Bez COOKIEs je omezený přístup!

Slovník některých výrazů jazyka BAR

Zpět Obsah

AGISAR – inteligentní živočich, původem z planety Bardžá. Původně parazit, nyní žije s lidmi v symbióze. Neocenitelný biologický pomocník. Podobá se malé chobotnici (vejde se do dlaní) s jemně šupinatou kůží tmavohnědé barvy, na vnitřní části chapadel nažloutlé. Písemné záznamy o soužití agisarů s lidmi jsou na Bardžá datovány již 50.000 let.

BAPO - silové pole, odstiňující gravitaci. Objeveno na planetě Bardžá před 40.000 léty.

BAPORG – antigravitační motory, Vynalezené na planetě Bardžá před 40.000 léty. Letadla jimi vybavená mají uvnitř po celou dobu letu beztížný stav. (Nahradily je až motory bez této nepříjemné vlastnosti – girrigy).

BAR – oficiální jednotný jazyk, používaný na všech planetách GSMB. Ujal se i u bytostí, jejichž řeč je pro humanoidy nevyslovitelná. Vznikl na planetě Bardžá.

BARAŠ – nepříjemný vedlejší efekt antigravitačních motorů na živé organizmy. Působí dočasné ochrnutí, které naštěstí agisar eliminuje téměř okamžitě.

BARBAR – bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení. Galaktické společenství před barbary své obyvatele chrání zpravidla izolací a postupnou výchovou barbarů.

BARDŽÁ – centrální planeta Společenství GSMB. První ze všech světů pronikla do vesmíru a propojila stanicemi vjosuzgu více planet do Společenství. Po celá tisíciletí jako jediná vysílala hvězdné lodi do vesmíru. Proslula i úrovní lékařství a biologie (viz agisar).

BEVUFE – též B-palivo. Biologická hmota s vysokým obsahem energie, uvolňované rozkladem v katalyzačních vacích isún na elektrický proud. Odpadem voda a oxid uhlíku. Může být též spalována ve speciálních hořácích. Vynalezena na Bardžá před 45 000 lety.

BIFARNA - vodní rostlina, produkující sladké, slabě nakyslé plody (zpravidla koule o průměru 5 zhavae (= 1 m)), s vysokým obsahem bílkovin a vitamínů. Pěstuje se ve všech světech.

ČASOPROJEKTORY (viz Uxiony).

DABYRGY – Lékařský zásah (proveditelný pouze u lidí typů A, B, E). Zpomaluje určité biorytmy, některé zcela zastavuje, např. měsíční. Znemožňuje tím dočasně rozmnožování, ale pomáhá prodloužit život jedince. Tento stav je možné na libovolnou dobu, podle potřeby až na několik let přerušit a později obnovit. (Viz agisar).

EFERNID – geneticky mutovaná baktérie, programově vytvářená k vykonání určitých úkonů. Vytváří je zpravidla agisar pod vedením biologa-lékaře.

ENZOD – druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie. Tyto druhy byly vyvinuty jako obrana proti dravé zvěři, zvláště při průzkumu neznámých planet.

ELEKTRONIKA - věda, pojednává o miniaturních elektrických prvcích, jejichž kombinace mohou vytvářet podivuhodné stroje, jako jsou navigační přístroje JAPAN (atd. Viz např. ROBOT). Původem z planety Země.

ÉRA - zvlášť charakteristické období ve vývoji Galaktického společenství:

První éra: Trvala přibližně 20000 let, počátky nejsou přesně zaznamenány. Před 40.000 léty odlétala první úspěšná mezihvězdná výprava z planety Bardžá. Objevila planetu Aiool s vlastním životem. Ten nebyl nijak agresivní, takže šlo o svět vhodný ke kolonizaci. Výprava postavila první stanici vjosuzgu a tím planetu připojila k založenému Společenství Bardžanských světů. Během první éry Bardžané kolonizovali několik planet. První éra skončila objevem Askarisu s přátelskými myslícími bytostmi. Skončilo tím vesmírné osamocení Bardžanů, což také vyjádřili přejmenováním Společenství Bardžanských světů na Galaktické společenství myslících bytostí (GSMB).

Druhá éra: (11915 let) byla charakterizována expanzí Galaktického společenství, objevy a kolonizací světů vhodných pro život. Éra skončila dočasnou stagnací. Ve všech směrech bylo tenkrát dosaženo přírodní hranice Společenství. Tehdejší kosmická letadla nemohla kvůli veliké spotřebě energie a nemožnosti uvézt více zásob pro posádku překonat vzdálenosti nad 30 světelných let. Koncem Druhé éry byly realizované projekty úpravy planet, což umožnilo kolonizaci světů pro život nevhodných. Tak byly osídleny planety Moniír nebo Vedeta, kde původně nebyl život ani dýchatelná atmosféra. Úprava dýchatelného ovzduší trvá čtyři až pět století, výsledkem bývá planeta mnohem vhodnější pro kolonizaci, než planeta s původním životem.

Třetí éra: (8750 let). Zvýšením účinnosti isúnů, bardžanských generátorů energie a také praktickým zvládnutím zimního spánku posádek byla umožněna stavba nových hvězdných lodí a další bouřlivá expanze Společenství. Rovněž Třetí éra přinesla významné objevy. Společenství objevilo mnoho dalších civilizací, mezi nimi takovou, která se stejně jako Bardžá odvážila své hvězdné lodi vyslat do vesmíru (Země). Okamžik tohoto kontaktu byl dokonce po jistou dobu chápán jako začátek Čtvrté éry, ale krátce poté byl jeho význam zatlačen do pozadí skutečným mezníkem Čtvrté galaktické éry, setkáním s civilizací Aigura. Aigurské nadsvětelné hvězdné lodi znamenaly největší skok v rozšiřování Galaktického společenství myslících bytostí od samého počátku kosmického průzkumu, protože pro ně vzdálenosti téměř nehrají roli.

FOTOMET – vysoce energetická rezonanční zbraň, vzniklá v barbarských dobách na Zemi. Smí být používán výhradně u Kosmického Průzkumu.

GALAXIE – námi obývaná oblast vesmíru.

GEA - oficiální název planety Země. Velmi pozoruhodná, ale na první pohled rozporná planeta, zčásti obydlená barbary. V některých oborech vědy (biologie) nesmírně zaostalá, v jiných naopak tak pokročilá, že v celém GSMB v nich nikdo jiný nepracuje (například robotika, nukleonika, elektronika). Ačkoliv se bez těchto oborů světy Společenství dříve obešly, jsou dnes od běžného života neodmyslitelné. Gea proslula i nejkrásnější hudbou ve známém vesmíru a její hudebníci jsou proto všude nesmírně ceněni.

GRYUL – malá, obvykle čtyřmístná osobní letadla poháněná akumulátory nebo B-palivem. Jsou používána k dopravě na krátké vzdálenosti a k rekreačním letům.

GSMB – Galaktické společenství myslících bytostí – oblast Galaxie, obsahující stovky hvězd a planet. Největší vzdálenost je zde 780 světelných let mezi světy Gea a Kyoran. Oblast je osídlena zhruba 100 miliardami myslících bytostí, z toho je převaha (cca 75 miliard) lidí. Jednotlivé světy jsou samostatné, uznávají jen společná Základní pravidla. O záležitostech společného charakteru rozhodují prostřednictvím Sněmu, který je v případě potřeby svoláván tradičně na planetu Bardžá. Kromě dopravy stanicemi vjosuzgu Společenství občas používá malé mezihvězdné lodi, byť jen u Kosmického průzkumu.

GI = Genetický Index – příbuznost-odlišnost dvou jedinců. Není nikdy větší než 1 (1 znamená absolutní totožnost). Čím jsou dva tvorové odlišnější, tím menší index mají navzájem. (Viz agisary).

HATÁDA - regenerační schopnost živých organizmů, krátkodobě zvětšená lékařským zákrokem pomocí agisaru. Umožňuje rychle hojit zranění, doplnit chybějící orgány apod.

HEKTEŠ – operační červ. Až 1 cm dlouhý nižší živočich programově stvořený agisarem ke splnění speciálního lékařského zákroku. Jeho dědičnost ho vede zcela slepě a po splnění úkolu hyne.

HIVKUL – slabé vlnění, vyzařující z mozku. Jeho elektrická složka se dá měřit encefalografy. Agisar dokáže jeho pomocí číst obsah paměti živočichů (včetně lidí) a využít ji pro sebe.

HUDCHYT – technická planeta, nevhodná pro život myslících bytostí nechráněných skafandry, ale důležitá jiným způsobem (např. doly na suroviny, výroba koncentrované energie, nebezpečné provozy, těžké chemie apod.). Proto všechny technické planety odedávna obhospodařuje Rada kosmonautiky, i když jsou vlastnictvím jednotlivých planet, které je využívají pro svoji potřebu.

INITH – hyperprostor, používaný k teleportaci stanicemi vjosuzgu. Objeven před 40.000 lety na Bardžá. Bez této možnosti by Galaktické společenství nevzniklo.

ISÚN – katalyzační vak s bio-elektrodami, obvykle používaný k přeměně B-paliva (viz bevufe) na elektrickou energii nebo na teplo. Vykazuje účinnost až 98%.

JAPAN – původně souostroví na planetě Zemi, přeneseně pak dokonalé elektronické přístroje, zejména navigační, na Zemi vyráběné.

KUÍST – obilí, pěstované zejména v suchých oblastech planet, ale i chléb z něho připravovaný. Pochází jako mnoho jiných plodin z planety Bardžá.

LKÓKÁ – licence na nové výrobky.

MÍR – Na barbarských planetách opak války. Toto slovo často zdůrazňují ti, kdo připravují jeho opak, na civilizovanějších planetách se obou těchto slov zpravidla nepoužívá.

NERETE – pikantně upravené rybí maso s rosolovitou omáčkou.

PUGYA - peníze platné na všech planetách. Mnohde jsou doplňované místní měnou.

ROBOT – neživý stroj, částečně vybavený inteligencí. Roboty pocházejí stejně jako většina elektroniky z planety Gea, kde tento technický obor vznikl.

SOMUNI - kosmonaut, kdo se zabývá průzkumnými lety nebo prací na technických planetách (viz hudchyt) a je tam nucen používat skafandr.

SPEKTROMETR – přístroj, který z vyzařovaného, odraženého či procházejícího světla zjistí složení vzdáleného předmětu nebo plynu. Na Zemi používán již v dávných dobách.

STRÁŽCI - občanská policie GSMB, díky uxionům téměř neomylná. Má neocenitelný význam především na barbarských planetách.

SUIAKI - rosolovitá sladká hmota, vytvářená kvasinkami. Má původ na Bardžá. Obsahuje většinu látek potřebných k životu, ani jednotvárná strava složená výlučně ze Suiaki nezpůsobuje avitaminózy ani jiné poruchy. Hojně je používaná na všech planetách, zvláště je jedinečná při delších kosmických cestách.

SVĚTELNÝ ROK - jednotka vzdálenosti, jakou urazí světlo za jeden pozemský rok. Jedná se o pozůstatek pozemské měrné soustavy, dosud používaný v Kosmickém průzkumu a také v astronomii při určování vzdáleností hvězd. Mimo tyto obory žádný význam nemá.

UIK - osobní i nákladní kontejnery k přepravě mimoprostorovými stanicemi vjosuzgu.

UX – planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu. Vzdáleně se podobají dvoumetrovým chobotnicím, ale na rozdíl od většiny chobotnic mohou žít na souši stejně jako ve vodě. Uxané vynalezli rezonanční tavičky a zejména uxiony, přístroje pro vidění minulosti.

UXION – přístroj pro sledování dějů v minulosti. Umožňuje zobrazit děje v časovém rozmezí od -8 let do -3 minut (přesněji 3 minuty, 4,85 sekundy).

VÁLKA - častá zábava barbarů v méně civilizovaných světech. Přináší předčasnou smrt mnoha myslícím bytostem, pro civilizované myslící bytosti je nepochopitelná. Aktivní účast ve válce je chápána jako čin barbarů, hodný odsouzení.

VJOSUZGU - dopravní prostředek využívající mimoprostoru Inith. Dopravní kontejnery uik teleportuje okamžitě a na libovolnou vzdálenost. Vyžaduje ke své činnosti spolupráci dvou stanic, vysílací a přijímací. Stanice lze uvést do chodu na dostatečně velikých planetách. Zajišťují veškerou doprava GSMB. V poslední době přepravují též zakódované zprávy.

ZEMĚ – viz Gea.

ZHAVAE – jednotka délky, platná v celém Galaktickém Společenství, rovná vlnové délce mezihvězdného vodíku. (Měří 21 pozemských centimetrů, přibližně 1 m = 5 zhavae).

Vybráno z Naučného slovníku jazyka BAR, 126.vydání roku 8737 3. galaktické éry.

vydavatelství Aixil, Cokrez, planeta Bardžá, GSMB

Poznámka:

O světech popisovaných v příběhu Vojty Karase (Rhyinkáa, Poenaid, Fosonbi a především Země) se zmiňuje teprve 91.vydání Galaktické encyklopedie, vydané krátce po objevení planety Aigura s lidmi G-typu. Aigurské nadsvětelné hvězdné lodi znamenaly pro Kosmický průzkum tak převratný mezník, že se od kontaktu Galaktického společenství myslících bytostí s civilizací Aigura začala počítat Čtvrtá galaktická éra. Tehdy se začal odvíjet i příběh záhadné telepatické bytosti Gurroa, mezi jejíž schopnosti patří přemísťovat celé planety. To však je již jiný příběh...

 


 

Seznam planet Galaktického Společenství

Stav koncem 3. galaktické éry – jen trvale obydlené planety.

Typ

Jméno

Osídlena

Charakter

1 (B)

Aiool

-32684

Průmyslová (kovovýroba)

2 (A)

Aliané

-545

Stepi a polopouště

3 (B)

Amalírie

-5688

Vyspělá zemědělská

4 (*)

Askaris

-

ne-lidé A-typu (klokanovití)

5 (I)

Attchie

-3450

Polopouštní

6 (B)

Auraeia

-2144

Planeta starců u dvojhvězdy

7 (I)

Azoszáa

-687

Pro lidi B-typu jedovatá

8 (*)

Bajíír

-

ne-lidé J-typu

9 (*)

Bardžá

-

Kolébka Společenství

10 (S)

Cilsané

-854

Obtížně kolonizovatelná, pouště

11 (B)

Ebójá

-6520

Vyspělé vodní zemědělství

12 (*)

Eio

-

modří lidé E-typu, ledová planeta

13 (B)

Esteo

-7841

1/2 planety džungle, zemědělská

14 (B)

Eukranie

-19890

Rychlejší rotace (15 hod)

15 (B)

Fekepaia

-17563

Rozvinuté zemědělství i průmysl

16 (B)

Galirhen

-21236

Dvojník Bardžá

17 (U)

Harxid

-6744

Ostrovní svět

18 (B)

Hruíané

-265

Pancéřnaté rostliny

19 (*)

Iloonik

-

ne-lidé I-typu (ještěrovití)

20 (B)

Kimopetuí

-1621

planeta s převahou hmyzu

21 (B)

Lyngartha

-568

Tisíce ostrovů, mírné podnebí

22 (B)

Momoroi

-328

Obří lišejníkové lesy

23 (B)

Moniír

-8254

Planeta tří měsíců

24 (H)

Neiroi

-254

Moře, pouze několik ostrovů

25 (I)

Peatkinei

-824

Džungle

26 (U)

Rbor

-395

Převaha moří (98%)

27 (B)

Rikiri

-45

v počátcích kolonizace

28 (B)

Sinthareia

-894

Džungle a sopky

29 (A)

Sirmie

-1289

Nepřívětivá moře, pahvězdice

30 (*)

Sirraea

-

ne-lidé S-typu (měniví)

31 (B)

Sišak

-11163

Jedovatá údolí s kyanidy

32 (U)

Solg

-5622

Typické modrobílé rostliny

33 (B)

Tagavalon

-17438

Průmysl (zemědělské stroje)

34 (*)

Ullhettl

-

ne-lidé H-typu. Jen 2 ostrovy

35 (*)

Ux

-

ne-lidé U-typu (chobotnice).

36 (B)

Vaehlna

-21748

Vyspělá planeta techniků

37 (B)

Vedeta

-8472

Monopolní dodavatel diamantů

38 (B)

Wuiteona

-28560

Malý podíl pevnin (23%)

39 (B)

Xinthú

-14603

Vyšší gravitace (2,1)

40 (B)

Zirial

-27134

Bohatá biologická planeta

 


 

Nad hvězdnou mapou

Pokud se po přečtení příběhů pozemského kosmonauta Vojty Karase a jeho půvabné paní, vzhledu zajisté trochu exotického (pro Evropany, ale ne pro Indy a konec konců ani pro Cikány), podíváte na noční oblohu, případně na obrazovku počítačového programu z rodiny SkyGlobe, může vás zajímat, kde se vlastně tyto příběhy odehrávají.

Nejjednodušší by bylo použít oblíbenou frázi o vzdálených planetách v nesmírně vzdálené galaxii... ale to by bylo příliš jednoduché. Příběhy se odehrávají v budoucnosti možná ne tak vzdálené, navíc se část odehrává na Zemi, ba přímo v Praze. Tu zná v dnešní podobě kdekdo, takže může hrdiny lépe pochopit.

V dobách, kdy se tyto příběhy četly v samizdatové podobě, mi pozorní čtenáři opakovaně dávali otázku: „Kde na obloze najdeme hvězdu planety Bardžá?“

Bylo by snadné na to odpovědět: vždyť je vymyšlená. Zastávám ale názor: když vymýšlet, tak věrohodně. Kdysi jsem si jen tak spočítal, jakých rychlostí se dá dosáhnout při únosném zrychlení, jaké jevy můžeme očekávat při nárazu stopadesátitunového meteoru do hvězdné lodi dané hmotnosti, jak se během letu vysokými rychlostmi projevuje Dopplerův efekt. Jistě to jsou celkově podružné detaily, hlavní je příběh a jeho věrohodnost má být především v lidech, ale nebyly by mi příjemné výčitky, že píšu čisté bludy a nesmysly. Science fiction je z principu smyšlenka, ale tou jsou vlastně všechny romány, včetně těch podle skutečnosti, ze života. Babička Boženy Němcové je v podstatě také fikce, skutečnost přece vypadala jinak. I smyšlenka by ale měla (určitě) vypadat věrohodně.

Jako pomůcku jsem si postavil trojrozměrný model blízkého vesmíru a mohl jsem přiřadit planetám konkrétní hvězdy. (Pokud by to někoho zajímalo, údaje jsem přebíral z Bečvářova Atlasu Coeli.) Model pochopitelně nezasahuje příliš daleko od Slunce a jen nejbližší hvězdy jsou v něm zaneseny přesně – přesněji to určit nešlo. Naše pozemská astronomie není dokonalá, vzdálenosti měří pomocí paralaxy, což jsou ale velmi nepatrné úhly. Proto najdete v hvězdném atlase mnoho hvězd vzdálených 465 světelných let – stejně jako Bardžá. Některé jsou jistě blíž, jiné dál – přesněji to prostě změřit neumíme. A čím jsou hvězdy vzdálenější, tím se přesnost snižuje.

Další problém je ve viditelnosti hvězd. Vidíme na obloze galaxie vzdálené miliony let – ale objekty pouhých šest set světelných let od nás mohou být zakryté, zejména ve směru k centru Galaxie. Vždyť její žhavé jádro vůbec nevidíme, jeho světlo na cestě k nám spolehlivě pohlcuje množství kosmického prachu. A právě tímto směrem se nachází Galaktické společenství. Jeho vzdálenější hvězdy jsou zakryté prachovými oblaky. Nevadí, aspoň měl jsem možnost uplatnit vlastní fantazii. Kdo nevěří, ať tam běží. Nicméně jsem některé planety umístil natolik přesně, že je mohu s klidným svědomím ukázat. Některé na obloze, jiné jen v hvězdném atlase.

Nebudu vás dále napínat. Planeta Bardžá, kolébka Galaktického společenství, obíhá kolem málo výrazné hvězdičky třídy G5 (stejného typu jako naše Slunce) v souhvězdí Velkého Psa, 465 světelných let od nás vzdálené, v našich hvězdných atlasech označené »CMA mí«. Tato hvězda je od nás bohužel viditelná jen dalekohledy, triedrem ji při její páté hvězdné velikosti těžko najdete, ke všemu ji určitě přesvítí bližší a výraznější hvězda Sírius – první zastávka hvězdoletu Perseus. Stejně obtížné bude spatřit z planety Bardžá Slunce, rovněž málo zřetelné a také přesvícené jasným Síriem.

Hvězda nejbližší planety Galaktického společenství je naopak na obloze viditelná dobře – ovšemže jen hvězda, planeta sama je příliš nepatrná, než aby se dala pozorovat. Připomenu, že »Tau CETi« v souhvězdí Velryby od nás dělí maličkost, pouhých jedenáct světelných let.

A co ostatní obydlené planety Galaktického společenství? Umístil jsem všechny, ale v tom malém zamyšlení by snad bylo příliš troufalé vypočítávat je, stačí uvést některé z nich, aby měl čtenář představu o tom, jakou část oblohy Galaktické společenství zabírá. V příběhu samém to ostatně vysvětloval kosmonaut Vojta panu Jamamotovi. Kdo chce, vypůjčí si hvězdný atlas a může hledat. Světy GSMB najdete v několika souhvězdích, ale nezapomeňte, že se jedná trochu o optický klam. Uspořádání hvězd do souhvězdí je čistě pozemská záležitost, ve skutečnosti jsou si leckteré hvězdy z opticky vůbec nesouvisejících souhvězdí bližší než hvězdy pozorované na obloze téměř vedle sebe. Malý příklad: mezi první a druhou hvězdou výpravy Persea, Síriem (CMA alfa) a Epsilonem Eridana je vzdálenost osmi světelných let. Ve hvězdném měřítku je to velice těsné sousedství – přitom hvězdy patří do jiných souhvězdí, navíc zdánlivě oddělených souhvězdím Zajíce, jehož nejbližší hvězda, LEP gama, je ale vzdálená sedmadvacet světelných let od Slunce a je tedy úplně mimo dolet Persea. Stačí?

Nad hvězdnou oblohou - pohled ze Země

Nad hvězdnou oblohou - pohled ze Země

Na závěr uvedu přehled některých zajímavých hvězd, uspořádaný podle souhvězdí. U každé hvězdy je zde uvedeno její pozemské označení, u některých i jméno pod kterým ji známe, následuje v závorce vzdálenost od Slunce (Země) a jméno planety. Označeny jsou světy, které v této knize kosmonaut Vojta osobně navštívil.

Auriga (Vozka)

AUR kapa (203) Ux

AUR 65 (155) Ullhettl

Cetus (Velryba)

CET Tau (12) Rikiri

Canis Major (Velký pes)

CMA Iota (407) Zirial

CMA Mí (465) Bardžá

CMA Ní-3 (465) Aiool

Eridan

ERI 60 (192) Lyngartha

ERI Epsilon (11) Poenaid

ERI Ksí (460) Iloonik

Lepus (Zajíc)

LEP Beta Nihal (180) Aliané

Monoceros (Jednorožec)

MON Beta B (470) Wuiteona

Orion

ORI Omíkron-1 (652) Askaris

ORI Fí-2 (125) Momoroi

ORI 29 (543) Eio

ORI Chí-1 (33) Rhyinkáa

Taurus (Býk)

TAU Delta Hyades (172) Azoszáa

TAU Zeta (540) Vaehlna

TAU 37 (220) Vedeta

TAU 47 (155) Peatkinei

TAU 104 (57) Hruíané

TAU 66 (652) Galirhen

TAU 64 (203) Kimopetuí

TAU 111 (51) Neiroi

TAU 5 (217) Sirmie

Plejády (v souhvězdí Býka)

TAU 17 Elektra (205) Cilsané

TAU 23 Merope (300) Esteo

TAU 19 Taygetta (300) Harxid

TAU 27 Atlas (300) Bajíír

Neviditelné (ze Země)

Amalírie (780)

Auraeia (planeta starců) (763)

Ebójá (682)

Eukranie (Askaris+28)

Fekepaia (685)

Sinthareia (700)

Sirraea (720)

Tagavalon (768)

Neviditelná hvězdokupa Eggoi (692)

Attchie, Moniír, Rbor, Sišak, Solg, Xinthú

 


 

Původně plánovaná cesta hvězdoletu Perseus

Délka

přeletu

Vzdálenost

od Slunce

Typ

Souhvězdí

Hvězda

Celková

dráha letu

8,67

8,67

A1

CMA

Alfa (Sirius)

8,67

8,02

10,76

K2

ERI

Epsilon

16,69

5,44

11,85

G8

CET

Tau

22,13

11,29

11,44

K5

IND

Epsilon

33,42

9,31

4,32

K1

CEN

Alfa-A (Toliman)

42,73

0,01

4,31

G2

CEN

Alfa-B

42,74

0,05

4,27

K0

CEN

Proxima

42,79

4,27

0

G5

-

Slunce+Země

47,06

Zoidee, divka z planety Bardža, (c) Vaclav Semerad 2001

Zoidee, divka z planety Bardža, (c) Vaclav Semerad 2001

Zoidee, divka z planety Bardža, (c) Vaclav Semerad 2001

Zoidee, divka z planety Bardža, (c) Vaclav Semerad 2001

 


 

Varování !

Tato kniha vychází v malém nákladu, proto musíme čtenáře včas varovat:

Milovníci amerických akčních příběhů mohou tuto knihu na pultech knihkupců nechat bez povšimnutí. Nejde o thriller, horor, ani o střílení, děj je poklidného charakteru. Hrdinou není James Bond, barbar Conan a tím méně Superman a v celé knize neprobodne, nezardousí, k smrti neukope a nezastřelí žádného z protivníků (nanejvýš pár tyrannosaurů). V běžné banální rvačce (ostatně jediné v knize) dostane pořádnou nakládačku a málokdy se zde vyskytují okamžiky, kdy musí pohnout kostrou. Občas situaci nezvládne (například při nouzovém přistání v radioaktivní poušti planety Rhyinkáa), a je pak odkázán na pomoc přátel. Takže – nic pro vás...

Milovníci červené knihovny jistě vrátí knihu na pulty také, ačkoliv má již v názvu dívku velice exotického původu a hrdina s ní sám prožije několik měsíců na pusté planetě. Navzdory takto příznivému prostředí mezi nimi vznikne »pouze« kamarádství, nedojde k žádným vášním, ba ani k sexu jako takovému. Jakousi svatbu kdesi v půlce knihy možná najdete, ale nenápadnou, sotva na půl stránky, bez povšimnutí a bez skandálu. Hrdina se časem zmůže na čtyři děti, ale všechny má s jedinou ženou a ke všemu – se svou zákonitou chotí! Milostný trojúhelník ani pikantní rozvod zde nehledejte, nemusíte se ani namáhat. Takže – nic pro vás...

Milovníci jadrných a vulgárních výrazů budou asi též zklamáni. Knížka (navzdory dobře míněným radám komerčních vydavatelů i kritiků) neodpovídá duchu dnešní komerční literatury a úplně postrádá její nezbytné koření: psychicky vyšinuté a zvrhlé jedince, výbuchy tropického šílenství, sado-maso-erotické scény. Nejsou zde běžné ani vulgární výrazy! Hrdina se neumí správně afektovaně rozčílit! Komerční literatura se snad podobá ničivé vlně tsunami, tohle je klidné, vlnící se moře, jen občas nepatrně rozbouřené. Příběh nekončí bezvýchodnou katastrofou ani klasickým happyendem s nutnou (a většinou nudnou) svatbou. Takže – nic pro vás...

Těm kdo toto varování přečetli a neodradilo je, přejeme příjemné čtení. Napínavé pasáže snad v příběhu nechybí, jen někdy přicházejí trochu nečekaně. Kniha je určena i čtenářům věku, kdy ještě nemají přístup na většinu dnešních filmů, tak jako kdysi verneovky – »od 9 do 99 let«. Možná má s nimi cosi společného a čtenáře přece potěší. Kromě jiného proto, že popisuje svět i vesmír takový, jaký by – snad – měl být. Nevěřme, že je vesmír plný Vetřelců, Predátorů, císařů, James Bondů, vojáků a jiných pozemských barbarských zrůdiček. Bytosti z vesmíru mohou být přece také lidé – a to dokonce více lidé, než velká část těch, kteří si tak na Zemi jen říkají.

Komu se kniha líbila i po přečtení, toho můžeme potěšit ještě víc. Je součástí rozsáhlé ságy »Galaktického společenství myslících bytostí GSMB«. Knihy jsou víceméně samostatné, každá obsahuje jiný příběh, takže je nemusíte číst v pořadí, jak jsou uvedeny dále. „Zoidée“ je úvodní kniha (GSMB-1), druhou vydanou „Kerré, bohyně z hvězd“ (GSMB-3) – snad ještě také seženete. Kdo četli, nebo mají doma „Kerré“, jistě poznají známé postavy: „bývalého kosmonauta“ Vojtu Karase, jeho choť Zoidée i dcery. Zirranei Karasová ještě za svobodna sehraje menší roli v knize Gurroaválka Agríšů (GSMB-2), později, provdaná jako Irolová, je na hvězdoletu Touha lékařkou (GSMB-3). Setkáme se s nimi i v dalších knihách, ale neznamená to, že jde o jeden nekonečný seriál. Ačkoliv jsou v knihách občas obsaženy narážky na jiné knihy ságy a někdy v nich vystupují stejné osoby, pro pochopení děje nemusíte ostatní příběhy znát. Prozradím jedno pravidlo: když hlavní hrdina jedné knihy vystupuje v jiné knize ságy, má tam nanejvýš podružnou roli. Výjimkou je (ve všech směrech) Gurroa. Po přečtení GSMB-2 čtenáři jistě pochopí proč.

Dosud byly napsané tyto knihy ságy GSMB:

1. Zoidée, dívka z planety Bardžá – tato kniha. Na osudech kosmonauta Vojtěcha Karase a jeho rodiny ukazuje nelehké připojení barbarské Země ke Galaktickému společenství.

2. Gurroaválka Agríšů – obsahuje připojení další problémové planety Aigura a vznik nové civilizace Gurroa (nazvané jménem jejího prvního dítěte), dále dramatické události spojené s civilizací Agríšů, jejichž invazní flotily nečekaně přepadnou Společenství. Nezastaví je superobří laserové kanóny ani termonukleární torpéda „Sylvy“, ale osmileté zázračné dítě – Gurroa. (Knihu připravuje k vydání nakladatelství Autobus)

3. Kerré, bohyně z hvězd má dva prolínající se příběhy: příběh ztroskotání hvězdné lodi Touha na barbarské planetě Saimeo a současně několik tisíc světelných let od tohoto místa dramatický zápas zázračné civilizace Gurroa s věčně hladovou a nenasytnou obludou, inteligentní planetou, která má v úmyslu pohltit všechny světy ve vesmíru. (Knihu vydalo v r.1992 nakladatelství Nová Inspirace)

4. Čikea a Čivi se odehrává na planetě ptačích bytostí „Ťanů“, kam vtrhne bezohledná, expanzivní civilizace Kígorů. Mají v úmyslu získat tento svět pro sebe, takže začnou hned po svém příletu původní obyvatele masakrovat. Ťanové by jim svůj svět brzy „uvolnili“, kdyby jim nepomáhal pozemský kosmonaut Renon. Není to ale snadné ani pro něho – proti plně vyzbrojené bitevní lodi Kígorů je totiž – sám...

5. Sorky, zbraně prokleté planety Gíjó. Již v „Kerré“ je zmínka o amébách z Gíjó – strašlivých netvorech, před nimiž museli kdysi uprchnout i Bardžané. Část osadníků se tehdy z kolonie Gíjó, ponechané svému osudu, zachránit nepodařilo. Naštěstí vynalezli zbraně a přežili – ale mosty už byly spáleny, hvězdné brány zničeny a návrat na Bardžá nemožný. Když se potom v kosmické katastrofě dostanou na Gíjó dvě pozemské děti, objeví tam jen barbarské potomky Bardžanů...

6. Agaboril, planeta Mágů – je další knihou o setkání civilizací. Průzkumníci lodi Galaktického společenství se setkají se světem všemocných Mágů, kteří ale žádné kontakty navazovat nechtějí a postaví se proti vetřelcům tak ostře, že průzkumníkům nezbývá nic než útěk. Na planetě, kde se očividně beztrestně děje zlo, zůstává jen část posádky, členové civilizace Gurroa, zázrační jako Mágové. Otevřené vystoupení proti Mágům nemá úspěch, převaha je tu na straně organizovaného zločinu. Úspěch může mít spíše Gurroova špiónka (krycím jménem Šahrazád). Získává důležité informace přímo v harému mága Rázida – je zprvu jeho otrokyní, později zkázou.

7. Fulgiu, svět šedé magie – tady jde o setkání s další tragickou civilizací. Tentokrát je to svět, kde se v pradávných dobách podařil uskutečnit jeden sen, kdysi aktuální i na Zemi. Obyvatelé Fulgiu skutečně dobudovali komunismus s lidskou tváří, jenže z toho vzniklo (a zcela zákonitě) peklo. Hladomor, vyvražďování, nenávist. Záhadu se pokoušejí rozluštit a napravit dvě pozemšťanky. Bioložce Alžbětě se to po různém strádání a příkořích podaří, až když se sama stane čarodějnicí čtvrté, nejvyšší kategorie – absolutní vládkyní světa...

8. Giweruz, zvony pekelné – popisuje osud jiné planety vně Galaktického společenství. Giweruz má zmizet v plamenech hvězdy, chystající se explodovat v supernovu. Včas to objeví posádka hvězdné lodi Newton – přesněji poslední její člen, kterému se podařilo přežít katastrofu. Má teď nelehký úkol – pozvednout zatím nepříliš vysokou úroveň místní civilizace (srovnatelné s dnešní Zemí), postavit s nimi záchrannou Archu a na ní planetu opustit. Kromě času ho však tlačí i další překážky – nejtěžší jsou právě lidé, kteří mu nevěří a podezírají ho z nekalých úmyslů.

9. Margabadar, planeta černého rytíře – tomu pochmurnému světu v paralelním vesmíru tvrdě vládne Aorrug, bytost podobná Gurroovi (známému z většiny knih ságy). Zatímco Gurroa lidi ve svém okolí chrání a pomáhá jim, Aorrug je jeho protipólem (ostatně i jméno má opačné). Je to bytost stejně mocná – jenže zlá. Pozemšťané, kteří se mu dostanou do spárů, to brzy na vlastní kůži pocítí. V bezvýchodné situaci se jako Deus ex machina objeví záchrana – Ylla Ligaidová (známá z předchozích dílů) se svými dětmi. Je to Gurroova matka, manželka a současně Gurroovo dítě (paradoxů se nelekejte, je jich tu více). Zlého Aorruga mohou přemoci jen dvě mimina – které Ylla velice pečlivě opatruje.

Kromě GSMB existují i knihy, které do ságy nepatří: Omíor – válka světů, Fext – stín z temnot, Odstup Satane, Čtvrtá Říše, Čtvrtá Země, Démon, Válka s mloky doktora Jaroše, Kniha, dětská trilogie Andílek, Poustevník, Rusalky, Skřítci a další. Snad se některé dočkají svého vydání. Máte se nač těšit.


 

Konec

Zpět Obsah

© 1965-1990 Václav Semerád, Praha

Slovník

agisar = Bardžanský biologický pomocník, používaný nejčastěji k léčení.

Agríši = hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB.

Aigura = svět, který se jako jediný připojil ke GSMB vlastními hvězdnými loděmi.

b-palivo = Bardžanské bio-palivo, zvané též bevufe, podobné naftě a vyráběné bakteriemi z odpadů.

baporg = Bardžanský antigravitační motor, vytvářející stav beztíže.

Bar = oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá.

barbar = bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení.

Bardžá = centrální planeta Společenství GSMB.

bevufe = Bardžanské bio-palivo podobné naftě, vyráběné bakteriemi z odpadů.

bifarna = vodní rostlina produkující sladké plody.

čvožach = polointeligentní jedovaté zvíře na Fulgiu, žijící u lidí a chránící majitele.

dabyrgy = Lékařský zásah, blokující měsíční biorytmy žen.

delemoen = orchidea z jižních moří Fulgiu.

efernid = geneticky mutovaná, programově vytvářená baktérie.

enzod = druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie proti dravé zvěři.

euklid = nejznámější 3D-prostor, nazvaný podle starověkého pozemského učence. Tady žijeme.

evsej = nadprostor pokrývající klasický prostor Euklid, jenže menší, umožňující lety nadsvětelnou rychlostí.

folt = velký pštrosovitý tvor se zakrnělými netopýřími křídly, nahrazující koně na planetě Fulgiu.

ftaz = rychlé ukončení některých kouzel na Fulgiu.

fuez = nejvyšší čaroděj čtvrté kategorie - dohližitel, rozhodce a vládce světa Fulgiu.

Fulgiu = Svět na opačném konci Galaxie.

Gea = Oficiální název planety Země.

géja-pole = extrémně odolné silové pole, použitelné i mezi nadprostory, objevené na Yllině

GI = Genetický Index – vyjadřuje odlišnost dvou jedinců.

girrig = Aigurský antigravitační motor, přemáhající gravitaci silou.

gryul = letadlo (bardžansky).

GSMB = Galaktické společenství myslících bytostí.

Gurroa = záhadná civilizace, která občas spolupracuje s GSMB.

herewoi = vesmír v pojetí vědců Fulgiu.

hisemah = polární oblek na planetě Fulgiu.

hivkul = slabé vlnění, vyzařující z mozku.

hruí = dvouhohá šelma s nebezpečnými drápy, kterými zabíjí kořist.

hudchyt = technická planeta.

igidhig = konvertor mezi hyperprostorem Evsej a prostorem Euklid, umožňující nadsvětelné lety.

Inith = 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů stanicemi vjosuzgu.

isún = katalyzační vak, uvolňující z paliva bevufe elektřinu.

Japan = původně malé souostroví na planetě Zemi, též elektronické přístroje.

lagis = kočkovitá šelma planety Fulgiu.

ligaid = Aigurské nadsvětené letouny, vynález Fo-ru Ligaida.

mír = Na barbarských planetách stav, kdy není válka.

ozurejo = kouzlo ochranného pole na Fulgiu.

pehrepo = dvanáctinohý jedovatý hmyz na Fulgiu, jediná potrava čvožachů.

piryboe = dálkově řiditelné syntezátory hmoty na Fulgiu.

robot = neživý stroj, částečně vybavený inteligencí.

Ronqe = město na planetě Fulgiu.

sorky = uměle geneticky vytvořené a dálkově řízené bakterie

span = kouzlo blesku na Fulgiu.

Strážci = Občanská policie GSMB, díky uxionům téměř neomylná.

sygyty = létací antigravitační girrigy vestavěné do nárameníků.

tiga sorky = řídící sorky umožňující ovládat jiné druhy

uik = Kontejner přenášený nadprostorem mezi stanicemi vjosuzgu.

umanfíja = černí čarodějové Fulgiu se neomezenými možnostmi.

Ux = planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu.

uxion = přístroj pro vidění minulosti.

válka = častá smrtící zábava barbarů v necivilizovaných světech.

vargrd = = ochranný robotický systém chránící svět, kde je postaven

virilio = moucha, jejíž larvy žijí paraziticky pod kůží.

virui = bílí čarodějové Fulgiu s nejnižšími možnostmi.

vjosuzgu = Stanice, přenášející nadprostorem Inith osobní i nákladní kontejnery uik.

xord = parazitický červ žijící pod kůží.

Yllina = planeta vzdálená 650 světelných let od planety Aigura.

Zadugga = nejvyšší bytost planety Fulgiu.

zagadus = Menší transportní kabinky, používané v GSMB.

zhavae = všegalaktická přírodní délková jednotka (přibližně 21 cm = vlnová délka záření vodíku).

zidum = šedí čarodějové Fulgiu se standardními možnostmi.

zýtý = mobil planety Fulgiu.

Knihy skupiny

GSMB - Galaktické


01) Zoidée

02) Gurroa a válka Agríšů

03) Kerré

04) Čikea a Čivi

05) Sorky

06) Agaboril

07) Fulgiu

08) Giweruz

09) Margabadar

10) Ligaid

Pohled ze Země na oblast GSMB

Titul: Zoidée

Podtitul: dívka z planety Bardžá

Autor: Václav Semerád


© 1965-1990 Václav Semerád, Praha

Skupina: GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí - (1)

Veškeré připomínky jsou vítané

vsemerad@volny.cz

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Téma: Zoidée

Ilustrace: © 1999 Kazi a Semi

Vyšlo: 2000

ISBN: 80-238-4709-0

Cena: 120Kč

Next: Gurroa a válka Agríšů

(GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí 2)

Errata:

Anotace


Začátek ságy, kde se zástupce Země kosmonaut Vojta setká s Galaktickým společenstvím rozumných bytostí - GSMB - rozsáhlou říší, po tisíciletí budovanou Bardžany. Tito vesmírní obyvatelé se tak podobají lidem Země, že se tam pozemský kosmonaut Vojta, který se na planetu Bardžá po zkáze první pozemské hvězdné expedice dostane, cítí skoro jako doma. Byl by tam jistě spokojený... kdyby ho netrápil stesk po domově. Věnuje proto hodně úsilí přípravě expedice Bardžanů na Zem.

Bardžanská hvězdná loď však k Zemi nedoletí. Nedaleko od Země ji sestřelí fanatici Jedině pravé víry. Tím pro Bardžany kontakt s pozemskou civilizací končí - nikdo již nebude riskovat přiblížit se k tak barbarskému světu. Nebudou ale bránit pozemskému kosmonautovi Vojtovi v návratu domů, ačkoliv příliš nevěří jeho slibu, že se Země svého barbarství zbaví.

Vojta naštěstí spoléhá na pomoc podivných chobotnicovitých bytostí z planety Ux, která je již dlouho součástí Galaktického společenství. Bez nich by byl Vojtův slib prakticky nesplnitelný - jeden člověk svět nepředělá. Ale jeden člověk, který má na Zemi spoustu přátel a v rukou uxiony, nesmírně složité stroje, umožňující číst ve spirálách času..?

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.


SDÍLENÁ LITERATURA


www.romanyzdarma a www.sw.gurroa.cz

Tento pokus o sdílenou literaturu rozesílejte, prosím, dál. Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý, že byste byli ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete autorovi na číslo konta

*** 1479600028/3030 ***

dobrovolný příspěvek (do dvaceti korun).

Jde o nový směr šíření literatury bez mezičlánků a dalších nákladů, který by se časem mohl stát přijatelný autorům i čtenářům.

Díky.

06.07.2020 17:42


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Hugot: 23/9 v 13:10 na téma: Zákon-orlů : Bude ještě pokračování série Enkra Weston ? Ta pátá kniha je označená jako dokončená ale děj poslední kapitoly vypadá dost ustřižený v půlce.   =*=   23.09 SW : Pátá kniha je dokončená, další nemám rozjeté, ale bude jich ještě hodně. Na "ustřižení" jsem se dotázal, ale je to prý v pořádku. Pokračuje se v dalším dílu. Teď jsem kvůli Enkrovi zanedbával Závodí, musím to vyvážit. Ale dělám na obou, bez obav. ;

Domů
Statistiky

"Zoidée dívka z planety Bardžá" (komentáře)

Téma=Zoidée Hlasovalo 17, celkem 83 hvězd, průměr=4.88.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

25.09.2020  id: 1335970

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 370 e-mailu 25.09.2020 00:00 :

Ukončen "Afrika!" (měsíc beze změn). 24.09.2020 1012

Ukončen "Středomoří" (měsíc beze změn). 24.09.2020 1012

Změněn Závodí 24.09.2020 1012--2225

Kapitola 40 dodána k "Závodí". 24.09.2020 2225   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: MiHo

 

 

Téma: Admin

23.09.2020  id: 1335967

Ouvej, něco je asi špatně: nyní ve 12.39 se mi na hlavní stránce objevuje sekce s větou: "Je noc, proto se dá měnit dětská pojistka:"


SW: Díky za upozornění. Už to zmizelo? (23.09.2020 20:10) (Příspěvek o půlnoci zmizí!)


4. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

11.05.2020 v 13:42 id: 1335622

Tak mě napadlo, že zhavae je také přirozenou jednotkou času a 1/zhavae je přirozenou jednotkou teploty a frekvence. Na teplotu má navíc dost rozumné rozměry, protože mi vychází asi 15 převrácených zhavae na Kelvin.


5. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

17.09.2019 v 12:19 id: 1319195

V případě jednotek času se neprakticky malým jednotkám těžko vyhnou. Nevím o žádné jednotce času, jež by byla podobně přirozená jako zhavae, aniž by byla neprakticky malá. Hmotnost se dá vyjádřit pomocí Planckovy hmotnosti (řádově desítky mikrogramů), ale ta se špatně měří.


6. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

17.09.2019 v 09:57 id: 1319114

Pokud bych definovali časovou zhavae jako čas, za nějž světlo uletí jednu zhavae, a hmotnostní zhavae jako hmotnost fotonu o vlnové délce jedné zhavae, tak s nimi můžeme takto definovat praktické jednotky: 1 "píď" je 1 délková zhavae, 1 "sekunda" je 10^9 časových zhavae a jedno "zrno" je 10^36 hmotnostních zhavae (řádově 10 mg). Možná Bardžané tyto jednotky času a hmotnosti skutečně používají. Ale podobně můžeme postupovat i s Rydbergovou konstantou: 1 "metr" je 10^7 Rydbergových délek, 1 "tercie" je 10^14 Rydbergových period (asi 1/30 sekundy) a 1 "kámen" je 10^35 Rydbergových hmotností (asi 2 kg). Tímto způsobem definuji ystirský "metr" pomocí Rydbergovy konstanty, ale s ystirským "kamenem" ještě váhám. Alternativa by byla 10^28 atomů uhlíku, což je asi 200 kg.


SW: Nikdo ti přece nebrání definovat si v "ystirské" civilizaci cokoliv. Stejně dobře můžeš ve vesmíru propagovat "pražský loket" nebo "Navarovskou míli". Jen se obávám, že to ostatní vesmírné civilizace (např. Uxané) tvrdě odmítnou, zejména kvůli dekadickým Pišvejcovým konstantám a nepraktickým příšerným dekadickým násobkům. (17.09.2019 10:26)


7. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

13.09.2019 v 14:32 id: 1318770

Američani a jejich měrná soustava! No to je šílené. Takže příklad: Spotřeba proudu se i v Americe měří v kWh. Takže hodina je jasná, ale co je to ten kW? No to je tisíc wattů. No, watt je výkon učiněný jedním Joule za vteřinu. OK, vím co je to vteřina, ale co ten Joule? Práce jednoho joule jest vykonána, působí-li síla jednoho newtonu ve směru pohybu po dráze jednoho metru. CO JE TO METR??? A copak je to ten newton? No to síla, která hmotnosti jeden kilogram udělí zrychlení 1metr za vteřinu... CO JE TO METR? CO JE TO KILOGRAM?

A MŮŽEME POKRAČOVAT: Kolikpak to je, ty 4 C? A totéž platí i pro práci či výkon počítaný v kilokaloriích, nebo kcal/hod...

Buďme vděční za naši senzační SI soustavu, která tak nádherně pasuje do sebe, aspoň pro běžné technické počty a odhady...Jen tak pro legraci, zkuste odečíst od délkové míry v yardech, stopách a palcích jinou míru, udanou ve stejném formátu...Jak prosté u nás, jak složité u nich. Jejich jednotky jsou praktické, a dokonce mají i ten lidský rozměr, ALE NEJSOU NAVZÁJEM PROVÁZANÉ rozumným přepočtem. Jaký vztah má acre k čtverečnému yardu? Míli? Myslím, že dokonce kvůli popletení jednotek přišli o družici, či kosmické letadlo...O to provázání jde. Jako chlapec jsem se učil, že metr je desetimiontina kvartu zemského. Poto, že je to vzdálenost mezi ryskami iridiumplatinového etalonu někde u Paříže. Teď je to násobek nějakého záření... no a? Definice se mění, hodnoty - pro běžné použití zůstávají. Jen tak žertem, zkuste vypočítat energii diabolky, vystřelené ze vzduchovky, jejíž hlaveň má "x" palců, tlak vzduchu je "y" pondů per sq inch, ráže je 0,25 inch a hmotnost diabolky je "z" grainů. A prosím počítejte bez předběžného převodu na naše SI jednotky


8. Jméno: 14

 

Info: Klidný

13.09.2019 v 07:59 id: 1318768

Jj, jediný problém se zhavae je, že vyžaduje poměrně pokročilou úroveň vědy, a tudíž se na ni vždycky bude muset přecházet: žádná civilizace s ní nemůže začít od začátku. Možná je to takový test -- civilizace, která nedokáže uznat důvody pro přechod a přejít, je pravděpodobně pyšná a mohly by s ní být i jiné problémy.


SW: Myslím, že jsi to vystihl. Test civilizace... tak si vzpomínám, která současná civilizace měří pořád v palcích a mílích... Bingo!

Ale řekl bych, že mohou nastat výjimky. Například civilizace Daxyripů (viz "Migranti") přecházela na zhavae z jejich "stopy" o délce 21,11cm. Tam ten přechod znamenal vlastně jen upřesnění, navíc spojené s napojením na (očekávaný!) vševesmírný standard... (13.09.2019 08:15)


9. Jméno: 14

 

Info: Klidný

12.09.2019 v 08:58 id: 1318764

Ta debata o jednotkách mi připomněla Nerudův fejeton "Nové míry":

 

"Zle bude pro Shakespeara, tuze zle! Matice česká, která vydala úplný překlad, měla by už teď poprosit profesora Studničku, aby jí Shakespeara honem přepočítal. Král Lear bude místo –Ba každým coulem král –říkat –Ba, každými 2 centimetry a 6.34008 milimetru král."

 

Ono měnit systém měr je vždycky ožehavé, ale důležitá věc je, že každá aplikace míry vyžaduje pouze určitou přesnost. Kolikrát už jsem překládal populárně naučné knížky určené pro Američany a musel jsem všechny údaje přepočítávat do metrické soustavy! Moje obecné pravidlo je, že po převodu by mělo zůstat pokud možno stejně platných číslic, maximálně přidám půlku, pokud to opravdu nesedí dobře.

 

Kromě toho, změna měrového systému je drahá věc. Najednou se všechno, od krejčovských metrů po pravítka ve školách, musí předělávat. A pokud se přejde mezi podobnými jednotkami (řekněme z mil na kilometry), kolik lidí navíc umře na silnicích, protože si někdo špatně vyloží značku "Omezená rychlost"?

 

Mimochodem -- važte si toho, že žijete v eukleidovském světě, kde si vůbec jednotku délky můžete vybrat! Jsou geometrie, které mají své vlastní délkové měřítko, vestavěné natolik pevně, že používat cokoli jiného by bylo nepraktické.


SW: Tady primárně nešlo o potíže, které bychom si na Zemi vyvolali sami. Šlo o to, jakou délkovou jednotku by si zvolili mimozemšťané, pokud by ji chtěli mít univerzální všude ve vesmíru. Nesměla by být svázaná s charakteristickými mírami lidí (sáh, coul, loket, stopa) ani s mírami odvozenými z planet (metr), musela by být snadno pochopitelná a přitom obecně platná. U Zoidée mě napadla jednotka "zhavae" - vlnová délka vodíku, nejčastějšího prvku ve vesmíru. Má 21 cm (přesněji 21.1061140542 cm), v nejbližším vesmíru je stejná, navíc tvrdím, že je i délkově dost blízká bytostem lidské velikosti i mírně větším (+400%: Ux, Iloonik) nebo menším (-90%: Sirraea, Eio). Je to přibližně pětina metru, to by vyhovovalo i na Zemi. V "Zoidée" popisuji potíže při montáži "Šotri" neboli hybridu bardžanské a pozemské konstrukce ("nepasoval jediný šroubek...").

Zhavae se mi nakonec tak líbí, že ji mám i v jiných knihách. Právě protože je tak snadno odvoditelná kdekoliv ve vesmíru a vyhovovala by přímo pro bytosti naší velikosti (+400% -90%). A řekl bych, že pokud mimozemšťané chtějí délkovou jednotku univerzální po celém vesmíru, nic jiného jim vyhovovat nebude. Všechno ostatní vyžaduje Pišvejcovy konstanty, které tu vševesmírnou univerzálnost totálně znehodnotí. A civilizace, které chtějí ve vesmíru spolupracovat, by měly o zhavae uvažovat už daleko dopředu. (12.09.2019 13:06)


10. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

11.09.2019 v 13:23 id: 1318760

Ještě poznámka k té standardní délce chapadla: Myslel jsem tím mimozemšťany, co používají osmičkovou soustavu, takže si standardní chapadlo definovali jako 8^6 vlnových délek Balmer alfa. A zedník používající desítkovou soustavu by dveřím o rozměru 5 623 101 samozřejmě říkal "pět a půlky", jen vědci by používali přesné číslo (které by se navíc týkalo jen jedněch konkrétních dveří).Komentáře

Začátek