Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo:

Můžete ponechat, co tady "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.


Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás již obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.


Vysvětlení:

Pro náhodné návštěvníky se tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Základní nastavení získáte, když jen stisknete .

Rozšířené přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta skrytých položek  MENU .


Na této webové stránce usnadňují přihlášení COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. změnit dětskou pojistku).


Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem tyto kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších!) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.

Zpět Obsah Dále

Společně proti terorismu aneb islám za to fakt nemůže...

Vážení čtenáři, tímto článkem bych se s Vámi chtěl podělit o svůj zážitek a názor na kongres „Společně proti terorismu“, který pořádala Muslimská obec v Praze a Centrum Alfirdaus, který se konal ve dnech 4. - 5. ledna 2017 v Praze, jehož prvního dne jsem se zúčastnil.

Motivací bylo dozvědět se o islámu více přímo od islámských (muslimských) učenců ze zahraničí (přednášeli skutečně erudované osoby), abych měl tedy možnost se seznámit s jejich názory přímo a ne zprostředkovaně a nebyl jsem nařčen, že jsem jeden z těch Evropanů, co si dovolí tuto problematiku komentovat a „neviděli ani muslima“. Sám se považuji za vysokoškolsky vzdělaného a poučeného laika, který se v problematice náboženství orientuje a může si dovolit vyslovit svůj názor, i tak zřejmě budu označen za xenofoba, ale taková je bohužel doba.

Na místě bylo přítomno i několik novinářů z celostátních deníků. Když jsem si přečetl článek o konferenci publikovaný dne 4. 1. 2017 v MF Dnes, nabyl jsem dojmu, že jsem zřejmě byl na úplně jiné konferenci než pan redaktor tohoto deníku. Proto se v rámci objektivity pokusím shrnout své postřehy, které považujte za můj osobní názor a interpretaci této konference. Článek v MF Dnes, který čerpá zejména z proklamativních prohlášení několika řečníků, ovšem skutečně podstatné věci pro to, aby si člověk udělal názor na podstatu islámu jako náboženství a ideologie v jeho skutečné neoddiskutovatelné podstatě v něm chybí. Po příspěvku každého řečníka následovala vždy půl hodinová diskuse.

Základní teze o islámu předložená panem Sáňkou a dalšími byla ta, že islám se nikdy nešířil mečem a odpůrci islámu jsou snad jedinými Evropany, kteří vítají teroristické útoky. K tomu snad podotknu, že každý, kdo měl alespoň dějepis na základní škole, ví, že Osmani byli až u Vídně a netřeba dále komentovat, co se tam dělo. A nevím snad o žádném „odpůrci“ islámu, který by vítal teroristické útoky na evropské půdě.

Pan Petr Pelikán do pléna v podstatě nic neřekl, položil pouze sadu otázek, za zmínku snad stojí jeho názor, že současná doktrína mnoha vlád, že s teroristy se nejedná, by mohla napříště být doplněna o dialog (diskusi) s teroristy a toto by mohlo přispět k tomu, že třeba pochopíme jejich důvody a budeme je moci přesvědčit o možnosti dělat kompromisy a ne vražedné útoky. Faktem také je, že evropské právo (sekulární právo ve většině evropských zemí) v příkrém rozporu s islámským právem (např. rodinné právo apod.). Z jeho úst správně zaznělo, že muslimovi, kterému se toto nelíbí a není ochoten právo hostitelské země respektovat, by měl spíše odjet žít do muslimské země, kde nebude muset řešit rozpory v každodenním životě mezi islámským a sekulárním právem.

Hlavním přednášejícím prvního dne byl pan Dr. Muhammad Al Oteaibi z Kuvajtu. Celá jeho přednáška o vztahu islámu k terorismu v podstatě byly citace veršů z koránů a jejich okomentování, na základě, kterých mělo být všem posluchačům jasné, že islám je náboženství míru. Zejména zdůraznil, že islám zakazuje bezdůvodné zabití věřícího i nevěřícího. V případě nevěřícího toho, kdo má „úmluvu či dohodu“ tzn. kdo platí daň z hlavy a de facto není navenek nepřítelem islámu a je poslušně občanem „druhé kategorie“, bavíme-li se o vyznavači jiného náboženství (člověk knihy). Jaké postavení v muslimské zemi bude mít ateista, si po přečtení veršů koránu dovoďte sami. Jako křesťan se můžete aspoň vykoupit tzv. daní z hlavy, jako ateista resp. člověk bez víry nebudete ani to. Bylo zdůrazněno, že islám je milosrdný i ke zvířatům. Jsou studie, které se zabývají verši podle kterého žena, která dala napít psovi, přišla do nebe a jiná žena, která zavřela zvíře do klece bez vody a potravy přišla do pekla. Kolega sedící vedle mě pronesl zajímavý komentář, „že zákony na ochranu zvířat měla i třetí říše“.

Po této diskusi následovala „otázka na tělo“ z publika zda muslim může svobodně opustit islám. Odpověď byla velmi vyhýbavá ve smyslu, proč by to vůbec někdo dělal, vždyť každý, kdo pozná islám, k tomu nemá důvod. To mě vedlo k položení doplňujícího dotazu - pokud se muslim stane ateistou (člověkem bez víry), bude potrestán?

Na to byla odpověď, že téma je zdlouhavé a záleží na individuálním posouzení každého případu. Pak jsem se tedy zeptal, jak by to osobně posoudil pan přednášející a reakce byla pouze opět - to řeší korán a on za svou osobu to posuzovat nebude. Požádal jsem tedy klidně o odpověď formou verše z koránu. Bylo zase pouze odpovězeno, že každý případ se řeší individuálně, každý odpadlík má možnost se v rámci řízení („soudního“) vyjádřit proč to udělal a že i jiné náboženství mají tresty za opuštění víry. Co se vám stane, např. v Saudské Arábii, asi víte sami.

Zdůrazňování případů, kdy islám nepovoluje bezdůvodné užití síly, vedlo jednoho z posluchačů k dotazu, kdy islám naopak připouští použití síly a v jaké intenzitě. Bylo zopakováno, že islám se nikdy nešířil mečem (?!?!) a dále odkaz, že platí zásada - nebojujte, pokud nejste donuceni.

S nadsázkou k tomu doplním, že někteří lidé si důvod vždy najdou a velmi rádi se nechají donutit.

I z takto vyhýbavých odpovědí (a je jasné proč jsou vyhýbavé a proč nedostanete odpověď přímo) pochopíte, jaká je pravá podstata tohoto náboženství a jeho neslučitelnost se sekulárními zákony, protože v našem evropském prostoru platí jen ty zákony, na kterých se společnost shodne a připustí je. Islám má však zákony přímo od boha a jsou neměnné - islám je přeci věčné náboženství. Pak muslimy, kteří zde žijí a respektují naše zákony, můžeme nazvat „nábožensky vlažnými“.

V soukromém rozhovoru Vám odborníci řeknou i to, co by do pléna neřekli - běžně aplikované světské tresty za porušení zásad, podle kterých se má muslim či nemuslim dle koránu chovat nebo kolik skutečně potřebných uprchlíků se sem skutečně dostává.

Chci doplnit, že simultánní překlad konference nebyl dle mého názoru na nejvyšší úrovni. Pan překladatel se také vyjádřil, že přeložit přímo na místě vše přesně je velmi složité a proto překlad nemusí být přesný. Omluvte proto případné drobné nepřesnosti.

Zúčastněná osoba na konferenci může nabýt dojmu, že tato konference je pouze neupřímnou propagandou, kdy se zakrývá skutečná podstata islámu a každý výrok „sluníčkáře“ na obhajobu islámu jako mírumilovného náboženství je zcela nelogický a nevychází z všeobecně známých dostupných vnějších projevů islámu, ale z ideologické báze.

 08.01.2017 J.Š.

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od PateON: 20/2 na téma: §Rusa : SW: http://sw.gurroa.cz/rusa/rusa-23.phpPak 0se výroba zastavila.

Domů
Statistiky

"Zamysli se!" (komentáře)

Téma=§Spolecne

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

22.02.2019 v 19:40 id: 000000

*** Zrušeno ***Komentáře

Žádný komentář tu není.

Začátek


19.12.2018 12:57