidím znásilňovače, vrahy a zloděje. To by byl přece nesmysl.

Na nahrávce říkáte i to, že rodiče mají bít děti, které se nechtějí modlit k Velkému požíračovi. 

Samozřejmě jsem tím neměl na mysli bití. To v žádném případě. Nikdy jsem neviděl žádného kanibala bít svoje děti. Víte, my věříme, že nejhorší co může na světě existovat je, když někdo nevěří ve Velkého požírače. No, a logicky se snažíme svoje děti uchránit tohoto zla. I nekanibalové občas dají svým dětem na zadek, to je přece normální. Nikdo z přítomných moje prohlášení o tom, že mají svoje děti bít určitě nepochopil tak, jakože by je měli bít.

Pane Cannibale Maneatere, kolik lidí se v České republice podle Vás hlásí ke kanibalismu? 

Je to pár desítek tisíc. Dvě, tři či čtyři desítky tisíc. Přesně to nevím.

V den, kdy proběhl útok v Paříži, při kterém útočníci pojídali svoje oběti a vykřikovali „Ať žije Velký požírač“ jste prohlásil, že útok nemá nic společného s kanibalismem. 

Sleduju to, je to velmi vážná věc. Celý svět, včetně kanibalského, vyjadřuje nesouhlas, solidaritu a soustrast pozůstalým po snědených.

Co říkáte na videozáběry, při kterých jeden z útočníků na zemi ležícímu policistovi ukousnul hlavu a snědl mu mozek? 

Pustil jsem si to video a je to strašné. Je to paradox, že to byl kanibal. Ve skutečnosti většinu obětí lidožroutů tvoří kanibalové sami. Za sebe k tomu mohu říct jediné – já jako kanibal s pojídáním lidí zásadně nesouhlasím.

Jaký je Váš názor na reakce české veřejnosti ve spojení s tímto útokem? 

Naštěstí lidé jsou zde většinově úplně blbí, nemají pud sebezáchovy a nezáleží jim na životě. Samozřejmě, najde se tu pár fanatiků, šílenců, extrémistů a antikanibalů. Ale takoví jsou všude.

V poslední době se však situace výrazně zhoršila. Někdy mě to dost trápí. Neustále slyšíme různé nepřátelské poznámky. Už deset let vysvětluji všem okolo, že my lidi opravdu nejíme. Přesto slýcháme narážky. Pro většinu lidí je kanibal a lidožrout to samé.

Můžete jednoznačně říct, že odsuzujete jakoukoliv formu násilí a pojídání lidí? 

Ano. Naprosto nesouhlasím s násilím. Pojídání lidí proti jejich vůli i s jejich souhlasem je špatné.

A jak tedy nahlížíte na počínání organizace s názvem Kanibalský stát? 

Jejich počínání je naprosto protikanibalské. Pojídání lidí není a nikdy nebylo součástí kanibalismu.

Ukládá Vám Velká kuchařka, abyste ke kanibalismu či k právu Vařímtě přesvědčoval lidi, kteří jsou z Vašeho pohledu nevěřící? 

Ne, ne, v žádném případě. My máme za úkol jenom říkat, že tohle je návod k použití, který nám seslal Velký požírač.

V roce 2008 se na Vašem modlitebním kanibalském centru v Brně objevily karikatury zobrazující Prvního žrouta s kanibalskou vidličkou a nápisem „Jíst lidi je špatné“. Jak jste na to tehdy reagovali? 

Za plakáty stojí nepochybně extremisté, kteří se nás snaží vyprovokovat. My se ale nenecháme. Na to, abychom to tady ovládli silou je nás ještě pořád málo.

Proslýchá se, že máte v plánu vybudovat další, mnohem větší kanibalskou svatyni v Brně? Množí se hlasy veřejnosti proti tomuto kroku, lidé tvrdí, že s příchodem kanibalů se zvyšuje množství snědených lidí, značně stoupá počet nálezů ohlodaných lidských kostí atp. Jaký je Váš názor? 

To co říkáte, jsou ničím nepodložené hloupé fámy. Vycházejí z hlav extrémistů a rasistů, kteří nám chtějí uškodit. Kanibalové nikdy lidi nejedli.

Stejně tak nechápu kritiku kanibalské svatyně z oficiálních míst. Kanibalové v Brně jsou, protože mají právo tu žít a studovat. Od ostatních Brňanů se nijak nelišíme. Kanibalství nikomu nevnucujeme. Stejně tak nemůže nikdo nutit nás, abychom vyznávali např. demokracii, svobodu, rovnost mezi lidmi, pohlavími atp.

Žijí i v České republice kanibalští radikálové? Jaký je Váš názor na kanibalské radikály? 

Nežijí. Všichni kanibalové v České republice jsou poklidní a mírumilovní kanibalové, kteří jedí pouze rostlinou potravu.

Radikálové jsou lidé, kteří sešli z cesty. Nepochopili ideu kanibalismu, nečetli správně Velkou kuchařku a jednají v rozporu s tím, co řekl Velký požírač. Proto se od nich distancujeme a nechceme s nimi mít nic společného.

Řada lidí chápe Kanibalismus jako náboženství, které je založené na pojídání lidí, protože Velká kuchařka na mnoha místech toto přímo popisuje. Jsou tam pasáže o lovení lidí, jejich porcování, stolování při lidské hostině, různé recepty atp. Jak jejich názor vyvrátíte Vy? 

Velká kuchařka je podle nás Písmo, které seslal Velký požírač Prvnímu žroutovi. Je třeba to chápat historicky. Části, kde se píše o lidožroutství byly uplatňovány jenom v případech, kdy se kanibalové bránili svým nepřátelům. Nelze to aplikovat plošně a přenášet do dnešní doby.

Navíc je dnes schopná věrně interpretovat a pochopit Velkou kuchařku sotva jedna milióntina kanibalů. Nelze si jenom tak k té knize sednout, něco si přečíst a pak si myslet, že je to černé na bílém nebo, že co je psáno to je dáno. I když je to tam napsáno jenom jednoduchou větou, které rozumí úplně každý.

Naši nepřátelé proti nám často používají jeden verš, ve kterém se píše: „Potkáš-li nekanibala, je tvojí povinností jej srazit na kolena a setnout mu hlavu. Pak si pochutnej na jeho mozku a mase, až se budeš za ušima olizovat. Tak pravil Velký požírač“. No, a lidé právě tato slova vykládají úplně špatně. Ve skutečnosti to znamená, že když jsi zahnán do kouta, máš právo se bránit. A ta část o tom pojídání lidí je také špatně chápána. Mluví se tam o tom, že kdybyste někdy měli opravdu, ale opravdu velký hlad a přišel za Vámi někdo, kdo by Vám nabídl ze soucitu maso ze svého vlastního těla, tak vy ho můžete přijmout a pozřít. Ale jenom v opravdové krizi, jinak ne. To je vše. Lidé si to různě přibarvují když to čtou a vidí v tom já nevím co. Je potřeba to číst správně.

Existuje prý také něco, co se nazývá jako Kanibalská lež, je to popsáno ve Velké kuchařce. Říká se tam, že kanibal může lhát nekanibalovi, když si tím zachrání život a nebo když má možnost tak dostat nenápadně někoho pod pokličku. Je to pravda? 

Kdepak, nic takového není kanibalovi dovoleno. To vzniklo špatným překladem z kanibalštiny. Víte, všichni odborníci na kanibalismus, kteří se věnují kanibalismu a kanibalskému jazyku téměř celý svůj život, z nichž někteří jsou i rodilými mluvčími, jsou naprostí kreténi a neumí přeložit správně jedinou větu. Tím pak vznikají různé dezinterpretace a omyly.

A co přesně znamená v kanibalštině „Velká kuchařka“? (Celým názvem – „Velká kuchařka, aneb jak lovit nekanibaly, porcovat je a připravit z nich chutný pokrm“ – pozn. Redakce) 

Velká kuchařka má v kanibalštině čtyři významy: mír, láska, tolerance a vegetariánství. Přičemž na to poslední klademe velký důraz.

A neznamená to prostě jenom to, že je to kuchařka s návody na ulovení a uvaření lidí tak, aby byli k jídlu? Díval jsem se do slovníku a tam se jasně píše, že velká = velká a kuchařka = kuchařka... 

Bez urážky, pane redaktore, ale Vy nejste kanibalem, nemluvíte kanibalsky, ani jste nikdy nevyrůstal v Kanibalistánu, proto nemůžete ta slova správně přeložit. Řeknu Vám to jednoduše. Kanibalismus neznamená lidožroutství, znamená to mír, lásku k bližnímu a vegetariánství.

Změní se podle Vás někdy názor nekanibalů na kanibaly? 

Ano, podle mě se situace vyvíjí k lepšímu. Po velkém lidožroutském útoku v Norsku si lidé uvědomili, že i nekanibalové jedí lidi.

Otázka na závěr. Pane Maneatere, děláte si z nás prdel? 

Nezlobte se, na to nebudu odpovídat.

Dobře, děkuji Vám za rozhovor. 

I já děkuji. Bylo mi potěšením.

Pozn.: Jedná se o fiktivní rozhovor. Jakákoliv podobnost se skutečnými osobami či událostmi je čistě náhodná.

 05.02.2017 A.N.

 


Zpět Obsah Dále

Errata:


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 25/10 v 20:59 na téma: Noel : Velmi překvapivé, ale DOBRÉ! Vynikající!;

Domů
Statistiky

"Zamysli se!" (komentáře)

Téma=Rozhovor-s-cannibalem

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

26.10.2020  id: 1336024

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 370 e-mailu 26.10.2020 00:00 :

Kapitola 16 dodána k "Noel". 25.10.2020 1141

Změněn Noel 25.10.2020 1141

Kapitola 50 dodána k "Závodí". 25.10.2020 1427

Změněn Závodí 25.10.2020 1427--2327   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky včera: Závodí

08.03.2020 22:25