Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Prefabrikace veřejného mínění

(Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?)

Exkluzivní výpověď zaměstnance o praktikách, spin doctoringu, plánování výsledků průzkumů, prefabrikace volebních preferencí, ovlivňování nerozhodnutých voličů, opakování průzkumu, pokud výsledek nedopadl podle představ a další machinace!

Redakce AE News přinesla exkluzivní rozhovor s vrcholovým manažerem renomované agentury pro průzkum veřejného mínění v Česku. Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví, bez cenzury a natvrdo. Jelikož je osoba u této agentury stále zaměstnána, je rozhovor upravený, aby byla zaručena bezpečnost a anonymita whistleblowera, jehož výpověď nemá v historii české žurnalistiky obdoby. Svědectví je natolik závažné, že je přebírám i zde.

Česká televize - "Propaganda machine"

Česká televize - "Propaganda machine"

Popravdě, pro nás jsou informace z rozhovoru známými fakty, ovšem je to poprvé, kdy někdo vystoupil se svědectvím přímo zpoza informační barikády těchto agentur. Redakce AE News si ověřila tuto osobu i skutečnost, že opravdu u agentury působí. Jméno osoby je na její žádost v textu změněná. Po poradě s právníkem vyplynula nutnost neuveřejnit jméno agentury, kvůli zachování korektního rozměru článku, neboť kontaktování agentury s žádostí o vyjádření k informacím by informátora vystavilo riziku odhalení ze strany jeho zaměstnavatele. Nejde o ověřování validity jednotlivých informací a událostí, ale o poskytnutí publikačního prostoru lidem, kteří chtějí přinést svá svědectví. Cílem článku není obvinění konkrétní agentury z něčeho nekalého, jde o svědecký pohled na podivné praktiky v českých mediálních agenturách. Finální verze a redakční úpravy článku byly odsouhlaseny po vzájemné dohodě.

Mediální propaganda pohledem zevnitř agentury

Petře, můžete našim čtenářům říct něco bližšího o sobě? 

Pracuji pro agenturu už velmi dlouho, počet let nechci kvůli identifikaci uvádět. Vystudoval jsem zahraniční politologii a mediální vztahy, stejně jako někteří moji kolegové a v agentuře pracuji na pozici manažera. O rodině nechci hovořit, nerad bych je nějak ohrozil nebo identifikoval sám sebe v médiích. Nabídl jsem anonymní rozhovor i jedné komerční české televizi, ale odmítli mne bez udání důvodu. Rozhodl jsem se tedy informace uveřejnit anonymně na internetu a AE News mi přišlo jako vhodná platforma, protože umožňujete publikování informací od anonymních whistleblowerů. O vás jsem se dozvěděl teprve nedávno v souvislosti s kauzou červených lístků proti prezidentovi Zemanovi. Nastal čas, aby někdo udělal to, co je nutné. Aby lidé věděli, jak je s nimi manipulováno ze strany médií.

Proč jste se rozhodl promluvit? 

Události okolo tendencí a snah o svržení českého prezidenta jsou plně v souladu s tím, na čem jsme v agentuře pracovali i ve spolupráci s Českou Televizí a poslední vývoj v tomto veřejnoprávním médiu je opravdu neskutečný převrat, se kterým nikdo z dozorových institucí nechce nebo spíš neumí nic udělat a já nehodlám nečinně přihlížet. Ty informace, které o nich máme, jsou v podstatě v té poloze, že z České Televize se stala neřízená střela, neovladatelné těleso, kterého se zmocnili bývalí aktivisté okolo vůdců známého »spacákového povstání«, tedy lidé z okolí bývalého prezidenta Václava Havla a Jana Rumla.

Chcete říct, že současná kampaň proti Zemanovi je řízena z Kavčích Hor tzv. Havlisty? 

Není odtamtud řízená, je odtamtud pouze medializována. Zato ale velmi intenzivně. Řízena je však odjinud.

Počítám, že oba víme, kdo ji řídí. 

Ano, ta kampaň pochází přímo od amerických mediálních poradců ministerstva zahraničí Spojených států amerických a od jejich detašovaných pracovišť na ambasádách, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kyjevě na konci minulého roku. Jsou to stejní lidé, kteří dnes řídí prefabrikaci průzkumů veřejného mínění v České Republice, kteří financují tyto průzkumy a pomáhají logisticky zajišťovat hlavní eventy v ulicích.

Hyde park (s pečlivě vybíranými účastníky)

Hyde park (s pečlivě vybíranými účastníky)

Co to je prefabrikace? 

To je předpříprava mediálního mínění odvozeného od plánovaného předpokladu průzkumu občanských postojů a názorů. Je to hlavní model ovlivňování myšlení obyvatelstva v západních zemích a USA. Skrze prefabrikaci lze rozpoutat revoluci nebo i válku, zvrátit výsledek voleb na poslední chvíli, dostat neparlamentní stranu do sněmovny, zajistit rezoluci rady OSN, prakticky cokoliv.

To zní opravdu děsivě, jak to funguje? 

V principu jde o Machiavelismus implementovaný do mediálního prostoru 21. století. Funguje to tak, že mediální agentura, která dělá průzkum veřejného mínění, podsune veřejnosti nejprve prefabrikát. To znamená uměle vytvořený konstrukt, který veřejnost velmi rychle pojme v podvědomí za svůj vlastní názor. V tom spočívá princip a největší síla. Dokonalým prefabrikátem se stala tragédie letu MH17 na Ukrajině. Média bez jediného důkazu nebo stanoviska vyšetřovatelů podstrčila veřejnosti prefabrikát o vině Ruska a pro-ruských separatistů. Tyto prefabrikáty jsou ihned vzápětí testovány v průzkumech veřejného mínění. Pokud se prefabrikát uchytí, začne se s ním pracovat jako s nezvratným faktem, pravdou, a následně média a tiskové agentury začnou prefabrikát šířit do médií.

V Česku jste pracoval na nějakém prefabrikátu? 

Ano, byla to předvolební kampaň hnutí ANO. V podstatě šlo o to, abychom pomohli vytvořit v očích nerozhodnutých voličů prefabrikovanou představu o tom, že neznámé hnutí ANO v preferencích roste a že představuje alternativu vůči zavedeným stranám v době, kdy o hnutí nikdo ještě nevěděl.

Jak to probíhalo? 

Nejprve jsme museli analyzovat vzorek našich vybraných respondentů, které na projekt použijeme z naší databáze. Většina veřejnosti si totiž myslí, že průzkum probíhá na ulici nebo náhodným telefonováním na různá náhodná čísla. I když i to se někdy používá, je to jen zcela výjimečně, protože z náhodných dotazů náhodných osob nelze tak snadno sestavit reprezentativní vzorek. Veřejnost si myslí, že při průzkumu se používá faktor náhody.

A tak to nefunguje? 

Kdepak. Na průzkumech se podílí vzorek tzv. »vybraných respondentů«. To jsou osoby, které s naší agenturou spolupracují. My o nich máme sociologický a profesní profil, známé jejich rodiny, přátele, zaměstnání, rodinný příjem a vše ostatní, abychom mohli respondenta zařadit do určité sociální skupiny. Množina těchto respondentů potom vytvoří tzv. reprezentativní vzorek, se kterým se dál pracuje.

Počkat, takže to znamená, že vy víte, jak kdo bude na jaké otázky přibližně odpovídat? 

Ano, víme to s vysokou přesností. Obecně můžeme říct, že známe dopředu reakci respondenta na určité téma s přesností převyšující 90% pravděpodobnosti. Dokážeme tedy naplánovat výsledek zadaného průzkumu klienta, aniž bychom zfalšovali jediný checkbox. To je nezbytné pro agenturu a její přežití.

Proboha, ale to znamená, že ten průzkum je zfalšovaný, ne? 

To právě není. Pouze prefabrikovaný. Nikdo nefalšuje odpovědi respondentů. My pouze zajistíme, že otázky budou položeny na stůl vybraným respondentům, o kterých bezpečně víme, že odpoví podle našich představ, resp. podle představ zadavatele. Většina zadavatelů nechce zjistit názor veřejnosti, ale chce potvrdit svůj předpoklad. To se mnohdy rozchází s výsledky průzkumů, a potom klient chce buď průzkum opakovat, anebo od nás odejde ke konkurenci, kde mu vyjde lepší výsledek průzkumu. Možná vás to překvapí, ale většina průzkumů je placena až v okamžiku, kdy je klient o něčem přesvědčen a očekává pouhé potvrzení z průzkumu. Že by nám někdo dal zakázku bez představy, jak výsledek dopadne, to se stává jen málokdy.

Takže průzkumy slouží spíš jako podklad pro nějaké teze nebo tvrzení? 

V devíti z deseti případů jde o tzv. konfirmační průzkumy, tedy jak název napovídá, průzkumy, které mají něco zadavatelovi potvrdit. Pokud nepotvrdí, bude problém. A to se potom průzkum obvykle opakuje, třeba i několikrát, dokud se výsledek nedostaví. Empirických průzkumů, tedy těch, které nic dopředu nepředpokládají ze strany zadavatele, těch je opravdu minimum a každým rokem jich je méně.

Kdo si u vás objednává prefabrikované výsledky? 

Různé subjekty. Od politických stran mimo i uvnitř poslanecké sněmovny, přes média až po soukromé firmy. Např. Česká Televize si zažádá o průzkum na téma soužití Čechů s menšinami. Ta otázka na respondenty zní: »Bydleli byste s Romy v jednom domě?« a když my uděláme průzkum, ten výsledek je takový, jaký asi sami tušíte, a nám přijde potom z České Televize reakce, že ten průzkum chtějí udělat znovu, protože »výsledek průzkumu nezapadl do konceptu jejich zpravodajství«. Takže oni nám pošlou novou upravenou otázku a ta zní: »Jak hodnotíte soužití s menšinami?«

A ten výsledek vyjde podruhé jinak? 

Jistě. Však otázka je podruhé již zcela neutrální. V televizi se to ale potom interpretuje tak, že čeští občané mají od minulého roku lepší pohled na spolužití s etnickými menšinami a Romy zejména. Někdy děláme průzkum pro klienta i 4x po sobě, než je konečně spokojen. Platí ale pochopitelně jen za jeden průzkum, ten, který mu vyhovuje. Agentura si nemůže dovolit o klienta přijít.

Byl tohle důvod obrovských rozporů v průzkumech před volbami do parlamentu v roce 2010? 

Ano, ČSSD tehdy chtěla výsledky za každou cenu materializovat v průzkumech, neměli čas na prefabrikaci postojů občanů, to vyžaduje čas a peníze v mediálním prostoru. Prostě nabídli peníze jenom na průzkumy a chtěli výsledek. Když nebyl podle jejich představ, šli ke konkurenci. ČSSD tehdy měla přitom dost času zainvestovat do finančně náročnějšího spin doctoringu a přetavit ty »zdoktorované« průzkumy v reálný výsledek.

Co je to spin doctoring? 

To je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuse okolo jediného a mnohdy úplně banálního zástupného tématu. Vezmete si téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. Prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o který se postaráme my, pak ukáže, že toto téma zajímá voliče nejvíc. Najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. A také změnil.

Takže se přiznáváte, že jste potopili Jiřího Paroubka v roce 2010? 

Okolo Jiřího Paroubka se podařilo pravici roztočit spin doctoring poslední měsíc před volbami v roce 2010. Strany TOP09 a ODS si objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Ve skutečnosti to bylo jinak, on byl pro ČSSD jejich nejsilnější postava, ale spin zafungoval a veřejnost tomu začala opravdu věřit, najednou se začaly ozývat hlasy i zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrý lídr. Byl to jeden z nejlepších spinů posledních 20 let, pravici se podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. ČSSD měla spoustu munice, jak tehdy oslabit pravici, ale neschopným managementem volební kampaně ČSSD ze strany pana Tvrdíka to dopadlo pro Jiřího Paroubka katastrofálně.

Šéf volební kampaně Tvrdík - měl na svědomí katastrofální propad ČSSD při volbách v roce 2010...

Šéf volební kampaně Tvrdík - měl na svědomí
katastrofální propad ČSSD při volbách v roce 2010...

Zmínil jste protesty proti Zemanovi. Jde také o spin? 

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad před několika dny měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.

Jsou protesty proti Zemanovi legitimní? 

Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev, o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám »majdanizace« českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.

Jak se vlastně podsouvá veřejnosti cizí názor? Tedy jak se dělá ta »prefabrikace«? Jak to vypadá krok za krokem? 

Tak především je třeba na toto mít peníze. Prefabrikace vyžaduje mediální prostor (noviny, servery a televize) a prefabrikované průzkumy veřejného mínění. Když přijde klient, např. nové politické hnutí, které se chce dostat do sněmovny, tak my jim poradíme spinová témata, doporučíme jim mediální prostor v televizi a připravíme sérii šesti až osmi prefabrikovaných průzkumů, které posílí spinová témata a vyvolají ve veřejnosti představu, že nové hnutí má našlápnuto k dobrému výsledku. To je hlavní motor celého projektu.

Aha, takže oni potom s těmi průzkumy od vás jdou do médií, aby jim tam dali prostor? 

Ano. Pokud průzkumy ukazují růst preferencí strany, v médiích tomu uvěří a voliči tomu také věří a média je pustí do vysílání. A nerozhodnutí voliči mají tendenci takovou stranu vyzkoušet a hlasovat pro ní. Politická základna nerozhodnutých voličů je v ČR obrovská. Jsou to lidé, kteří rádi experimentují, ale zároveň neradi dávají hlas někomu, kdo se do sněmovny nedostane. My tedy připravíme podmínky k tomu, aby byli přesvědčení, že nové hnutí má trvalý růst a určitě se do sněmovny dostane. V případě Věcí Veřejných a hnutí ANO se nám to povedlo.

Často se hovoří o začarovaném kruhu pro nové politické subjekty, že nemají mediální prostor... 

Tak přesně pro tohle zde jsou mediální a průzkumové agentury, aby ten kruh rozsekly. Do médií se dostanete pouze v případě, že máte šanci na zajímavý výsledek ve volbách. Abyste ale měli šanci na zajímavý výsledek, musíte se dostat do médií, aby se o vás voliči vůbec dozvěděli. Ale protože do médií se dostanete teprve až poté, co získáte dostatek voličů, tak to znamená, že se pohybujete v kruhu. My dokážeme ten kruh prolomit tím, že zajistíme prefabrikované průzkumy ukazující růst preferencí díky spinovým tématům, které posuneme sami do médií a položíme rovnítko mezi spinové téma a nový politický subjekt, který se s tímto spinovým tématem umí nejlépe vypořádat.

Hnutí ANO Andreje Babiše je tedy produktem prefabrikátů a spinu? 

Samozřejmě, však ANO si rezervovalo průzkumy u mnoha agentur už rok před volbami, v době, kdy ještě nikdo netušil, že vůbec nějaké předčasné volby na podzim v roce 2013 proběhnou. My jsme dostali do ruky průzkum na jaře 2013, kde figurovalo tehdy neznámé hnutí ANO s preferencemi postupně od 3 do 11 procent a já sám jsem netušil, odkud se to exotické hnutí vzalo a bylo mi jasné, že se dívám na prefabrikovaný průzkum od konkurence. Už tehdy totiž běžel u konkurence spin a prefabrikovaný průzkum, ústředním bodem Babišova spinu bylo »zatočení s korupcí«»Babiš má tolik peněz, že nebude v politice krást«. Lidé tomu uvěřili. Poté, co Agrofert zakoupil Mafru, začala doslova tsunami mediálního spinu a průzkumy vyráběly obraz rostoucích preferencí hnutí ANO, které ještě tehdy ve skutečnosti ale nerostly. Byl to jen prefabrikát. Podílela se na tom i ČT s průzkumy, které brala od nás a od kolegů z konkurence. Prefabrikace ANO začala fungovat v poctivých empirických průzkumech na přelomu srpna a září 2013. Veřejnost tehdy konečně vzala růst prefabrikovaných preferencí ANO za svůj názor a lidé opravdu pro ANO nakonec hlasovali.

Volební model, podstrkávaný voličům. Tak chceme, abyste volili!

Volební model, podstrkávaný voličům.
Tak chceme, abyste volili!

Prefabrikovaný volební model nebo empirika? Člověk mimo agenturu jedno od druhého nerozezná...

Samotný prefabrikovaný průzkum probíhá jak? 

Vybereme z naší databáze respondenty, kteří sebe definují jako nerozhodnuté voliče a mají tendenci zkoušet nové perspektivní strany. Vzorek respondentů konfrontujeme se vzorkem bez prefabrikace. Tím ověřujeme skutečnost a radíme klientovi, co by měl udělat a změnit, aby se prefabrikát začal přetavovat v realitu v empirice.

Čili to je doslova vaření výsledků voleb na objednávku? 

Ano, je to technika převzatá z amerických volebních kampaní. Tam jsou průzkumové agentury doslova závislé na spinech a na výrobě výsledků voleb. Ten level je tam úplně někde jinde. Koneckonců, kde jinde než v USA by si lidé zvolili do svého čela neznámého politika, o kterém nikdy v životě neslyšeli, který je černoch a který nebyl nikdy politickým matadorem a pomáhal v kanceláři charity na předměstí Chicaga. Spinové téma »Change«»Yes, We Can!« srovnalo republikánskou kampaň se zemí. V Česku byl předmětem spinu při prezidentské kandidatuře i Jan Švejnar a Jan Fischer, ale jejich americky řízené kampaně dojely na zoufale nízkou volební disciplínu mladých voličů, kteří dlouhodobě chodí k volbám ve větších počtech jen v Praze a Brně, zbytek republiky je válcují voliči nad 45 let věku. Spinová témata v Česku přitom oslovují hlavně prvovoliče, starší osoby mnohem méně.

Čím starší ročník, tím menší pravděpodobnost, že podlehne spinu.

Mládež nakonec hlasovala pro Karla Schwarzenberga, ne? 

Ano, ta kampaň byla povedená, kníže s čírem jako pankáč oslovil mladé voliče i díky své jadrné mluvě (hovno, prdel, neposrat se z toho...), která mladým lidem u Karla Schwarzenberga nevadí, na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana. Dodnes mne udivuje, že ti lidé nemají trochu sebereflexe.

Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018? 

Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.

Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta? 

Američané ho na hradě nechtějí. A nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a šablony při demonstracích. Anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajením v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.

Cizinci nás oblbují... Bizarní výzva cizích státních příslušníků k fyzické likvidaci prezidenta nebo užiteční idioti?

Cizinci nás oblbují...
Bizarní výzva cizích státních příslušníků
k fyzické likvidaci prezidenta
nebo užiteční idioti?

A to zrušení přímé volby?  

To je věc, kterou jsme dostali na stůl minulý týden. Jedná se o průzkum názorů, jestli by občané souhlasili se zrušením přímé volby prezidenta.

Kdo si tento průzkum žádal? 

To nemohu sdělit, jenom prozradím, že nejde o domácí zakázku, ale je to zahraniční klient z USA, který si podobnou zakázku zadal i u konkurence.

Znamená to něco konkrétního o dalším spinu z USA? 

Nemusí to znamenat nic, mnoho průzkumů se zadává přes prostředníky, zahraniční firmy, český klient třeba nechce odhalit identitu, pro koho se průzkum zadává, takže to posune přes zahraničního prostředníka, třeba z USA. Ale je to vypovídající fakt o tom, že politické strany v ČR litují přímé volby prezidenta. Miloš Zeman má obrovský silný mandát mezi nejsilnějším volebním elektorátem s nejsilnější volební disciplínou v ČR, u lidí mezi 50 až 65 lety. Ať už stojí proti Zemanovi kdokoliv, musí nejprve odstranit tento jeho elektorát. A protože to vypadá, že to asi ani nepůjde, tak zřejmě se někdo chystá na plán B a chce přijít rovnou se zrušením přímé volby.

A to by podle vás prošlo? 

Určitě, pomocí vhodného spinu. Sprostý prezident - každý den nový článek proti Zemanovi na hlavních serverech, každý den reportáž proti Zemanovi v České Televizi a série průzkumů veřejného mínění, které se postaví tak, že větší spokojenost obyvatelstva byla s prezidenty v době, kdy nebyli voleni přímo. Taková hezká mediální zkratka, že? A když už jsme u toho, mediálně se to pokryje v České Televizi diskusním pořadem o politické kultuře, že tady existuje reálná hrozba, že si lidé příště zvolí díky své nezodpovědnosti a neuvědomělosti nějakou osobu ještě horší, než je Miloš Zeman a to by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Nakonec proti zrušení přímé volby nebude nikdo protestovat, jak už jste psali v jednom vašem článku, to bylo výstižné. Podle mne je to reálná možnost, že Česko příště už prezidenta přímo volit nebude, pokud současná koalice zjistí, že se jí nepodaří dosadit na Hrad svého člověka po (nebo proti) Zemanovi.

Koho chce na Hrad současná koalice? 

Pravděpodobně to ještě ani sami neví. Vědí, že nechtějí Zemana, ale nemají kandidáta, který by vyhrál přímé volby u občanů. To je ten největší problém pro koalici. Američané by rádi viděli někoho z dua Švejnar - Schwarzenberg, ale ti nemají v konkurenci s Milošem Zemanem šanci. Pokud by Zeman již nekandidoval, situace by se změnila, ta šance by u obou dramaticky vzrostla, a to i na úkor takových kandidátů, jako Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš. Konkrétně Babiš je takový černý kůň případné prezidentské volby, ale on chce být primárně příštím premiérem, aby mohl kontrolovat mocensko-ekonomický business ve státě. To by z pozice prezidenta nemohl.

Je pravda, že Američané chtějí Babiše na Hradě? 

Američané chtějí v té pozici někoho, s kým se domluví, kdo jim bude umět kývat na jejich představy a kdo tyto představy pojme za své vlastní. Nemyslím si ale, že se nějaký takový politik tohoto profilu podruhé najde. Václav Havel byl výjimka natolik významná, že mu odhalili i bustu v americkém kongresu. Babiš je ale oligarcha na český způsob a s těmito lidmi se umí Američané domluvit vždycky. A prezident Babiš by posloužil Američanům lépe než premiér Babiš, protože Američané potřebují ovládat prezidenta jako nejvyššího představitele státu ve vztahu navenek. Premiér je důležitá pozice směrem dovnitř státu a to Američany moc nezajímá. Oni neuznávají historický systém premiérů evropských vlád, nerozumí tomuto systému, takže je běžné, že přijede premiér nějaké evropské země do USA a prezident USA ho vůbec nepřijme, není-li to nezbytně nutné. Snad jedinou výjimkou je britský premiér a německá kancléřka, ale ani jeden z nich není typickým premiérem, jejich pravomoci jsou na rozdíl od běžných premiérů evropských zemí obrovské.

Ano, bude líp. Ale jen pro nás! (Mediální spinová reklama hnutí ANO).

Ano, bude líp. Ale jen pro nás!
(Mediální spinová reklama hnutí ANO).

Zemana na Hradě tedy nechce ani Brusel? Ten byl ale z jeho volby původně nadšený, ne? 

To nadšení vyprchalo v okamžiku, kdy se Zeman začal chovat více jako prezident České Republiky a méně jako panevropský hodnostář střihu pana Rompuye. Zemanův tlak na posilování ekonomických vazeb českých podniků s východními trhy způsobil v Bruselu nejprve zdvižená obočí a po jeho vstřícných slovech směrem ke zrušení sankcí proti Rusku i doslova zděšení. Zeman ale pořád představuje pro Brusel politika, který má velmi silné pro-evropské a pro-unijní smýšlení a dokud toto zůstane, Brusel bude za Zemana vděčný. Kdykoliv se ale objeví možnost jeho výměny za někoho více proti-ruského a alespoň stejně pro-evropského, tak nebudou váhat a Zemana potopí.

Když se podíváme na průzkumy třeba v médiích, jak má člověk poznat, že jde o prefabrikát? 

Pokud to poznáte, tak to znamená, že jde o velmi špatný prefabrikát. Ale i těch je mnoho. Takovými nepovedenými prefabrikáty jsou třeba různé průzkumy pro některé orgány Evropské Unie a různé neziskové organizace, kde je explicitně poptávka po prefabrikátech za každou cenu. Např. průzkum toho, jestli jsou lidé šťastní, který stát představuje pro naši zemi největší hrozbu, jestli jsou lidé spokojeni se svojí životní úrovní, jestli se lidem žije lépe dnes než před rokem 1989 a mnohé další průzkumy, kterým prefabrikace čouhá z obalů, že to nejde přehlédnout. Takové průzkumy ale nemají žádný potenciál, nemají žádný »impact« na společnost.

Proč nemají žádný dopad? 

Protože nemají vypovídací hodnotu. Když udělá agentura takový průzkum, dostane pokaždé jiný výsledek. Dnes jsou respondenti šťastní, protože si našli báječnou partnerku. Za týden se s ní rozejdou a hodnotí svůj život jako nešťastný. V televizi uvidí respondent dvě reportáže o ruské agresi na Ukrajině a do dotazníku napíše, že největší hrozbou pro naši zemi je Rusko. Za týden je hlavním tématem v televizi Islámský stát a ten samý respondent napíše, že největší hrozbou pro Česko je nestabilní Sýrie a Irák. Tyto průzkumy jsou zcela zavádějící a slouží více jako propaganda než jako seriózní materiál s nějakou vypovídající hodnotou. Přesto je však o tyto průzkumy velký zájem. Hlavně ze strany médií a televize.

Znamená to tedy, že mainstream vědomě šíří propagandu a podkládá ji průzkumy stejného ražení? 

Já nemám rád slovo propaganda, protože to slovo je posunuté úplně do jiné polohy, než ve které by mělo být. Pokud se snažíte někomu podsunout informaci a ta informace má určitý tvar a strukturu, tak to samo o sobě může být vnímáno jako propaganda a přitom jste neudělali nic špatného. Jenom jste vzali informaci vyskytující se v bodě A a přesunuli jste ji do bodu B. Tímto úkonem, jakkoliv se zdá neškodný, vzniká velmi často propaganda, nebo alespoň to, jak ji dnešní média nazývají.

Můžete uvést příklad? 

Takovým příkladem je např. kauza Pussy Riot. To je modelový příklad. Ta děvčata provedla výtržnost v kostele a policie je logicky zatkla, zcela korektně, jak by se stalo v každé západní zemi, v USA i u nás. Zahraniční média tu informaci z ruských médií vyzvedla a přenesla ji na hlavní stránky západních novin a serverů ve vyznění, že ruský režim uvěznil disidentskou skupinu. Ty články jsem četl, byly doslova přeložené z ruštiny, bez jediného změněného slova, ale přesto vyznění těch článků v západním tisku byla hotová surová propaganda, která de facto vysvětlovala, že pokud nemůže člověk v kostele svobodně skákat po oltáři a tancovat za doprovodu zvukové aparatury divoké tance, tak je to projevem totalitního režimu a diktatury a nesvobody.

Ano, tak nějak to uváděla i česká média. 

Nejenom, že to uváděla česká média. Česká média to slovo do slova převzala od zahraničních tiskových agentur, tuším od Reuters pocházela ta originální zpráva.

Když mluvíme o těchto agenturách, jaké máte s nimi zkušenosti? 

Ty velké zpravodajské agentury, to jsou mediální kolosy, kde nejde o novinařinu. Oni novinařinu nedělají, spíš fungují jako agregátory informací. Fungují de facto jako rádiové vysílače, které přenášejí pouze signál, ale ten signál obsahuje informace, které vznikají mimo tiskové agentury. A problém těch agentur je v tom, že do svého přenosového pásma pouštějí pouze úzkou skupinu vstupních zdrojů. Přebírají informace od velkých novin, velkých serverů, jak se říká, od mainstreamu. Ale i od VIP bloggerů. A neznámých subjektů s akreditací a tiskových odborů vlád a zpravodajských služeb. A protože mainstream je v soukromých rukách, mnohdy v nadnárodních svazcích, tak najednou začnete zjišťovat, že všechny tyto agentury šíří jeden typ informací, což je velmi nebezpečné pro svobodu a demokracii v západních zemích, protože ne všechno, co se do přenosového pásma těchto agentur dostane, je zpravodajství.

Velká zpravodajská trojka: AP, AFP a Reuters

Velká zpravodajská trojka: AP, AFP a Reuters

Platí stále ona poučka, že jakákoliv propaganda a lež, kterou posvětí velká trojka, se stává pravdou? 

Samozřejmě, platí to stále a vlastně dnes to platí více, než tomu bylo kdykoliv předtím. Agentury AP, AFP a Reuters tvoří 99% všech mediálních zpráv v EU a v USA, každou minutu chrlí tisíce zpráv, které okamžitě přebírají národní tiskové agentury jednotlivých zemí a od nich noviny, média a televize. Když půjdete hluboko zpětně po původu těchto zpráv, tak se nikdy nedozvíte, kdo je napsal, kde vznikly, kdo je certifikoval jako validní. Dnes stačí zkrátka certifikace toho, že informace vypadla z jedné z těchto tří agentur a tím pátrání po původu informace končí. V tom je velká hrozba pro informační integritu v médiích. A když se podíváte, jaký propagandistický éthos šíří třeba Česká televize, a to je velmi malá lokální ryba, jaký dopad asi musí mít informace chrlené z těchto tří zpravodajských agentur, které nikdo nekontroluje a neověřuje jejich vstupy?

Jsou tedy informace na alternativních serverech pravdivější? 

Propaganda jede na plné obrátky na celé mediální frontě. Také alternativní média publikují často věci za horizontem toho, co bych se já odvážil nazývat pravdou. Ovšem na rozdíl třeba od mainstreamu probublává v alternativních médiích na povrch nezkreslená pravda, ta zásadní pravda bez příkras a nějakého vylepšování. Čtenář má možnost se dozvědět pravdu a dát si jí do konfrontace s informačními produkty mainstreamu. To vidím jako pozitivní věc a světlo na konci tunelu.

Čtete AE News pravidelně? 

Občas přijdu a přečtu si nějaké články, na můj vkus jsou příliš dlouhé a obsáhlé, nemám moc času, ale je fajn, že píšete o událostech v širokých souvislostech, o kterých my víme třeba v agentuře, ale do médií se nic takového nedostane. Práce, kterou děláte, může být z určitého pohledu i lehce nebezpečná, protože otevíráte hnisavé rány současné západní mediokracie, mluvíte o vlivech amerických tajných služeb na dění v ČR, o kterém my víme, že se děje v neskutečném měřítku a rozsahu, je ale dobře, že tyto informace zaznívají.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům? 

Aby neposuzovali zprávy v médiích podle mustru typu »říkali to v televizi, tak to bude pravda«, nebo »psali to na nejserióznějším zpravodajském serveru, bude to jistě pravda«, protože v dnešní době je pravda velmi křehké, vzácné a výbušné zboží, které se do mainstreamových médií mnohdy ani nedostane. Přemýšlejte nad mediálními zprávami, zda-li se nestáváte obětí spinu.

Děkuji Vám za rozhovor. 

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 10/3 v 19:07 na téma: §Behounek : Menší oprava - pořad k 90.výročí letu vzducholodi Italia k severnímu pólu se nebude konat 26.května 2018, ale ve středu 30.května 2018 v Národním technickém muzeu v Praze od 17:00 hodin.Kdo se tam chystáte (já tam budu určitě, pokud mě mezitím nepřejede autobus a nesežere kočka:-) ), opravte si to v kalendáři!

Domů
Statistiky

"Zamysli se!" (komentáře)

Téma=§Propaganda Hlasoval 1, celkem 5 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

19.03.2018 v 06:00 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

  Smazat!?

19.03.2018  id: 1292705

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 301 e-mailu 19.03.2018 00:00 :

Změna v "Návod pro autory" 18.03.2018 1042   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 

14.03.2018 v 19:50 id: 1292700

Ještě skromný dotaz. Bude poslední verze Manuscriptu v opraveném epub 2? A nebude jednou taky v PDF se kterým problémy nejsou?


SW: PDF je pro čtečky naprosto nevhodný formát, má totiž pevnou stránku a neumožňuje měnit velikost písma. To je naopak výhodné pro tiskárny, proto budou nutné oba formáty. (15.03.2018 02:31)


SW: S tím EPUB jsem si na sebe upletl bič! Například kontrola správného "vnoření"! Normální HTML dřív brala jako legální například (b)(u)tohle(/b)(/u), jenže to je v EPUB zakázané! Nebo úsek, kde (b)byla struktura (u) taková, jako (/b) třeba tady(/u), to bylo a dosud je legální. U EPUB to je chyba, která může být důvodem k odmítnutí celé knihy! A tam, kde se to míchá všechno, například uvnitř tabulek, kde se navíc mění styly v každé buňce jinak, je to skoro nezvladatelný problém. Přitom to "Libre Office" (stejně jako "Mrtvosoftí Word") klidně mastí, (b)jak se jim to hodí. Například tohle!(/p)

(p)A já to po nich mám učesávat?(/b) Začínám si vážit programu "Calibre", kde to zřejmě naprosto puntičkářsky vyřešili. Ale bude hůř! V navrhovaném EPUB 3 budou tagy jako (b),(i),(u),(/b),(/i),(/u),(sub),(/sub),(sup),(/sup),(center),(/center) a spousta dalších přísně zakázané a všechno se má řešit výhradně a pouze v CSS (že tím zase příšerně naroste objem dat? Nevadí! A staré knihy budou postupně "ztrácet podporu"). To zase byl někdo chytřejší než celé stádo opic! (17.03.2018 20:29)


4. Jméno: ESc

 

 

Téma: Admin

 

13.03.2018 v 23:20 id: 1292698

Tak jsem našel chybu ve vámi generovaném epub souboru. Uvnitř souboru je složka "META-INF" - a ta MUSÍ být napsána velkým písmem! Vy ji máte v nových souborech malým písmem - "Meta-inf".

Struktura souboru by měla být: v rootu složky "META-INF" a "OEBPS" a soubor "mimetype". Ve složce "OEBPS" mají být složky "Images" - pro obrázky, "Styles" - pro styly a "Text" pro "index_split_xxx.xhtml" + "titlepage.xhtml" a soubory "content.opf" a "toc.ncx". No a to je asi zatím vše...


SW: Konečně se mi dostala do rukou publikace "Specifikace EPUB 2". Opravil jsem to podle ní. Je pravda, že "META-INF" musí být velkými písmeny, ale ostatní složky jsou libovolné (v některých příkladech měli místo složky "Text" složku "Chapters" a místo "OEBPS" složku "Container" - přesto jsem to udělal podle celkového "mustru", který v publikaci byl, jako asi každý). Ale bonbónek na závěr: Koho by napadlo, že soubory musí být fyzicky zipovány v abecedním pořádku? (Až na mimetype, ten musí být vždy jako první a nekomprimovaný.) Když se do ZIP souboru podíváte, fyzické setřídění se nedozvíte! Když do ZIP-souboru něco přidáte nebo vyměníte, ocitne se to na konci, třídění to poruší, což je podle autorů příznak hacknutí a čtečky, které na to dbají, všechno odmítnou, aby se "nezavšivily". (Mimochodem, chraň nás Alláh před EPUB 3! Tam je to ještě striktnější. Autoři zřejmě "Mrtvosoftí".)

Vyměnil jsem modul generátoru. Je tam novinka - knihy se dají vygenerovat bez obrázků (pro ty, kdo mají čtečku bez obrázků, nebo si to prostě nepřejí - obálka tam ale bude vždy). Soubor je pak o dost kratší. To není pouhé nezkopírování obrázků, to je generování s vynecháním příkazů "(img" (aby nebyly konflikty). Někdo to možná uvítá. Porovnal jsem všechny čtečky (ještě je mám schované) a prakticky všechny to už čtou, až na pár detailů - některé programy nezvládnou obsah, jiné mastí všechno jedním fontem a bez barev, některé nezvládají tabulky (to je u Zoidée obzvlášť vidět), jiné tak jako tak ignorují obrázky, některé klidně ponechávají jednopísmenková slova na konci řádku, některé čtečky z Google otravují reklamami (ty smažu hned) a nejhůř dopadl CoolReader, protože píše švédsko-rusky (to se nedá číst). Možná by to spravily jiné fonty, ale to běžného LAMU nezajímá (mažu).

Mimochodem, když tohle "Sigil" neodhalí, pak IMHO nemá právo na existenci! (14.03.2018 11:43)


jiho: Otestoval jsem nový generátor na Zoidé. Linuxový CoolReader (v.3.1.2.3-43ubuntu2) už čte přímo staženou ePUB knihu včetně obrázků, češtiny, stylů i tabulek, nefunguje jen obsah. Po načtení do Sigilu (v.0.9.9) a uložení už CoolReader zobrazí i obsah.

Co se týká kritiky těchto programů, tak bych je tak neodsuzoval, když bych používal jen nějaké prastaré alfa verze pod WXP. Předpokládám, že v době WXP byly v počátcích i definice mnohých formátů elektronických knih, takže zpětná kompatibilitaje asi troch problém. Nicméně i nejstarší ePUB knihy co mám jsou v CoolReaderu čitelné, takže i ta nekompatibilita verzí není tak hrozná. Ještě k Sigilu - umí pracovat s celou řadou modulů, mimo jiné i verifikace ePUB. Moduly Sigilu jsem ale zatím netestoval. (14.03.2018 17:00)


SW: Mohl bych poprosit o zaslání opravené verze mailem? Udělal jsem pod WinXP totéž (Sigil v.0.9.9) a uložený soubor se u většiny čteček choval stejně (až na ty, co jsem už smazal). Když porovnám soubor toc.ncx (obsah) ode mne a od Sigilu, pak jsou shodné, až na přeskupení parametrů u jednoho řádku deklarací, což by nemělo mít vliv. Ale ono se to taky nezlepšilo. (14.03.2018 17:42)


jiho: Poslal jsem Zoidé uloženou ze Sigilu. A přeji autorsky plodné dny a hlavně zdraví. (14.03.2018 19:35)


SW: Upravil jsem všechny rozdílné soubory, takže TotalCommander hlásí, že "jsou shodné" (další chyba mohla být u souborů css, které měly ukončení řádků 0x0D0A, zatímco Unix má jen 0x0A). Teď se liší jen "content.opf", ale jen ve 3 řádcích: v čase a ve dvou řádcích přidaných Sigilem s popisem jeho "poslední modifikace". Mělo by to chodit, ale dneska jdu spát, testovat budu až zítra. (15.03.2018 04:03)


SW: Otestováno! Všechny čtečky to čtou, akorát některé mají mouchy - buď nezobrazují obrázky, nebo mrší tabulky (prubířským kamenem je konec Zoidée), případně mastí všechno jedním fontem (což je mnohdy škoda, neb to nejenže neodliší nadpis, ale zejména popisy obrázků, které pak připadají jako cosi nepatřičného). Ale vcelku by to ušlo. Takže poslední úkol bude zvládnout verze (viz Kejvalka, kde to zatím zmastí vše do jednoho souboru). Navrhuji dvě možnosti:

a) dát možnost volby verze před generováním (podobně jako je možnost "vynechat obrázky", tak jako si můžete nastavit generování "rozcuchané" verze nebo zaškrtnout, co má být "učesáno").

b) prostě a jasně vygenerovat rovnou dvě verze jako dvě samostatné knihy odlišené částí jména (suffixem), nehodící se - smažte si.

Obojí je možné, co by se líbilo víc? Takže:

Doporučení!

Kdo jste si už něco zkusil stáhnout, smažte to a stáhněte si pořádné verze (až na Kejvalku, tu ještě došolíchám). (15.03.2018 10:16)


jiho: Vyzkoušeno, funguje i bez použití Sigilu. Dobrá práce, díky! (15.03.2018 18:20)


ESc: Super, funguje to. Pod windows CoolReader 3.1.2-49 - formátování, tabulky i obsah jsou OK. V PocketBooku s Coolreaderem také OK. Testováno - Zoidée, Veverky, Čtvrtá říše, Krešo... Dík (15.03.2018 22:12)


jaxx: Ubuntu: FBReader OK, Sigil (dokonce ještě starší verze 0.9.5) OK. CoolReader na Androidu 5 OK. Testováno Test přežití a Studna světů. Drobná chyba na stránce stahování - když není titulní obrázek, něco se pomrví a stránka se automaticky nezavře:

http://snailworld.eu/sites/default/files/tmp/k.png (16.03.2018 11:32)


SW: Dokončil jsem ještě zpracování verzí (knihy označené barevným papouškem). Nikdo nic nenavrhl, tak jsem to udělal tak, že se vždy spustí zpracování 1.verze a tam, kde jsou dvě, se až pak objeví buton "Chcete i druhou verzi?". Po zpracování první i druhé verze se navíc objeví možnost vrátit se do seznamu, bohužel bez uchování nastavení...

Líp to při mých znalostech zkrátka nešlo.

Rozepsané knihy mají na konci "Pokračování příště" a v názvu se objeví označení "ukázka".

Tak - a začnu přemýšlet o dalším námětu. Což takhle nějaký horror? Měl jsem poslední dobou úžasně horrorové sny, to by se dalo použít... (16.03.2018 20:15)


jaxx: Mě se jednalo o tom, že mezi textem a tlačítkem je kus kódu. A horor ne, většina chce dopsat Ligaida... (16.03.2018 21:19)


ata: W: Mám dojem, že mi nějak divně funguje nastavení verzí (na W7; Firefox portable i Google Chrome) - stahuje se mi u Vašich knih vždy pouze rozcuchaná varianta bez ohledu na lokální změnu nastavení filtrů, u Orizemě a Zuznelai to nenabídne žádné tlačítko pro verzi 2; u Kejvalky se vždy stahuje učesaná verze 1. (17.03.2018 12:02)


SW: Moje chyba, opravil jsem zatím jen to, že se stahují obě verze, učesání funguje, zatím se ale špatně zobrazuje (včetně vytvoření jména souboru). Opravím, až se vrátím z nemocnice (tj. večer - mám tam už zase choť). (17.03.2018 13:07)


SW: Stalo se, jenže trochu jinak. Nerozeznávám teď jen "Učesané-Rozcuchané", ale věrněji "Normální-Učesané-Částečně učesané-Rozcuchané".

Normální jsou ty, které uvnitř žádné verze nemají, takže není co "učesávat". Spolu s "Učesanými", ve kterých jsou všechny "závadné" úseky vyškrtané, mají jméno bez koncovky. "Rozcuchané" (s koncovkou "-r") jsou naopak ty, u kterých zůstalo všechno co mělo nějakou variantu a "Částečně učesané" (s koncovkou "-m") jsou ty, kde jsou některá hlediska učesaná, jiná ponechaná (například vyškrtané Drasťárny, ale ponechané Vulgarity). Například "Kejvalka" má jen jeden druh "tagů", takže může být buď "Učesaná" nebo "Rozcuchaná", na ostatních kriteriích v nastavení nezáleží. A nebijte mě! (17.03.2018 19:21)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

11.03.2018 v 20:40 id: 1292696

Prosba: Nevíte někdo, jak se dá stáhnout aplikace z Google-Play bez Googlu? Údajně to jde. Google totiž odmítne aplikaci vydat z příčiny "nemáte žádná zařízení". Jenže vím, že se to dá stáhnout někde bokem, i když nemám zařízení, prostě do počítače a z toho to už jde přesunout do tabletu. Tablet se neumí připojit ke Googlu, computer ano, ale Google odmítne vydat. Zkrátka je zase chytřejší než celé stádo opic!


jaxx: Jde to, ale musíte být přihlášen do Googlu. Já takhle stahuju běžně... (11.03.2018 21:05)


SW: Jsem přihlášen. Ale když chci stahovat, odmítne to s poznámkou "Nemáte zařízení." Asi něco dělám špatně, ale co? (12.03.2018 00:06)


jiho: Ten tablet snad má alespoň WiFi, ne? Takže by neměl být problém přihlásit se na účet u Googlu z něj (nezřizovat nový účet). Potom už jej Google zaregistruje jako Android zařízení. (12.03.2018 07:33)


jiho: Ještě pro jistotu - na tabletu musí být ten samý Google účet, jako máte na PC, registruje se přes gmail na Androidu v nastavení v sekci účty. (12.03.2018 07:44)


jiho: Přidat účet a zadat váš gmail a heslo. To by mělo stačit. (12.03.2018 07:46)


jiho: A kdyby to selhalo, tak:

https://www.zive.cz/poradna/android-aplikace-bez-google-play/sc-20-cq-584107/default.aspx?consultanswers=1 (12.03.2018 07:52)


SW: To asi bylo ono. Na (zděděném) tabletu byl účet ještě po synovi, opravdu stačilo zapnout wifi a připojit se k wifi u dcery a pak už to šlo... Hned jsem toho využil (viz ID=1292694)... (13.03.2018 07:58)


6. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 

11.03.2018 v 18:04 id: 1292694

Nevím jak komu ale mně to furt nejde. Zkusmo jsem si stáhnum Manuscript a můj Pocket Book mi píše že "Knihu nelze otevří protože je možná poškozena nebo chráněna". ???????????????????


SW: Zkuste to teď, opět jsem vyměnil konverzní modul. Ještě tam bylo pár chybinek, které však Sigil nehlásil. Ale teď by to mělo být (konečně!) v pořádku, už jsem v tom nic podezřelého nenašel. Upřímně řečeno, začíná mě to štvát. EPUB je zkrátka další blbě zdokumentovaný systém, háklivý na nedokumentované chyby? A mohl to být takový krásný standard!

Upřímně řečeno, začíná mě štvát i PHP. Hezké je, že do toho dodávají nové funkce, blbé je, že nejsou zdokumentované a nejhorší je, když některou starší, celkem spolehlivou funkci najednou zruší, takže "od nové verze PHP není podporovaná", a nahradí ji nějakým nezdokumentovaným blázincem, který ve starém manuálu prostě není (nový manuál není vůbec), a staré programy můžete zgruntu překopávat. Za to by se mělo fackovat! (už i já schvaluji násilí na Heydricha!)

Kdo v tom najdete chybu, přišpendlete ji sem. Ovšem pokud možno s označením chyby, věta "Nejde mi to!" má nulovou informační hodnotu (1 bitu)! (11.03.2018 18:26)


jiho: Takže teď už to vypadá použitelně, otestoval jsem na Veverčích příhodách, kde je hodně obrázků. Cool Reader sice přímo na stažený soubor zase hlásí chybu (kdyby ji ten pitomec aspoň trochu specifikoval!), ale po načtení do Sigilu a uložení už to Cool Reader přečte i s obrázky. Aspoň tak! Díky!!! (11.03.2018 19:07)


SW: Jestli máte novější Sigil a ten hlásí nějaké chyby, podívejte se mi tam! Bývá tam uprostřed seznam modulů s chybami a když se modul otevře, ohlásí číslo řádku a pořadí znaku, kde je chyba a navíc zobrazí rozpoznaný text až k té chybě. Docela by mi to pomohlo. Můj Sigil ale nic nehlásí a když to nechám opravit, zmrší se to ještě víc. Holt starší verze, novější už přešla na novější systém... (11.03.2018 20:33)


SW: Ještě mě napadlo, nemá EPUB nějaká omezení, například na velikost obrázků? Třeba 800x600 nebo 640x480 (kdysi na kartách EGA byly obrázky jen 320x200 "televizní kvality")... To bych sice musel všechny obrázky zmenšit, ale kdyby to pomohlo... (12.03.2018 00:39)


jiho: To nevím, nikde jsem o tom nenarazil na zmíňku. Ale v každém případě větší obrázky ve čtečkách nemají smysl (řekl bych, že max. těch 800x600). Bude to mít tu výhodu, že ty EPUB nebudou tak obrovské. Jinak hromadné zmenšování obrázků umí třeba IrfanView, který na to používám i na Linuxu (pod Wine). (12.03.2018 08:06)


SW: Hromadné zmenšování obrázků PHP neumí, muselo by se to dělat ručně (PSP5 to umí taky, ale ne automaticky a ne na serveru). Čili fuška navíc... Ale už jsem to zkusil a nemá to vliv. (12.03.2018 09:51)


ESc: Dobrý večer, chyba je asi ve vnitřním uspořádání epub, pokud uložím v Sigilu "vadný" epub (zde vygenerovaný), tak Sigil ho uloží "správně" (vnitřní struktura se změní) a CoolReader ho utevře. Testuji to v CoolReaderu na PC. Co se týká obrázků, tak můj PocketBook s CoolReaderem otevře i 20-40MB epub soubor. Ebooky co mám koupené (nebo stažené z netu) mají často 6-10 MB a není s tím problém. Můžu vám takto uložený epub poslat k analýze... ? (12.03.2018 22:33)


ESc: Tak jsem to ještě otestoval v PocketBooku 626 (Veverky a Manuscript) a vygenerované epub otvírané CoolReaderem jsou "vadné".Tytéž epub soubory otevřené a uložené v Sigilu jsou již OK. Vestavěný FBreader v PocketBooku otevře i "vadné" ebooky... (12.03.2018 22:57)


SW: Nakonec se mi podařilo probojovat se do GooglePlay, stáhl jsem co se dalo a testoval. Kromě toho jsem udělal verzi generátoru, která napodobuje to, co vyrábí Sigil. Zde je tedy přehled výsledků (S=verze ála Sigil, C=verze ála Calibre):

Bluefire: S- C+, neumí obsah, MoonReader: S+ C+, v obsahu mají všechny kapitoly jméno knihy, PocketReader: S- C+ nečte obsah, ALDIKO: S- C+ nečte obsah, zmrší tabulky, LIBRERA: S+ C+ umí obsah, neumí tabulky a fonty, READERA: S- C- aniťuk, Univerzal Book Reader: S- C+ nečte obsah, eBoox: S+ C- umí i obsah, vše jedním fontem, CoolReader: S- C- aniťuk, Prestigio: S- C+ umí obsah, EpubReader: S+ C+ ale spadne při pokusu otevřít obsah, Lithium Epub Reader: nerozpozná EPUB S ani C, FullReader: S+ C+, neumí obsah ani tabulky, SupReader: S- i C- read error. EBookReader (jiný): S+ C+ neumí obsah.

Některé programy mastí všechno jedním fontem a nedá se rozeznat, co je text a co kapitola a co patří pod obrázek. Nejlépe vyšly LIBRERA a MoonReader, ale s odřenýma ušima za tabulky. Zkrátka "Ten umí to a ten zase ono, ale nikdo není dokonalý"! (13.03.2018 02:50)


jiho: Tak jsem stáhl pár ePUB knížek a testoval zatím na počítači. A musím se zastat CoolReaderu. Přímo stažené epub sice neotevře, ale po otevření v Sigilu a opětném uložení už CoolReader knížku načte a zobrazí vše, včetně obrázků, popisů u obrázků i stylů textu a písem. Musí v něm být ale povolené vnitřní styly dokumentu, jinak to opravdu "mastí všechno jedním fontem" a zobrazí v podstatě neformátovaný dokument. Ale s těmi fonty může být asi ještě problém, že na různých operačních systémech nemusí být dané fonty k dispozici a někdy pomůže nastavit náhradní fonty.. Obecně počítačová typografie doporučuje nepřehánět to s množstvím fontů, ale spíš využít možností "rodiny" fontu.

Otestoval jsem to i na Androidu a ty knihy pronané Sigilem jsou v pořádku, CoolReader je přečte, včetně obrázků a stylů, obsah zobrazí správně. Takže Sigil + CoolReader funguje korektně jak na Linuxu, tak na Androidu, jen si pohrát s nastavením! Prestigio má trochu potíže se styly, ale obrázky, včetně popisů zobrazí přijatelně a obsah umí také. (13.03.2018 08:41)


SW: Zajímavé je, že některé čtečky to klidně přečtou v jakékoliv verzi, některé čtou jen starší verzi, jiné naopak jen novější. CoolReader u mě "aniťuk", ale možná jsem jen dobře napodobil "Sigil pro XP", zatímco vývoj už je dál (viz ID=1292694). Možná jsem taky nepochopil metadata, zejména ty dlouhé číselně-písmenkově-pomlčkové identifikátory (prostě jsem je zkopíroval od Calibre, ale kdyby obsahovaly kontrolní sumu, bylo by to "poškozené", že?). Začínám uvažovat, jestli to vůbec stálo za tu námahu, když to za rok za dva přestane platit a nepřečte to nikdo... Podotýkám, že většina čtenářů chce číst knihy a ne si kvalitně hrát s nastavením! A upřímně řečeno, už mě to štve. Takže - nečteš? Nebo zobrazuješ jen švédštinu? Kašlu na to, že umíš zobrazovat i katakanu a korán v originálu, odinstaluji, mažu a finito! (13.03.2018 09:03)


jiho: Případně můžu poslat opravené Veverčí příhody k analýze. Jinak jako náhradní písma standardně nastavuji Serif a Sanserif a případně ještě neproporcionální Courier. Wokení fonty jsou vesměs specialita Widlí a tím pádem na jiných OS moc vhodné nejsou. (13.03.2018 09:12)


jiho: No ještě podotknu, že mám pár starých epub, které zůstávají stále stejně čitelné v CoolReaderu, takže snad to tak zůstane i v budoucnu. CoolReader preferují hlavně kvůli rozsáhlé knihovně ve formátu PDB. Prestigio pro mne zachází dost blbě s knihovnou a musím dávat pokaždé prohledat (nebo to s ním neumím). A mít na kazdý typ knihy jinou čtečku taky nechci. (13.03.2018 09:18)


SW: Moje žena by na to řekla: Zase nějaká hračička pro pár fanatiků, jako celý Linux! Ale udělat to pro lidi, to ne! Formát PDB je bez obrázků, takže mu ani konverze do jiného formátu nepomůže (to jsem začal dělat s knihovnou PDB, převáděl jsem ji do EPUB. Ale je to jako když uložíš krásný obrázek v nízkém rozlišení a pak ho zase roztáhneš. Zkrátka je to zmršené). A abych tam přidával obrázky nascanované z papírové knihy... takový fanatik přece jen nejsem. Zkrátka to už zůstane v "televizní kvalitě z roku razdva". Přijde nová verze... mám pořád XP a novější programy už tam nechodí. Takže mám nejen staré verze Sigil, ale i PaintShop, Calibre, Firefox a další. (13.03.2018 09:26)


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

10.03.2018 v 23:43 id: 1292692

Nová verze generování EPUB funguje a dá se tedy použít. Neprotestuje ani program Sigil. Takže to potřebuje vyzkoušet, což asi (bohužel) nedokážu, protože se mi to zobrazuje úplně stejně jako předtím (až na pár drobností, vylepšených v rámci úplného překopání). Kdo máte čtečky, ve kterých to nechodilo, zkuste to!


jiho: Tak jsem otestoval nově stažené EPUB (Poustevník a Kniha). Bohužel to ještě není ono, CoolReader hlásí u obou chybu, Sigil hlásí chybu jen u Poustevníka, ale po otevření obou a opětném uložení už CoolReader soubory přečte. Zkusím další, třeba se mi povede chybu specifikovat. (11.03.2018 08:22)


jiho: Tak jsem zkoušel i Veverky a Sigil změní strukturu epub (a mimo jiné adresář s obrázky přejmenuje z Pictures na Images) a následně se nezobrazují obrázky. Zkusil jsem "cizí" epub a porovnával. Našel jsem zatím u obrázků hlavní rozdíl v tom, že čitelné soubory s obrázky je mají uložené v Images a ne v Pictures. Faktem ale je, že třeba čtečce z Calibre Pictures zjevně nevadí. Podotýkám, že používám Linuxovoé verze Sigilu, CoolReaderu a dalších programů. Tak by to mél někdo testnout pod Wokny. (11.03.2018 09:22)


SW: Zajímavé! U mě Sigil hlásí "Žádné problémy nenalezeny!" Ani u Poustevníka, ani u Knihy (čerstvě přeloženo a testováno). Chybu jsem objevil naopak u programu "Sigil". Přijal jsem jeho nabídku "Upravit a vylepšit", načež soubor EPUB přeházel jako vidlemi, nadělal uvnitř další subadresáře (Oebps,Text,Images,Styles), styly přesunul do Styles, texty do Text (s úpravou referencí, asi aby to sedělo), ale na obrázky se zvysoka vykašlal, ani je tam nezkopíroval (čímž EPUB významně zkrátil - jo, to bylo ale "vylepšení"!) takže zobrazovač potom (pochopitelně!) ani jeden obrázek nezobrazil. Takže se tomu dá říkat "zmrzačení" místo "vylepšení". Nejspíš to bude tím, že jsem si stáhl tu starší verzi, která ještě uznává WinXP, nicméně je to chyba Sigilu jako hrom. A navíc u svého zmršeného produktu také nehlásí žádné chyby, přestože tam evidentně chybí obrázky, "(img src" ukazují do luftu (Sigil se tam ani nenamáhal změnit "pictures" na "images") a nezobrazují se. Fujtajxl vespolek! Takže - když Sigil nehlásí žádné problémy, tak to neznamená, že tam nejsou! A pak je možné, že jsem tu strukturu EPUB dělal podle Calibre, jenže mám taky starší verzi (novější už na WinXP kašlou, to je dneska móda "kupujte, kupujte, kupujte! novější a novější verze od všeho!", jinak počítejte s kurvítky!) a nejspíš dělám EPUB verze 1, zatímco dnes už jsou verze 2 a dokonce 3. No jo, ale to znamená, že ani šéfové EPUB nedodržují zpětnou kompatibilitu, což je zločin zavedený Mrtvosoftem (tam taky Word zásadně nepřečte něco vytvořené vyšší verzí, na rozdíl od RTF, kde starší verze čtou i to novější, nanejvýš to novější přeskakují, chodí to, ale bez novějších "fíčur"). No a CoolReader je zřejmě ochotný číst jen verzi 3 a na starší verze EPUB kašle zvysoka. Čjort poberí takíje chujstva! (11.03.2018 09:30)


jiho: On může být problém i v tom, že aktuální verze Sigilu je 0.9.9 a netuším, která verze ještě jede na WXP. Já sám jsem ještě včera používal v. 0.9.5 a ta nová je o dost vylepšená. Ty staré verze snad byly ještě alfa. Jinak tady je specifikace EPUB formátu 3:

http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-overview.html (12.03.2018 15:07)


SW: Kupodivu mám verzi Sigilu 0.9.9 Legacy (pro WinXP) Jede, ale občas dělá chyby a některé chyby nehlásí (typicky s obrázky). Za ten odkaz na specifikace díky, třeba tam něco najdu. (13.03.2018 02:21)


SW: No, hrabu se v tom a jsem čím dál zachmuřenější. Ti pitomci z "International Digital Publishing Forum™" jsou zřejmě odkojenci Mrtvosoftu, protože "v rámci vylepšení" zavádějí nové konstrukce (například aby se umožnilo psaní zprava doleva Arabům nebo shora dolů Japoncům), zatímco staré prvky budou "přestávat podporovat", takže staré publikace se novými čtečkami prostě nepřečtou (což může být i tento případ). Všimněte si (ID=1292694), že některé čtečky klidně čtou starší verze ("C"), ale ještě ne ty novější ("S"), jiné už čtou jen novější ("S") a staré ("C") označují za chybné, případně nečtou žádné, protože už vyžadují úplně nejnovější verze (na staré zvysoka kašlou). Tak ono to nemusí být chybou! A když chybou, tak chybou nekompatibilní koncepce EPUB! Inu, zase to vede banda frikulínů (free-cool-in) chytřejší než celé stádo opic! Což ovšem v důsledku znamená, že až si nastřádáte pěknou knihovničku EPUB a koupíte si nový tablet, můžete nejstarší knížky rovnou smazat, protože se novou čtečkou nepřečtou. A bude tam jistě nová verze Androidu, která přestane podporovat starší čtečky, čímž to bude posichrované. Ach jo! (Mimochodem, znáte kryptoznak vpravo? Je z ruštiny a obsahuje hned 3 znaky, takže vyjadřuje rovnou celé slovo! (spoiler) Krásně vyjadřuje, kam směřujeme!) (13.03.2018 08:45)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


26.02.2018 23:26