Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Muslimové chtějí také žít!

Milan Štrupl

Arabové by se chtěli mít stejně dobře jako my - ano, s tím se dá souhlasit. Ale zamyslí se nějaký novinář nad tím, že až na několik států plovoucích na ropě se mají všichni muslimové mizerně? A co hůř, mají se mizerně i v západních státech, do kterých přišli již před třemi generacemi v době, kdy nám tady drandily ruské tanky. Proč?

Bohužel je na vině islám. Odmyslete si náboženské kecy o bozích a podívejte se, jaké důsledky má dodržování pravidel islámu.

Za ty dvě holky zaplatila Česká republika výkupné<br>...a ony by se tam vrátily.<br> Jsou přece muslimky!

Za ty dvě holky zaplatila Česká republika výkupné
...a ony by se tam vrátily.
Jsou přece muslimky!

Muslim má mít co nejvíc dětí a žena má být doma a rodit - už tohle stačí, aby se kdekoli na světě stali muslimové chudinou. Aby to měli ještě složitější, je islám polygamní, takže kromě bídy je ve společnosti neustálý nedostatek volných žen a jelikož nemuslimky - až na pár retardovaných slepic - se do muslimského vězení nehrnou, mladíkům chybí potenciální partnerky. To má za následek obchodování s dcerami, které si ale mohou opět koupit pouze bohatší muslimové - chudina si v rámci rodiny dcery maximálně vyměňuje, což má za následek další degeneraci způsobenou příbuzenským křížením.

A jsou zde další a další příkazy a zákazy - muslim by neměl pracovat pro nemuslima neboť islám a tedy i muslim je podle Koránu nadřazen všem nevěřícím. Rodiče muslimů kladou důraz na náboženské vzdělání dětí místo na opravdové vzdělání - tedy i rodiče žijící na západě - ve většině muslimských zemí je školství na úrovni středověku a drtivá většina chudých dětí se naučí maximálně recitovat Korán, což jim je při získávání kvalifikované práce k prdu. Drtivá většina muslimů se prostě nemůže mít stejně dobře jako my (ne že bychom se zase měli my Češi tak skvěle), prostě proto, že islám je autodiskriminační - nejez tohle, nepij tohle, ženo nepracuj, choď v pytli a roď děti, pětkrát denně se modli, neber si nevěřící za přátele, netancuj, nezpívej, a vůbec - nedělej nic, co tě odvádí od víry - tedy žádná zábava (proto sekal IS hlavy mladíkům i za sledování fotbalu)....

Když někdo říká, že muslimové by se chtěli mít tak dobře jako Evropané, je hňup - je to stejné jako říkat, že člověk bez nohou by chtěl chodit jak zdraví lidé. Chtěl, ale bez nohou to holt nejde. Často slyším z médií, že muslimové se cítí diskriminovaní - to je naprostá pravda, jsou diskriminovaní, ale jedině svou vlastní stupidní zaostalou vírou.

Korán obsahuje přes osm set veršů a všechny něco přikazují a zakazují a to nemluvím o desítkách doprovodných náboženských knih, z nichž se půldruhého tisíciletí stará »moudra« jen sypou... Kdokoli pochybuje, ať si vezme Korán, nastuduje si ho a v duchu vyškrtá ze svého života všechno co nesmí, kdyby byl muslim, a zařadí tam všechno co musí. Každý pochybovač ať si představí, jak z jednoho platu živí čtyři nepracující manželky a od každé šest dětí - to už samo o sobě 98% rodin uvrhne do bídy.

Teď si ale představte, že se takhle chová hodně lidí naráz - co se stane? Je to jednoduché. Stačí, aby se takto začalo chovat jen 15% lidí a celá ekonomika jde do hajzlu, protože ti lidé začnou vydělávat jen na jídlo a nejnutnější oblečení - to ale způsobí, že zkrachuje 15% firem a živností, které nabízejí něco jiného než žrádlo a pytle s dírou a logicky začne mít problém uživit rodiny dalších 15% lidí, a to způsobí, že i ti začnou šetřit a začnou krachovat další firmy a živnosti, které nejsou nezbytné pro přežití. Typický bludný kruh, chápete?

Islám je doslova ekonomická sebevražda, neboť prosperita západních společností (ale i třeba Číny, Koreje a Japonska) je založena na:

1) méně dětech,

2) ženách které se vzdělávají a pracují

3) lidech, kteří utrácejí za služby

4) monogamii - tedy jakž takž spravedlivé distribuci žen mezi muže. Islám dělá přesně pravý opak a opačný je tedy i výsledek. K bídě a nevzdělanosti se přidá frustrace z nemožnosti koupit si manželku a založit rodinu a nenávistné verše Koránu jsou už jen poslední hřebíček do rakve.

Problém není v tom, zda se ti lidé chtějí mít stejně dobře jako my - problém je v tom, zda mohou a rovnou odpovím, že NE. Tedy přesněji řečeno ne, pokud budou dodržovat zásady svého náboženství - Islámu. Pokud se k nám či jinam do Evropy přistěhuje muslimská rodina, pořídí si dvě děti, manželka si najde práci, nikdy nevezme na hlavu šátek, mešitě se budou vyhýbat obloukem a dětem zatají, že dřív byli muslimové, potom šanci na dobrý život mají, neboť nebudou znevýhodněni stupidními příkazy islámu. Islám má ovšem pro odpadlíky jen trest smrti, že?

Takových rodin je proto bohužel naprosté minimum - drtivá většina si bídu a násilí ve svých zemí nespojuje s Islámem. Je to asi tak, jako by naši emigranti kdysi utekli do západního Německa a tam tvrdohlavě hromadně zakládali komunistickou stranu, protože utíkali přece před nesvobodou, ale ne před komunistickou partají.

Utíkají před islámem? Ne - roznášejí islám jako nemoc...

Utíkají před islámem? Ne - roznášejí islám jako nemoc...

Muslimové prchají před ledasčím - před IS, Al-kajdou, před Asadem, před válkou, před bídou, před terorismem a hlavně před »špatným pochopením Islámu«, ale jejich mozečky nejsou schopné pochopit, že vlastně utíkají před výsledkem praktikování Islámu - a ten nesou s sebou jako mor. Nutno podotknout, že Evropští a světoví politici je v tom bludu svými »politicky korektními« bláboly o »dobrém a špatném« islámu utvrzují. Ti lidé ve své zaostalosti a prostotě si tedy asi právem myslí, že když se jim nepodařilo ve třiceti státech založit ten »dobrý a správný« islámský stát, tak se jim to podaří v Evropě. Bohužel - pro nás - NEPODAŘÍ!

Islám je zkrátka špatný základ a vždy z něj vzejde ubohý stát zmítající se v bídě, neustálém násilí a vraždění, neboť vyplodí zástupy chudých, hladových a nevzdělaných mladíků a tito chudí a vyřazení z rozmnožovacího procesu pak stát v boji o moc a ženy rozvrátí. Musíte si uvědomit, že je to přirozený proces jako že voda teče s kopce dolů - oni to nechtějí, chtějí se mít dobře jako my - ale společenské a ekonomické dopady praktikování islámu jsou prostě děsivé.

I takové máme mezi námi...

I takové máme mezi námi...

Evropa páchá sebevraždu, protože je úplně jedno, jak moc si muslimové přejí žít dobře a v míru - už jen to obrovské množství mužů bez žen, které Evropští politici do Evropy vypustili a dál pouští jak z Asie, tak z Afriky, Evropu zničí. Šli sem mít se dobře a najít si partnerky - na to aby se měli dobře jsou v drtivé většině zcela nevzdělaní a ženy tu také nerostou na stromech - cítí se tedy diskriminovaní, jsou frustrovaní a je velmi snadné poslat je na cestu mučedníků. A pozor - ne pár radikalizovaných maniaků, ale všichni! Jak jinak? Islám vznikl v raném středověku, v 7.století pro lidi ze 7.století - praktikování islámu kdekoli na světě v 21.století je cesta do pekla a přesně tam dnes Evropa míří.

Nejhorší na tom jsou naprosto stupidní proklamace typu »ZVLÁDNEME TO«. Nejde vůbec o nás - jde o ně. I kdyby se státy, neziskovky a politici postavili na hlavu a vytvořili jim zcela skvělé podmínky, šátek na hlavě a Islám v hlavě odsoudí všechny snahy předem k nezdaru - jen se to bude generaci za generací horšit, až se Evropa propadne do krvavé občanské války.

Pokud mi stále nevěříte, podívejte se na Izrael! Stejné území, stejná poušť a Izraelci prosperují a na Palestinských územích je jen špína a svrab - proč? Před pouhými cca 70lety na tom byli naprosto stejně - v čem je tedy rozdíl?

V maličkosti. Židé mají méně dětí, kterým umožní skvělé vzdělání a to včetně žen - to je vše. Méně dětí, vzdělaná populace, pracující ženy, monogamie - to co i Evropě stačí, aby společnost prosperovala. Jen pro pořádek bych rád řekl, že obecně bych přál všem lidem na téhle planetě (včetně muslimů - vážně) mít se dobře. Bohužel plození velkého množství dětí a praktikování mnohoženství vylučuje mít se dobře a je úplně fuk, zda »množte se« hlásá jeden pomatený stařík ve Vatikánu, nebo tisíc Imámů v mešitách. Na sportovní stadión taky nenacpete víc lidí než je jeho kapacita a pokud to uděláte, dojde ke katastrofě, to už je odzkoušené. Jenže a přesně to dělají černoši a muslimové s touhle planetou - porodností jí vedou neomylně do záhuby. A to podotýkám - děti opravdu miluji.

A proto jich nemám deset....

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Q-15081621010: 16/1 v 20:18 na téma: §Skrc : Přeji dobré pořízení a pak dobré koukání. Mao

Domů
Statistiky

"Zamysli se!" (komentáře)

Téma=§Muslimove Hlasovali 2, celkem 10 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

16.01.2019 v 20:26 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Věrka

 

Info: Napnutá čtenářka

 

06.09.2017 v 23:10 id: 1287308

Pane Semeráde, něco mi u Vás nehraje!

Na jedné straně jste propagátorem polygamie (viz Jupiterský duch a tefirské multirodiny), kde se rozplýváte nad tím, jestli by se to nemělo zavést i na Zemi, a teď tenhle článeček, který dává muslimskou bídu za vinu polygamii. Tak jak je to tedy? Je polygamie tak špatná, nebo tak správná? Nebo jsem něco přehlédla?


jiho: Nejspíš je to dáno tefirským poměrem 1:3. U lidí je poměr 1:1 a tím pádem polygamie pro všechny nepadá v úvahu bez rozšíření tefirského genu pro poměr 1:3. Nemluvě o tom, že tefirská rodina neznamená, že ženy jsou "majetkem" muže. V muslimském harému byste určitě žít nechtěla. ;) (07.09.2017 07:37)


VlastimilČech: Napnutá čtenářko, vy jste se teda důkladně překoukla Zaprvé o ničitelském principu islámského mnohoženství NEPSAL pan Semerád... ten článek je přejatý. Zadruhé ani v románech (od kteréhokoliv autora) SF bych nehledal propagaci jeho názorů. Prostě jde o to, -podle mého mínění- zkoumat co by se stalo kdyby. Disbalance pohlaví je třeba řešena spisovatelem Merle v románech "Malevil", a "Muži pod ochranou"... v jednom vznikla převaha počtu mužů, v druhém naopak jejich katastrofický nedostatek. Mimochodem s tím nedostatkem mužů se spisovatel nepopral dobře, to teda HODNĚ nedomyslel... Ale rozhodně pan Merle svými romány nic nepropaguje... prostě se v SF uvažuje stylem : CO BY SE STALO, KDYBY.... Myslím, že ani pan Semerád nic nepropaguje...

V mojí "Kejvalce" jde o to: Co by se stalo, kdyby skupina lidí měla tajný přístup JINAM, kde je všechno jinak... ale rozhodně nepropaguji nic ze Zak (07.09.2017 08:07)


SW: Největší rozdíl mezi muslimskou a tefirskou polygamií je v tom, že u ďáblů/ďáblic se jednalo o svazky spravedlivé, kde všichni měli víceméně stejná práva. Tefirské (ďábelské) rodiny vznikly přirozenou cestou díky poměru 3:1, který se snažím "vysvětlit" geneticky (existencí genů X, Y a W) - viz scifi přednáška. Pak ale šlo o nutnost! U muslimů jde naopak o naprosto nerovnoprávné postavení žen, kdy si jeden "vládce harému" nakoupí/naloupí haldu majetku (žen), tím pádem vznikne velká množina mužů, na které se ženy nedostanou (válečníků/mučedníků). U tefirských "rodin" ženy nesedí doma, ale v případě potřeby jdou do akce spolu s muži (šetří jen těhotné). Největší rozdíl je IMHO v té spravedlnosti. Takže - i v Pekle byla větší spravedlnost než u muslimů! (Dokud to "kněžny" (vojákyně!) nezemancipovaly do klonování a nezbavily se mužů úplně, což je přesně opačný extrém k muslimům). (07.09.2017 08:56)


SW: (překročil jsem 900 znaků, proto pokračuji):Jupiterský duch vznikl z hecu - někdo ze čtenářů (už nevím kdo) provokoval, že ani scifisté se nedokáží odpoutat od schématu ON+ONA. Tak jsem to zkusil. BTW, další civilizací, která neuznává schéma ON+ONA jsou "sižulové" v Boxduroy, ti mají naprostou převahu "třetího pohlaví" "sižulů", jenže ti jsou vlastně bezpohlavní a tyhle problémy prostě neřeší. Bylo mi jasné, že to z principu nebude "vyvážené" a vznikne nutně "harém" (a to jsem si vybral ten "lepší" extrém - nadbytek žen a nedostatek mužů, obráceně by teprve vzniklo peklo!). Nevyváženost trochu zmírňuje i "velká rodina", kde kromě "spolumanželek" jsou i "spolumanželé". Ale všichni jsou si rovni! To je ten hlavní protiklad proti muslimům! U muslimů jde pak ruku v ruce o tupou nevzdělanost, kdy jeden buran má na krku několik žen a měl by je uživit, ačkoliv sám kromě citování Koránu nic neumí... Něco podobného bylo v Číně za Mao-ce-tunga, kdy Maovy citáty byly - jako Korán - nade vše. Naštěstí se toho Čína včas zbavila! Jinak by problém pořád narůstal! (07.09.2017 09:21)


jaxx: To SW: Ne vždy bylo on+ona: V Knize sedmic stojí psáno: Když Pluch potká Plucha, mluví spolu o pohlaví. Svolají poradu, vyberou koordinátora a za jásotu a radosti spolu vejdou v prospěšný stav manželský. Druhá mocnina sedmi je čtyřicet devět. William Tenn, Venuše a sedmero pohlaví 1949 (08.09.2017 03:16)


SW: 2 jaxx: To byl první argument, co jsem použil. Jenže oponent prohlásil, že to nebyli lidi.. Ale napsat to s lidmi, aby to nesklouzlo do známých muslimských harémů... (09.09.2017 17:35)


3. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 

27.08.2017 v 08:18 id: 1287254

Nu, v zásadě lze souhlasit. Ale!

1-nesedí ten příklad z Palestiny. Židé prosperují v Palestině především proto, že je forzírují židoameričani. Pak z toho co naloupili od Palestinců... podívejte se na mapy Palestiny od roku 1948...

2-Když už jsme u toho srovnávání, porovnejme třeba Haiti a Dominikánu... jeden ostrov, jedny podmínky. Ovšem skoro dvě rasy, dvojí lid a dva jazyky...Nu a ovšem dva výsledky. Ono je ta hranice mezi státy vidět i leteckých pohledech v googlmapách. Že by za haitskou bídu a ubohost mohla ta jejich zpotvořená fránina? Nebo co vlastně? Zkuste porovnat život v Rhodesii a Zimbabve...Nevím zda se na tom území změnilo náboženství...

Ovšem s Vámi souhlasím i to náboženství situaci třeskutě zhoršuje. Připomínám, kolik je u nás MIMOŘÁDNĚ chytrých žen. Ty by byly většinou vyřazeny... (I v islámských státech se občas prosadí žena) a třeba Berberky jsou muslimky a nenosí ani pytle a snad jen takové šátky, jako nosila moje maminka... (a třeba BB )

Prostě abychom byli politicky korektní a neoznačili nás za rasisty, říkejme raději, že za bídu arabů a černochů může islám, přelidnění a francouština. Rozhodně né rasa.


SW: Francouzštinu nezavrhujte, za nic nemůže. Když už, tak systém zaváděný Francouzi, ale řekl bych, že dneska už je to v bývalých koloniích fuk, dávno mají vlastní. Ale i já spojuji přelidnění s bídou a válkou (Edoímové - Sorky). A nemusí to být jen islám, viz Indie a Čína (čest a sláva Číně, aspoň se to snažili zastavit, i když blbě). Ovšem Islám je katastrofa a mor, roznášený do okolí. A bylo to tak od začátku. Přelidnění - dobývání sousedních zemí (s vyvražděním mužů - pak to vždy chvilku šlapalo) - zavedení islámu - přelidnění. Bludný kruh. Spíš se mi líbí paralela s morem. Utíkají před morem - a nesou si ho v sobě - i pro jiné... Znám pár inteligentních muslimů, jenže to je přesně ten případ z článku. Nemodlí se, mešity obcházejí obloukem, ta rodina co znám má dva dospělé a dvě děti, všichni v evropských šatech bez šátků... a bojí se islamistů... Jo, není snadné se toho moru zbavit... (27.08.2017 08:59)


VlastimilČech: Tu francouzštinu jsem myslel žertem... nechtěl jsem napsat natvrdo, že černoch zůstane černochem. Osvobození černochů dopadá tak, tak vidíme. Ta analýza islámu a důsledků jeho aplikace je prostě brilantní- o tom není pochyb. Chtěl jsem ovšem upozornit i na ostatní okolnosti. Prostě Haiti je beznadějně přečernochované, i když jsou to katolíci. Persie je islamisována, ale nezdá se, že by to vedlo k nějakému úpadku. Ovšem, mají i tu naftu-ale neplavou na ní... Byl tam syn a vrátil se s očima jak talíře... všechno je jinak,než nám presstituti hlavní stoky tlačí, jak když Rudé právo tiskne... Pravda je, že byli hlavně v Teheránu a okolí... Rhodésii ovládla nižší rasa a všechno šlo do kytek...Prostě jsem chtěl říci, že: Islám je nepochybně katastrofa. Nižší rasy jsou katastrofou obdobnou. Nu, a chtěl jsem to napsat tím newspeakem-politicky korektně. No nepodařilo se mi to... (28.08.2017 08:22)


SW: No, když se podíváte na některé exemplární příklady, tak je vidět, že i černoši by se mohli mít poměrně dobře, pokud se o hospodářství a vládu starají běloši. Pak přijde nějaký Nelson Mandela, bělochy vyžene (nebo rovnou podřeže) a hospodářství jde okamžitě ke dnu. Jihoafrická republika : probatum est (bohužel). (28.08.2017 20:50)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: §Aktuality §Skrc včera:

19.12.2018 12:57