Bez COOKIEs je omezený přístup!

Tajemství královnina zpovědníka

(Historický thriller)


Tajemství-královnina

 

Historické

Jan Bauer

© 2020 Jan Bauer

Nakladatelství: RomanyZdarmaCz


Hlavní postavy:

Obsah Dále

Bartoloměj, řádový bratr cisterciáckého kláštera Aula regia na Zbraslavi

Jindřich z Rožmberka, Bartolomějův otec, nejvyšší komorník Království českého

Petr z Rožmberka, Bartolomějův bratr

Konrád z Erfurtu, Bartolomějův představený, opat cisterciáckého kláštera Aula regia na Zbraslavi

Václav Třetí, král český a polský

Viola Těšínská, jeho choť, královna česká a polská

Anna Přemyslovna, sestra Václava Třetího, královna česká

Eliška Přemyslovna, mladší sestra Václava Třetího, královna česká

Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny, král český

Eliška Rejčka, nevlastní matka Václava Třetího, česká královna

Jindřich z Lipé, její milenec, nejvyšší purkrabí pražský

Raimund z Lichtenburka, královský podkomoří

Hynek Berka z Dubé, nejvyšší purkrabí pražský

Tobiáš z Bechyně, nejvyšší maršálek Království českého

Ondřej a Heřman, královští zbrojnoši

Jan, poněkud záhadný příslušník Řádu chudých rytířů Kristových a Šalamounova chrámu

Alvaro de Oviedo, astrolog a mág z Kastilského království

Konrád z Botenštejna, osobní strážce krále Václava Třetího

Jan z Valdštejna, olomoucký biskup

Albert ze Šternberka, český velmož

Bavor ze Strakonic, český velmož

Jan z Vartemberka, český velmož

Jolanta Lisowská, dvorní dáma královny Violy Těšínské

Vladislav Lokýtek, kujavský kníže a později polský král

Heidenrich, opat cisterciáckého kláštera v Sedleci u Kutné Hory

Albrecht Habsburský, král Svaté říše římské

Rudolf řečený Kaše, jeho syn, český král a druhý manžel Elišky Rejčky

Jan, Albrechtův synovec, vévoda habsburský

Konrád z Tegerfeldu, Walter z Eschenbachu, Rudolf z Wartu a Wolfram z Eselsturmu, družiníci a přátelé Jana Habsburského

Angelo, poněkud záhadný bratr řádu dominikánů

Fridrich z Hohenzollernu, norimberský purkrabí,

Wolfgang z Kronbachu, norimberský kupec

Filip Čtvrtý řečený Sličný, francouzský král

Vilém Nogaret, kancléř francouzského krále

Jakub de Molay, velmistr Řádu chudých rytířů Kristových a Šalamounova chrámu

Hugo Peraud, vizitátor Řádu chudých rytířů Kristových a Šalamounova chrámu

Poznámka autora: U jmen panovníků a papežů jsem zachoval dobové zvyklosti a u osob, jež byly několikátým nositelem téhož jména, tento údaj uvedl slovy a ne číslicí.

 


Obsah Dále

06.07.2020 12:51

Errata: